WordPress - Woordenboek

WordPress Updates

Updates

Een update binnen WordPress is niets anders dan een nieuwe versie van WordPress of het gebruikte thema, een plugin of een vertaalbestand. Die nieuwe versie is uitgebracht om verschillende redenen:

 • er zijn problemen (functionaliteit of beveiliging) opgelost welke in de eerdere versie zijn ontdekt;
 • of er is functionaliteit toegevoegd.

Zoals we al aangaven bestaan er binnen WordPress vier verschillende updates:

 1. WordPress zelf;
 2. het gebruikte thema of de geïnstalleerde thema’s;
 3. de geïnstalleerde plugin’s (geactiveerde of niet geactiveerde);
 4. vertaalbestanden.

Wanneer er een update van één van deze onderdelen beschikbaar is zien we dat direct na het inloggen op de website in het “Beheerderspaneel -> Updates” en eventueel bij “Beheerderspaneel -> Plugins”:

Updates

Updates Beschikbaar

Hier zien we direct hoeveel updates er beschikbaar zijn en hoeveel daarvan plugins zijn. Om te weten wat de overige updates zijn klik dan op “Updates” in het beheerderspaneel:

WordPress Updates Overzicht

Update Overzicht

Bij (1) zien we of er een update beschikbaar is van WordPress en kunnen we die update eventueel starten. Bij (2) de plugins, welke plugins en is het ook mogelijk om de update(s) van de plugin(s) uit te voeren en bij (3) de thema’s en bij (4) de vertalingen.

Updates Uitvoeren

Updates uitvoeren ziet er simpel uit als we naar het Update-scherm in het beheerderspaneel kijken. Gewoon op het knopje klikken bij de desbetreffende update, afwachten en klaar…. bij de plugins ziet het er tevens simpel uit. Gewoon “Alles selecteren” en op het knopje “Plugins bijwerken” klikken en weer afwachten…

Ons advies: nooit doen !

Een WordPress website is afhankelijk van drie onderdelen: WordPress, het actieve Thema en de plugins. Die drie dienen onderling goed te communiceren en dat kan na een update nogal eens fout gaan.

Updates dienen dus zorgvuldig uitgevoerd te worden. Hieronder gaan we per onderdeel hoe de update(s) het beste gedaan kunnen worden. Als laatste beschrijven we welke fouten er kunnen optreden en hoe deze dan opgelost kunnen worden.

Algemene stappen voor iedere Update

Het is aan te raden om bij iedere backup, of het nu gaat om WordPress, het thema of de plugins; een backup uit te voeren. Gaat er dan iets fout dan is het terugzetten van die backup de snelste manier om de website weer in de lucht te krijgen.

Voor het maken van een backup verwijzen we naar: Backup maken.

Verder is het aan te raden om alle plugins te deactiveren en na het uitvoeren van de update de plugins weer één voor één te activeren. Gaat er dan iets fout dan weten we welke plugin de boosdoener is en kunnen we daarvoor dan een oplossing vinden.

WordPress Updaten

Is er een update van WordPress beschikbaar dan zien we dat direct na het inloggen op de website:

WordPress Update

WordPress Update Beschikbaar

Het is ook hier mogelijk om direct bij te werken. Klikken we op “Updates” dan zien we het volgende scherm:

WordPress Update en Backup

Ook WordPress zegt: Backuppen

Hier zien we dat ook “WordPress” duidelijk aangeeft dat het belangrijk is om een backup te maken van de website alvorens de backup uit te voeren. Hebben we een backup gemaakt en eventueel de plugins gedeactiveerd dan kunnen we de update starten door op Nu bijwerken te klikken. De update zal gestart worden:

WordPress Update Gestart

WordPress Update bezig…

Tijdens de update zal er op de website een algemeen onderhoudsscherm getoond worden en weten de bezoekers dus dat er aan de website gewerkt wordt:

Wordpress onderhoudsmode

Onderhoudsmode Scherm

Zodra de update klaar is zal dit scherm weer gedeactiveerd worden en de website, als alles goed gegaan is, weer beschikbaar zijn voor bezoekers. Het beheerderspaneel zal terug keren naar het dashboard en een uitleg geven wat er zoal aan WordPress aangepast is:

WordPress Updates Uitgevoerd

WordPress Updates Uitgevoerd

Als eerste dient u de website te bekijken of de website nog functioneert en is dat zo dan kunt u de plugins één voor één weer activeren en na het activeren van iedere plugin kijken of het op de website goed gaat.

