WordPress - Woordenboek

WordPress Updates

Updates

Een update binnen WordPress is niets anders dan een nieuwe versie van WordPress of het gebruikte thema, een plugin of een vertaalbestand. Die nieuwe versie is uitgebracht om verschillende redenen:

 • er zijn problemen (functionaliteit of beveiliging) opgelost welke in de eerdere versie zijn ontdekt;
 • of er is functionaliteit toegevoegd.

Zoals we al aangaven bestaan er binnen WordPress vier verschillende updates:

 1. WordPress zelf;
 2. het gebruikte thema of de geïnstalleerde thema’s;
 3. de geïnstalleerde plugin’s (geactiveerde of niet geactiveerde);
 4. vertaalbestanden.

Wanneer er een update van één van deze onderdelen beschikbaar is zien we dat direct na het inloggen op de website in het “Beheerderspaneel -> Updates” en eventueel bij “Beheerderspaneel -> Plugins”:

Updates

Updates Beschikbaar

Hier zien we direct hoeveel updates er beschikbaar zijn en hoeveel daarvan plugins zijn. Om te weten wat de overige updates zijn klik dan op “Updates” in het beheerderspaneel:

WordPress Updates Overzicht

Update Overzicht

Bij (1) zien we of er een update beschikbaar is van WordPress en kunnen we die update eventueel starten. Bij (2) de plugins, welke plugins en is het ook mogelijk om de update(s) van de plugin(s) uit te voeren en bij (3) de thema’s en bij (4) de vertalingen.

Updates Uitvoeren

Updates uitvoeren ziet er simpel uit als we naar het Update-scherm in het beheerderspaneel kijken. Gewoon op het knopje klikken bij de desbetreffende update, afwachten en klaar…. bij de plugins ziet het er tevens simpel uit. Gewoon “Alles selecteren” en op het knopje “Plugins bijwerken” klikken en weer afwachten…

Ons advies: nooit doen !

Een WordPress website is afhankelijk van drie onderdelen: WordPress, het actieve Thema en de plugins. Die drie dienen onderling goed te communiceren en dat kan na een update nogal eens fout gaan.

Updates dienen dus zorgvuldig uitgevoerd te worden. Hieronder gaan we per onderdeel hoe de update(s) het beste gedaan kunnen worden. Als laatste beschrijven we welke fouten er kunnen optreden en hoe deze dan opgelost kunnen worden.

Algemene stappen voor iedere Update

Het is aan te raden om bij iedere backup, of het nu gaat om WordPress, het thema of de plugins; een backup uit te voeren. Gaat er dan iets fout dan is het terugzetten van die backup de snelste manier om de website weer in de lucht te krijgen.

Voor het maken van een backup verwijzen we naar: Backup maken.

Verder is het aan te raden om alle plugins te deactiveren en na het uitvoeren van de update de plugins weer één voor één te activeren. Gaat er dan iets fout dan weten we welke plugin de boosdoener is en kunnen we daarvoor dan een oplossing vinden.

WordPress Updaten

Is er een update van WordPress beschikbaar dan zien we dat direct na het inloggen op de website:

WordPress Update

WordPress Update Beschikbaar

Het is ook hier mogelijk om direct bij te werken. Klikken we op “Updates” dan zien we het volgende scherm:

WordPress Update en Backup

Ook WordPress zegt: Backuppen

Hier zien we dat ook “WordPress” duidelijk aangeeft dat het belangrijk is om een backup te maken van de website alvorens de backup uit te voeren. Hebben we een backup gemaakt en eventueel de plugins gedeactiveerd dan kunnen we de update starten door op Nu bijwerken te klikken. De update zal gestart worden:

WordPress Update Gestart

WordPress Update bezig…

Tijdens de update zal er op de website een algemeen onderhoudsscherm getoond worden en weten de bezoekers dus dat er aan de website gewerkt wordt:

Wordpress onderhoudsmode

Onderhoudsmode Scherm

Zodra de update klaar is zal dit scherm weer gedeactiveerd worden en de website, als alles goed gegaan is, weer beschikbaar zijn voor bezoekers. Het beheerderspaneel zal terug keren naar het dashboard en een uitleg geven wat er zoal aan WordPress aangepast is:

WordPress Updates Uitgevoerd

WordPress Updates Uitgevoerd

Als eerste dient u de website te bekijken of de website nog functioneert en is dat zo dan kunt u de plugins één voor één weer activeren en na het activeren van iedere plugin kijken of het op de website goed gaat.

WordPress Versies

Het versie nummer van een update bij WordPress zegt iets over de update. Een update van bijvoorbeeld versie 4.8.5 naar versie 4.8.6 wordt ook wel een “Minor” (kleine) update genoemd. Dat zijn doorgaans bug-fixes, of te wel, er zijn foutjes opgelost welke ontdekt zijn in de voorgaande versie.

Een update van bijvoorbeeld versie 4.8.x naar 4.9.0 wordt dan een “Major” (grootte) update genoemd. In die update is extra functionaliteit toegevoegd.