WordPress Versies

Het versie nummer van een update bij WordPress zegt iets over de update. Een update van bijvoorbeeld versie 4.8.5 naar versie 4.8.6 wordt ook wel een “Minor” (kleine) update genoemd. Dat zijn doorgaans bug-fixes, of te wel, er zijn foutjes opgelost welke ontdekt zijn in de voorgaande versie.

Een update van bijvoorbeeld versie 4.8.x naar 4.9.0 wordt dan een “Major” (grootte) update genoemd. In die update is extra functionaliteit toegevoegd.

WordPress Auto Update

WordPress zal de kleine (minor) updates automatisch uitvoeren. Grotere (major) updates dient u handmatig te starten zoals hiervoor beschreven.

Wilt u volledige controle over de WordPress Updates kunt u de Auto Update ook uitschakelen. U heeft, bijvoorbeeld, aanpassingen gedaan aan één of meerdere WordPress bestanden en wilt voorkomen dat die bij een update overschreven worden.

De Auto Update kunt u uitschakelen door aan het wp-config.php bestand de volgende regel toe te voegen:

define( ‘AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED’, true ); 

Hoe en waar u dat het beste doet hebben we hier beschreven: WordPress wp-config.php bewerken.

Thema Update

Is er een update beschikbaar van één van de standaard WordPress Thema’s zal dit getoond worden in het beheerderspaneel onder “Updates”:

WordPress Thema Update

Thema Update Beschikbaar

Die updates kunnen we ook zien bij “Weergave -> Thema’s”:

WordPress Update Thema Overzicht

Thema Overzicht

De standaard WordPress thema’s Twenty-XXX kunnen (indien de laatste versie van WordPress is geïnstalleerd) eigenlijk zonder te verwachten problemen geupdate worden.

Om een thema te updaten via het update-scherm dient eerst het thema geselecteerd te worden en dan op Thema’s bijwerken geklikt te worden:

WordPress Thema bijwerken

Thema bijwerken

Is de update klaar dan verschijnt er weer een algemeen scherm dat de update uitgevoerd is.

Net als bij het het uitvoeren van een update van WordPress is het weer aan te raden eerst een backup te maken en actieve plugins te deactiveren. Dan de update uitvoeren, controleren of de website functioneert en dan de plugins weer één voor één te activeren met tussen het activeren van de plugins door, weer controleren of alles werkt.

Maakt u gebruikt van een commercieel thema, dan krijgt u doorgaans van de thema ontwikkelaar of van de website waar u het thema gekocht heeft een melding dat er een update beschikbaar is en hoe u die update dan moet uitvoeren.

Plugin(s) Update

Het updaten van een plugin (of meerdere) is mogelijk om dat via het update-scherm te verrichten of via de plugin-pagina. Via het update-scherm kunnen we alle plugins selecteren waarvoor een update beschikbaar is en dan op Plugins bijwerken klikken:

WordPress Plugins Updaten

Plugins Updates

Ons advies: Nooit doen !

Doen we dit, dan zullen de updates inderdaad één voor één uitgevoerd worden; echter weten we niet als er ‘iets’ niet meer correct werkt of in het ergste geval de website in zijn geheel niet meer werkt, welke plugin deze fout veroorzaakt. Doen we de updates één voor één en na de update een controle of alles nog functioneert dan weten we precies wat er gaande is en bij het optreden van een fout waardoor het gebeurd is en kunnen we dat dan eenvoudig herstellen.

Dus:

WordPress Plugins Update Fout

Plugins Update Niet zo !

Om plugins te updaten gaan we naar het plugin-scherm in het beheerderspaneel:

WordPress Plugins Updates

Plugin Overzicht

Bij de plugin waar een update voor beschikbaar is hebben we nu de keuze om de “Details” van de update te bekijken of de plugin bij te werken. Via “Details bekijken” krijgen we een overzicht van de update historie en een beschrijving van wat er in de laatste update aangepast is:

WordPress Plugin Update Details

Plugin Update Details

Vaak is dat technische informatie en dienen we dan ook over die kennis te beschikken om te begrijpen wat er gedaan is. Via dit scherm is het wel eenvoudig om snel naar de plugin-pagina bij WordPress.org te gaan en dan via de Support-tab te kijken of er commentaar is op deze update. Is er negatief commentaar op die update, dan is het vanzelfsprekend niet aan te raden om die update uit te voeren.

Alvorens nu de update(s) uit te voeren is het maken van een algemene backup het enige juiste advies wat we kunnen geven. De overige plugins uitschakelen behoeft in dit geval niet. We gaan tenslotte de plugins één voor één updaten. Gaat er bij een update iets fout, dan weten we dat we dan de backup van die plugin kunnen terugzetten om de fout op te heffen.

Let wel, het behoeft niet de geupdate plugin te zijn die de fout veroorzaakt het kan ook een andere plugin zijn die dan niet meer correct communiceert (functioneert) met de update van de zojuist geupdate plugin…

Om de plugin te updaten klikt u op “nu bijwerken”:

WordPress Plugin Bijwerken

Plugin bijwerken

Tijdens het updaten zal de website even tijdelijk uitgeschakeld zijn, het onderhoudsmode-scherm is actief en op de plugin-pagina zien we dat de update draait:

WordPress plugin wordt bijgewerkt

Plugin wordt bijgewerkt

Als de update klaar is verschijnt er een groene balk met de melding:

WordPress plugin update klaar

Plugin update klaar

Nu kunnen we controleren of de website in zijn geheel nog werkt en of de functionaliteit van de plugin nog werkt. Is dat zo, dan kunnen we de volgende plugin update uitvoeren, daarna weer controleren totdat alle plugin updates gedaan zijn.

Na alle updates is wederom het advies, maak een nieuwe backup. Daarmee worden dan gelijk alle laatste versies opgeslagen en veilig gesteld.

Vertalingen Update

In het algemene update-scherm zagen we ook “Vertalingen”. Die updates kunnen altijd gedaan worden, daar dat bestanden zijn die geen invloed hebben op de werking van de website. Die updates kunnen alleen vanuit het update-scherm verricht worden:

WordPress Vertalingen Bijwerken

Vertalingen bijwerken

Om de vertalingen bij te werken klikt u op Vertalingen bijwerken.

Updates & Problemen

Er kunnen diverse problemen ontstaan na het uitvoeren van een update. Het meest eenvoudige om een probleem dan op te lossen is om de gemaakt backup terug te zetten. In sommige gevallen is dat niet direct noodzakelijk. We kunnen, helaas, niet alle problemen hier beschrijven; maar de meest voorkomende zullen we behandelen.

Na een WordPress Update

Indien er na een WordPress update een probleem is ontstaan dan kan dat gebeuren door:

 • de PHP-versie welke door de hostingprovider wordt ondersteund voldoet niet of is niet juist ingesteld (in de praktijk komt dit weinig voor);
 • het Thema voldoet niet meer aan de laatste wijzigingen binnen WordPress;
 • of één of meerdere plugins veroorzaakt het probleem.

Het meest voor de hand liggend is dat één van de plugins achterloopt met de update van WordPress. Dat is eenvoudig te testen door alle plugins te deactiveren en ze dan weer één voor één te activeren totdat het probleem zich voor doet. Dan weten we welke plugin de boosdoener is. Het enige advies wat we hier kunnen geven is dat dan te melden aan de plugin ontwikkelaar, de plugin niet meer activeren totdat de ontwikkelaar het probleem heeft opgelost; of een andere plugin kiezen met dezelfde functionaliteit die wel is bijgewerkt tot de laatste versie van WordPress.

Veroorzaakt het thema het probleem, dan is de enige oplossing dat te melden bij de thema-ontwikkelaar. De meeste commerciële thema-ontwikkelaars reageren snel en zullen het probleem ook snel en accuraat oplossen.

Heeft u in beide gevallen geen keuze dan het huidige thema en de huidige plugin(s) te blijven gebruiken, zet dan de eerdere backup van WordPress terug en wacht tot de thema of plugin ontwikkelaar met een oplossing komt. Komt die niet dan is er geen ander alternatief dan op langere termijn naar een ander thema of plugin uit te kijken.

Na een Thema Update

Na de update van het actieve thema kunnen er zich grofweg twee soorten problemen zich voordoen:

 • in het design (kleur, layout, etc.);
 • bij de functionaliteit.