WordPress Auto Update

WordPress zal de kleine (minor) updates automatisch uitvoeren. Grotere (major) updates dient u handmatig te starten zoals hiervoor beschreven.

Wilt u volledige controle over de WordPress Updates kunt u de Auto Update ook uitschakelen. U heeft, bijvoorbeeld, aanpassingen gedaan aan één of meerdere WordPress bestanden en wilt voorkomen dat die bij een update overschreven worden.

De Auto Update kunt u uitschakelen door aan het wp-config.php bestand de volgende regel toe te voegen:

define( ‘AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED’, true ); 

Hoe en waar u dat het beste doet hebben we hier beschreven: WordPress wp-config.php bewerken.

Thema Update

Is er een update beschikbaar van één van de standaard WordPress Thema’s zal dit getoond worden in het beheerderspaneel onder “Updates”:

WordPress Thema Update

Thema Update Beschikbaar

Die updates kunnen we ook zien bij “Weergave -> Thema’s”:

WordPress Update Thema Overzicht

Thema Overzicht

De standaard WordPress thema’s Twenty-XXX kunnen (indien de laatste versie van WordPress is geïnstalleerd) eigenlijk zonder te verwachten problemen geupdate worden.

Om een thema te updaten via het update-scherm dient eerst het thema geselecteerd te worden en dan op Thema’s bijwerken geklikt te worden:

WordPress Thema bijwerken

Thema bijwerken

Is de update klaar dan verschijnt er weer een algemeen scherm dat de update uitgevoerd is.

Net als bij het het uitvoeren van een update van WordPress is het weer aan te raden eerst een backup te maken en actieve plugins te deactiveren. Dan de update uitvoeren, controleren of de website functioneert en dan de plugins weer één voor één te activeren met tussen het activeren van de plugins door, weer controleren of alles werkt.

Maakt u gebruikt van een commercieel thema, dan krijgt u doorgaans van de thema ontwikkelaar of van de website waar u het thema gekocht heeft een melding dat er een update beschikbaar is en hoe u die update dan moet uitvoeren.

Plugin(s) Update

Het updaten van een plugin (of meerdere) is mogelijk om dat via het update-scherm te verrichten of via de plugin-pagina. Via het update-scherm kunnen we alle plugins selecteren waarvoor een update beschikbaar is en dan op Plugins bijwerken klikken:

WordPress Plugins Updaten

Plugins Updates

Ons advies: Nooit doen !

Doen we dit, dan zullen de updates inderdaad één voor één uitgevoerd worden; echter weten we niet als er ‘iets’ niet meer correct werkt of in het ergste geval de website in zijn geheel niet meer werkt, welke plugin deze fout veroorzaakt. Doen we de updates één voor één en na de update een controle of alles nog functioneert dan weten we precies wat er gaande is en bij het optreden van een fout waardoor het gebeurd is en kunnen we dat dan eenvoudig herstellen.

Dus:

WordPress Plugins Update Fout

Plugins Update Niet zo !

Om plugins te updaten gaan we naar het plugin-scherm in het beheerderspaneel:

WordPress Plugins Updates

Plugin Overzicht

Bij de plugin waar een update voor beschikbaar is hebben we nu de keuze om de “Details” van de update te bekijken of de plugin bij te werken. Via “Details bekijken” krijgen we een overzicht van de update historie en een beschrijving van wat er in de laatste update aangepast is:

WordPress Plugin Update Details

Plugin Update Details

Vaak is dat technische informatie en dienen we dan ook over die kennis te beschikken om te begrijpen wat er gedaan is. Via dit scherm is het wel eenvoudig om snel naar de plugin-pagina bij WordPress.org te gaan en dan via de Support-tab te kijken of er commentaar is op deze update. Is er negatief commentaar op die update, dan is het vanzelfsprekend niet aan te raden om die update uit te voeren.

Alvorens nu de update(s) uit te voeren is het maken van een algemene backup het enige juiste advies wat we kunnen geven. De overige plugins uitschakelen behoeft in dit geval niet. We gaan tenslotte de plugins één voor één updaten. Gaat er bij een update iets fout, dan weten we dat we dan de backup van die plugin kunnen terugzetten om de fout op te heffen.

Let wel, het behoeft niet de geupdate plugin te zijn die de fout veroorzaakt het kan ook een andere plugin zijn die dan niet meer correct communiceert (functioneert) met de update van de zojuist geupdate plugin…

Om de plugin te updaten klikt u op “nu bijwerken”:

WordPress Plugin Bijwerken

Plugin bijwerken

Tijdens het updaten zal de website even tijdelijk uitgeschakeld zijn, het onderhoudsmode-scherm is actief en op de plugin-pagina zien we dat de update draait:

WordPress plugin wordt bijgewerkt

Plugin wordt bijgewerkt

Als de update klaar is verschijnt er een groene balk met de melding:

WordPress plugin update klaar

Plugin update klaar

Nu kunnen we controleren of de website in zijn geheel nog werkt en of de functionaliteit van de plugin nog werkt. Is dat zo, dan kunnen we de volgende plugin update uitvoeren, daarna weer controleren totdat alle plugin updates gedaan zijn.