Zijn er problemen bij de functionaliteit dan kan dat wederom veroorzaakt worden doordat een plugin dan weer niet correct werkt met de aanpassingen binnen het thema. Om daar weer achter te komen is het deactiveren van de alle plugins en ze weer één voor één te activeren de beste manier om er achter te komen welke plugin dat dan weer veroorzaakt. Meldt dit dan weer bij de plugin-ontwikkelaar komt de plugin-ontwikkelaar niet snel genoeg meteen oplossing zet dan tijdelijk het thema terug uit de gemaakte backup.

Als een design-probleem zich voordoet dan is de enige (snelste) oplossing een eerdere versie van het thema terug te zetten uit de backup en dit aan de thema-ontwikkelaar te melden. Heeft u zelf design-wijzigen aangebracht aan het thema en maakt u geen gebruik van een Child-Thema dan zijn die wijzigingen overschreven en dient u de wijzigingen opnieuw aan te brengen.

Na een Plugin Update

De enig oplossing hier is, het probleem melden bij de plugin-ontwikkelaar en tijdelijk de eerdere versie van de plugin terugzetten uit de backup. Wordt het probleem niet opgelost door de ontwikkelaar dan is er, helaas, geen andere keuze dan een andere plugin te zoeken met (ongeveer) dezelfde functionaliteit. Commerciële ontwikkelaars zullen het probleem altijd wel oplossen, daar het voor hen om hun inkomsten en reputatie gaat.

De veiligste manier

Om de website altijd online te houden en alle updates te testen zonder dat de website en haar bezoekers daar problemen van ondervinden is het het beste om die update op een lokale PC installatie te doen. Werkt alles naar wens, nadat de updates zijn uitgevoerd en getest hoeven we alleen die updates te uploaden naar de live-website. Bezoekers merken daar dan niets van en de website blijft ten alle tijde online.

Hoe u een PC-Installatie kunt doen hebben we hier beschreven: WordPress op uw PC.

Vragen & Info

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitleg, stuur ons dan een mail op: info@qwain.nl.

Ondersteuning staat bij ons op nummer 1, wij zijn u graag van dienst !

Op de hoogte blijven van alle WordPress Nieuwtjes, Tips & Tricks… volg ons dan op Facebook .


QWAIN - Quality Without Any Interesting Name
Uw partner voor professioneel, snel en betrouwbaar website design, ontwikkeling en trainingen.

WordPress Nieuwsbrief
GEEN ARTIKEL MISSEN ?
Volg dan de duizenden die onze Online WordPress Artikelen maandelijks lezen:
WordPress Nieuwsbrief Popup
Formulierberichten: Foutmelding

Bij vrijwel ieder veld zijn één of meerdere meldingen in te stellen. De foutmelding is er daar één van.

Kolom Indeling

Er verschijnt een foutmelding als het veld “verplicht” is en niet ingevuld of geselecteerd is. Er kan ook een foutmelding getoond worden als de ingevulde waarde niet correct is. Ten behoeve van de gebruikersvriendelijk is het raadzaam om bij ieder veld de foutmelding aan te passen aan het type veld en wat er verwacht wordt dat de gebruiker in moet vullen.

Bij de “Globale Instellingen” vindt je een aantal standaard meldingen welke daar ook aangepast kunnen worden.

Formulierlayout: Kolommen

De velden op het formulier zijn eenvoudig in kolommen weer te geven. Via de CSS-Layout-Klassen optie kies je dan de kolom-breedte:

Kolom Indeling

Ook te opties van de Meerkeuze en de Radioknop zijn in kolommen in te delen.

Formulierveld: Dynamisch

Dit veld wordt gebruikt om dynamisch waarden op te halen uit andere formulieren:

formulieren dynamisch waarden ophalen

In dit voorbeeld hebben we een tweede formulier waarin we de product info, prijs en afbeelding hebben opgeslagen. Het selectieveld is van het type dynamisch en haalt dan de bijkomende informatie op uit het product-formulier.

Formulierveld: Adres

Met dit veld is het mogelijk om in één keer een volledig aantal velden te tonen om adres-informatie in te laten vullen.

Adres Velden

Via de instellingen is de landselectie eventueel uit te schakelen. Er is ook nog een mogelijkheid om een provincie-veld te laten tonen. De extra regel voor de straatnaam is niet uit te zetten. Zouden we dat willen dienen we dat via “Extra CSS” te bewerkstelligen.

Formulierveld: Schakelaar

Met dit veld kunnen we de bezoeker laten kiezen tussen twee waardes als een soort van aan/uit schakelaar.

formulieren schakelaar keuze veld
De keuzes (in dit voorbeeld “Ja” en “Nee”) als ook het label zijn in te stellen.

Via de stylen is het mogelijk om de schakelaar een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. De gekozen waardes worden echter niet opgeslagen.

Het veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om secties wel of niet te tonen.

Formulierveld: Schuifknop

Via de schuifknop kunnen we de gebruiker een nummer laten selecteren.

formulieren nummer schuifknop

Het laagste en het hoogste getal is instelbaar, zo ook het aantal decimalen en stappen waarmee het getal verhoogd of verlaagd zal worden.

Via de stylen is het mogelijk om de knop en de lijn een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. Via “Eigen CSS” is het mogelijk om bijvoorbeeld een “€” teken voor het getal te laten tonen.

Formulierveld: Schaal (Scale)

Met dit veld kan eenvoudig een beoordelingsveld worden aangemaakt welke getoond wordt als een set van Radioknoppen:

Schaalbeoordeling

De nummering is instelbaar van 0 – 20.

Het is verder een vrij eenvoudig veld. Aan de nummers is geen scheidingswaarde toe te kennen om hier een eigen rekenwaarde mee te creëren. Wil je een eigen rekenfactor toevoegen dan dien je de Radio Button te gebruiken.

Formulierveld: Verborgen Veld

Dit veld wordt niet getoond aan de bezoeker en wordt gebruikt om gegevens in op te slaan die we zelf verder willen gebruiken.

Verborgen veld

Toepassingen van dit veld zijn bijvoorbeeld: berekeningen of het samenvoegen van gegevens als aanhef, voor- en achternaam om een brief- of e-mail aanhef te creëren.

Het is raadzaam om het label van het veld een voor jezelf duidelijk herkenbare naam te geven en ook de veldsleutel te benoemen. Daarmee wordt het gebruik van het veld bij andere velden met dynamische waarden of het maken van formulier-acties en weergaven eenvoudiger. Het veld is dan namelijk herkenbaar.

Formulierveld: Sterbeoordeling

De sterbeoordeling kan gebruikt worden om de gebruiker eenvoudig een score te late geven.

Sterbeoordeling

Het aantal te tonen sterren is in te stellen.

De stijl van de sterren is niet instelbaar via de standaard stijlen en dient dan via “Eigen CSS” te worden opgemaakt.

Veldlabel

Via het veldlabel geven we het veld een ‘zichtbare’ naam voor de gebruiker. Veelal geeft het veldlabel al aan wat er in het veld ingevuld dient te worden:

Veldlabel

Het label dient bij voorkeur kort en duidelijk te zijn. Willen we meer uitleg kwijt kunnen we eventueel de veldbeschrijving gebruiken en/of een placeholder plaatsen.

De positie van het label is instelbaar (boven, onder, voor het veld….) en de opmaak van het veldlabel is in te stellen via de Stijlen en is per formulier of zelfs per veld apart op te maken.

Veldomschrijving

De veldomschrijving is een korte tekst welke onder het veld getoond wordt om een korte uitleg te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld ingevuld wordt:

Veldomschrijving

De opmaak als lettertype grootte, kleur en de uitlijning is in te stellen via de formulier-stijlen en eventueel per formulier of per veld aan te passen.

Formulierveld: RTF (Rich Text)

Het RTF (Rich Text Field) is eenzelfde veld als de Paragraaf, maar dan met de TinyMCE Tekstbewerker functies:

Rich Text Field

Het is mogelijk om een pagina te maken met een formulier welke gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de gebruiker een WordPress-bericht aan te laten maken. Dan wordt dit veld ingezet om het bericht in op te maken.

Formulier Instellingen: Ajax & JavaScript

Via de instellingen van het formulier kunnen we aangeven of er gebruik gemaakt dient te worden van Ajax & JavaScript:

Ajax & JavaScript Instellingen

Bij grotere formulieren is het aanvinken van de eerste optie een aanrader. De formulieren-editor laadt sneller bij het opslaan.

Willen we dat als de gebruiker de verzendknop klikt de pagina niet ververst wordt dan dienen we de tweede optie aan te vinken.