Na alle updates is wederom het advies, maak een nieuwe backup. Daarmee worden dan gelijk alle laatste versies opgeslagen en veilig gesteld.

Vertalingen Update

In het algemene update-scherm zagen we ook “Vertalingen”. Die updates kunnen altijd gedaan worden, daar dat bestanden zijn die geen invloed hebben op de werking van de website. Die updates kunnen alleen vanuit het update-scherm verricht worden:

WordPress Vertalingen Bijwerken

Vertalingen bijwerken

Om de vertalingen bij te werken klikt u op Vertalingen bijwerken.

Updates & Problemen

Er kunnen diverse problemen ontstaan na het uitvoeren van een update. Het meest eenvoudige om een probleem dan op te lossen is om de gemaakt backup terug te zetten. In sommige gevallen is dat niet direct noodzakelijk. We kunnen, helaas, niet alle problemen hier beschrijven; maar de meest voorkomende zullen we behandelen.

Na een WordPress Update

Indien er na een WordPress update een probleem is ontstaan dan kan dat gebeuren door:

 • de PHP-versie welke door de hostingprovider wordt ondersteund voldoet niet of is niet juist ingesteld (in de praktijk komt dit weinig voor);
 • het Thema voldoet niet meer aan de laatste wijzigingen binnen WordPress;
 • of één of meerdere plugins veroorzaakt het probleem.

Het meest voor de hand liggend is dat één van de plugins achterloopt met de update van WordPress. Dat is eenvoudig te testen door alle plugins te deactiveren en ze dan weer één voor één te activeren totdat het probleem zich voor doet. Dan weten we welke plugin de boosdoener is. Het enige advies wat we hier kunnen geven is dat dan te melden aan de plugin ontwikkelaar, de plugin niet meer activeren totdat de ontwikkelaar het probleem heeft opgelost; of een andere plugin kiezen met dezelfde functionaliteit die wel is bijgewerkt tot de laatste versie van WordPress.

Veroorzaakt het thema het probleem, dan is de enige oplossing dat te melden bij de thema-ontwikkelaar. De meeste commerciële thema-ontwikkelaars reageren snel en zullen het probleem ook snel en accuraat oplossen.

Heeft u in beide gevallen geen keuze dan het huidige thema en de huidige plugin(s) te blijven gebruiken, zet dan de eerdere backup van WordPress terug en wacht tot de thema of plugin ontwikkelaar met een oplossing komt. Komt die niet dan is er geen ander alternatief dan op langere termijn naar een ander thema of plugin uit te kijken.

Na een Thema Update

Na de update van het actieve thema kunnen er zich grofweg twee soorten problemen zich voordoen:

 • in het design (kleur, layout, etc.);
 • bij de functionaliteit.

Zijn er problemen bij de functionaliteit dan kan dat wederom veroorzaakt worden doordat een plugin dan weer niet correct werkt met de aanpassingen binnen het thema. Om daar weer achter te komen is het deactiveren van de alle plugins en ze weer één voor één te activeren de beste manier om er achter te komen welke plugin dat dan weer veroorzaakt. Meldt dit dan weer bij de plugin-ontwikkelaar komt de plugin-ontwikkelaar niet snel genoeg meteen oplossing zet dan tijdelijk het thema terug uit de gemaakte backup.

Als een design-probleem zich voordoet dan is de enige (snelste) oplossing een eerdere versie van het thema terug te zetten uit de backup en dit aan de thema-ontwikkelaar te melden. Heeft u zelf design-wijzigen aangebracht aan het thema en maakt u geen gebruik van een Child-Thema dan zijn die wijzigingen overschreven en dient u de wijzigingen opnieuw aan te brengen.

Na een Plugin Update

De enig oplossing hier is, het probleem melden bij de plugin-ontwikkelaar en tijdelijk de eerdere versie van de plugin terugzetten uit de backup. Wordt het probleem niet opgelost door de ontwikkelaar dan is er, helaas, geen andere keuze dan een andere plugin te zoeken met (ongeveer) dezelfde functionaliteit. Commerciële ontwikkelaars zullen het probleem altijd wel oplossen, daar het voor hen om hun inkomsten en reputatie gaat.

De veiligste manier

Om de website altijd online te houden en alle updates te testen zonder dat de website en haar bezoekers daar problemen van ondervinden is het het beste om die update op een lokale PC installatie te doen. Werkt alles naar wens, nadat de updates zijn uitgevoerd en getest hoeven we alleen die updates te uploaden naar de live-website. Bezoekers merken daar dan niets van en de website blijft ten alle tijde online.

Hoe u een PC-Installatie kunt doen hebben we hier beschreven: WordPress op uw PC.

Vragen & Info

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitleg, stuur ons dan een mail op: info@qwain.nl of geef een reactie via onderstaand reactie-formulier.

Ondersteuning staat bij ons op nummer 1, wij zijn u graag van dienst !

Op de hoogte blijven van alle WordPress Nieuwtjes, Tips & Tricks… volg ons dan op Facebook .

 

Interessante Artikelen