Als de laatste optie is aangevinkt zullen alle velden welke een vaste invoer verlangen (e-mail, datum, tijd, etc.) of verplichte velden direct gecontroleerd worden in plaats van bij het aanklikken van de verzendknop.

CSS Layout Klassen

De “CSS Layout Klassen” worden voornamelijk gebruikt om meerdere velden op één rij (dus naast elkaar) te plaatsen.

Velden op één rij

Velden op één rij

Via de CSS Layout Klassen is het ook mogelijk om bij de meerkeuze-opties de opties in meerdere kolommen te tonen en rekenvelden op te maken.

Lookup Waarde/Veld

Via een lookup kunnen we data uit andere formulieren intergreren in het formulier om bijvoorbeeld een uitklapveld te vullen:

Lookup

In dit voorbeeld hebben we een formulier waarmee alle hondenrassen zijn opgeslagen. Op een ander formulier gebruiken we die opgeslagen rassen dan als uitklapbaar-keuze-veld om de gebruiker zo zijn/haar ras te laten kiezen. Wijzigen we een ras in het rassen-formulier is die wijziging dan ook direct beschikbaar op het formulier waar we de lookup gebruiken.

Placeholder

Een “placeholder” is een vooraf ingevulde waarde in het veld wat we gebruiken:

Placeholder

Placeholders worden meestal gebruikt bij formulieren waar het veldlabel en de veldomschrijving is uitgeschakeld en zo dan aan te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld wordt ingevuld.

Dynamische Waarde

Een veld kan gevuld worden met data uit andere velden van het formulier of zelfs uit data van een ander formulier.

Dynamische Waarde

Zo kunnen gegevens uit verschillende velden gekoppeld worden en ingevuld worden in één veld. Hebben we bijvoorbeeld velden waar voornaam en achternaam ingevuld zijn, kunnen we die twee velden samen vormen tot één waarde (voornaam + achternaam) welke dan als briefhoofd of e-mail -aanhef gebruikt kan worden.

Formidable Add-On’s

“Add-On’s” zijn extra toevoegingen of uitbreidingen aan de Formidable-plugin:

Formidable Add-Ons Overzicht

Add-Ons Overzicht

Zo is er een Add-On om gegevens te koppelen aan MailChimp, een Add-On om een login-scherm te maken en ga zo maar verder. De Add-On’s worden als extra plugin(s) geïnstalleerd.

Exporteren

De export-functie kan gebruikt worden om een backup te maken of om een gemaakt formulier te kopiëren naar een andere website:

Exporteren

Hier is het mogelijk om een enkel formulier of meerdere formulieren tegelijk te exporteren. Ook kan de opgeslagen data, aangemaakte weergaven en stijlen van het gekozen formulier mee geëxporteerd worden.

Inzendingen kunnen ook als CSV-bestand geëxporteerd worden om ze dan in Excel te kunnen gebruiken.

Importeren

Hebben we een Formidable XML bestand aangemaakt via de “Exporteer” functie dan kunnen we die weer importeren:

Importeren

Zo kunnen we eenvoudige een eerder gemaakt formulier van de ene website naar de andere kopiëren. Stijlen, inzendingen en overige opties welke via de exporteer-functie meegenomen zijn zullen ook weer ingelezen worden bij het importeren.

Ook is het mogelijk om een CSV-bestand, bijvoorbeeld uit Excel te importeren in een formulier.

Weergaven

“Weergaven” zijn speciale formulieren om ingevulde en opgeslagen gegevens van formulieren te tonen op een pagina of in een bericht.

Contactformulier Weergaven

De data welke ingezonden is via formulieren is dan in een tabel weergave op een pagina te plaatsen. De “Weergaven” zijn geheel naar eigen stijl en wens op te maken en te bouwen.

Stijlen

Alle velden, knoppen, teksten, etc. welke op een formulier getoond worden kunnen visueel aangepast worden via de “Stijlen”:

Formidable Stijlen

Stijlen

Via de stijlen van Formidable is het eenvoudig om de formulier-stijl naar wens aan te passen en zo de kleuren en overige opmaak te kiezen welke aansluit bij het gebruikte thema. Hebben we meerdere formulieren dan is het ook mogelijk om per formulier een stijl-blad aan te maken en die aan het formulier te koppelen.

Globale Instellingen

Via de “Globale Instellingen” kunnen we o.a. de algemene foutmeldingen en een aantal overige berichten instellen, de Pro versie activeren, gebruikersrechten instellen, etc.:

Formidable Globale Instellingen

Instellingen

Hier vindt je ook de optie om de Formidable-plugin te verwijderen en daarmee ook alle opgeslagen formulieren, inzendingen en alles wat de plugin heeft opgeslagen in de WordPress Database.

Inzendingen

De formulier inzendingen worden standaard in de database van WordPress opgeslagen en kunnen worden bekeken via het hoofdmenu van Formidable en dan te kiezen voor “Inzendingen”. De inzendingen van alle formulieren wordt dan getoond:

Formidable Inzendingen Overzicht

Inzendingen Overzicht

Het is hier ook mogelijk om de ingezonden data van ieder gemaakt formulier apart te bekijken. De inzendingen kunnen ook via een zgn. “Weergave” op een in WordPress gemaakte pagina of bericht geplaatst worden en zo aan de bezoeker (gebruiker) getoond worden.

Ook kunnen bepaalde ingevulde velden geplaatst worden in E-mailacties.

Formulierveld: HTML

Het HTML-veld is bedoeld om een stukje met HTML opgemaakte tekst op te nemen in het formulier.

Voorbeeld - Algemene Voorwaarden

HTML Voorbeeld – Algemene Voorwaarden

In het HTML-veld kunnen ook Formidable Shortcodes of Shortcodes van andere geactiveerde plugins opgenomen worden.

Formulierveld: Website

Het website-veld ziet er ook uit als een tekstveld. De invoer wordt gecontroleerd aan de hand van de URL-standaard.

Website-veld

Buiten de zichtbare breedte van het veld en/of het een verplicht veld is kent dit veld verder geen bijzondere instellingen.

Formulierveld: ReCaptcha

reCaptcha wordt ingezet om inzendingen van spam-robots tegen te gaan.

reCaptcha

reCaptcha is een technologie van Google. Om reCaptcha te gebruiken is dan een API-Key van Google nodig welke gratis te verkrijgen is.

Formulierveld: Tijd

Via dit veld is een tijd in te voeren. De tijd (klok) is instelbaar als 12 of 24 uurs als ook het aantal minuten (tijdslot) wat te kiezen is.

Tijden-keuze

Het is ook mogelijk om een enkel tijdsverloop als keuze te laten zien om de keuze voor de gebruiker te vereenvoudigen.

Formulierveld: Datum

Zoals de benaming van het veld al aangeeft is het hier alleen mogelijk om een datum in te voeren. In te stellen is of er een kalender-popup gebruikt kan worden:

Datumveld met kalender-popup

Naast de kalender-optie is het nog mogelijk om een regio (land) te kiezen voor de datum-standaard en vanzelfsprekend of dit een verplicht veld is of niet.

Formulierveld: Telefoon

Het telefoonveld ziet er uit als een normaal tekstveld, met als verschil dat er alleen een voorgedefinieerd nummer in combinatie met karakters als ( ) – + ingevoerd mag worden.

Telefoonveld

Door de vele verschillen in de opmaak van telefoonnummers in Europa wordt dit veld niet vaak toegepast bij openbaar beschikbare formulieren. Hebben we een formulier welke we enkel intern gebruiken en willen we een eenduidige invoer van de telefoonnummers dan is dit veld daarvoor te gebruiken.

Formulierveld: Uitklapbaar (keuzeveld)

Het “Uitklapbaar” keuzeveld is te vergelijken met de “Meerkeuze” en/of “Radio Button”, met als verschil dat de keuzeopties als een uitklap-menu beschikbaar komen:

formulieren uitklapbaar keuze veld

Het aantal opties is in principe onbeperkt aan te maken en zo in te stellen dat meerdere opties te kiezen zijn of alleen één. Een “autocomplete” functie is beschikbaar om het kiezen d.m.v. intypen van de keuze versneld kan worden.

Net als bij de Meerkeuze en de Radio Button zijn er ook “verborgen” waardes aan de keuze-opties mee te geven waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook weer te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Dit veld wordt gebruikt als er veel opties beschikbaar zijn om uit te kiezen.

Formulierveld: Radio Button (keuze)

De Radio Button is een “of of” keuzeveld. De bezoeker kan dus maar één keuze selecteren:

Radio Button

Net als bij de “Meerkeuze” heeft het veld ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Het veld is ideaal om de bezoeker een snelle keuze te laten maken.

Formulierveld: Meerkeuze

Het meerkeuze-veld wordt gebruikt om een aantal vaste keuzes te laten zien aan de bezoeker. In tegenstelling tot de “Radio Button” kan de bezoeker kan dan één of meerdere keuzes selecteren:

Meerkeuze

Het veld heeft ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Formulierveld: Nummer

Via een nummer-veld kunnen we de bezoeker een getal laten invoeren.

Nummerveld

Het getal kan vrij ingevoerd worden of via een ‘selector’ worden gekozen. Zowel de minimum als de maximum waarde is in te stellen als ook de stap-grootte. Valt het nummer niet binnen de range welke ingesteld is zal een foutmelding getoond worden en wordt de invoer niet goedgekeurd.

De ingevoerde waarde kan eventueel ook gebruikt worden bij andere velden als rekenwaarde om zo, bijvoorbeeld, een offerte of enquête -formulier te maken.

Formulierveld: Tekst

Het tekstveld is het meest gebruikte veld bij formulieren en wordt gebruikt om de bezoeker een vrije tekst op één regel te laten invoeren.

Tekstveld

Het veld heeft standaard geen beperkingen qua invoer en kan wel of niet verplicht gesteld worden. De gegevens welke de bezoeker mag invoeren is wel in te perken via speciale opmaak-codes. Zo is ook de breedte van het veld aan te passen.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren voor velden als Voornaam, Achternaam, Woonplaats, Onderwerp, etc.

Formulierveld: E-mailadres

Door middel van het E-mailadres -veld beperken we de invoer tot een geldig e-mailadres:

E-mailadres -veld

Er wordt automatisch gecontroleerd of de invoer een geldig e-mailadres formaat heeft. Is dat niet zo, zal er een foutmelding verschijnen.

Formulierveld: Paragraaf

Het paragraaf-veld is een soort van tekst-veld waarbij de bezoeker de mogelijkheid krijgt om “onbeperkt” aantal tekstregels in te vullen:

Paragraafveld

Het aantal zichtbare regels en de breedte van het veld zijn vrij in te stellen. Ook is het veld verplicht te maken.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren om de reden van het inzenden van het formulier te laten beschrijven.

Formuliervelden

Er zijn vele type velden beschikbaar. Het meest gebruikte veld is het tekstveld. Hiermee kan de bezoeker vrije tekst invoeren als bijvoorbeeld voornaam, achternaam, etc.

Ook zijn er speciale velden waarbij de invoer beperkt is. Dat zijn o.a. de velden: datum, tijd, e-mailadres, website, telefoon, etc. Bij ieder veld is kunnen we instellen of het veld “verplicht” is. Wordt een verplicht veld niet ingevuld, kan de bezoeker het formulier niet inzenden of verder gaan met het invullen van overige velden.

Willen we vaste informatie van de bezoeker dan kunnen we die instellen met behulp van de “Meerkeuze”, “Radio Button” of het “Uitklapbaar” -veld.

Het is belangrijk om bij het maken van een formulier van te voren goed na te denken over de hoeveelheid en welke -informatie we van de bezoeker verlangen.

Lange formulieren (een formulier met veel velden) kan de bezoeker afschrikken en dan het formulier niet invullen.

Willen we meer informatie van de bezoeker dan is het raadzaam om gebruik te maken van zgn. conditionele secties om velden pas zichtbaar te maken zodra er al een aantal velden zijn ingevuld, eventueel door middel van de Meerkeuze en/of Radio-Button.

Formulierveld: Bestandsupload

Via dit veld geven we de bezoeker de mogelijkheid om één of meerdere bestanden toe te voegen aan het formulier:

formulier bestandsupload

Bestandsupload-veld

Het aantal bestanden, het bestandstype en de maximale grootte welke geupload mag worden is in te stellen.

Heb je bijvoorbeeld een sollicitatieformulier, dan zou de bezoeker een cv en pasfoto kunnen uploaden.

WordPress Woordenboek

Dit artikel is slechts één van de ruim 250 onderwerpen uit ons “WordPress Woordenboek”.

Wil je dit artikel en ons volledige WordPress Woordenboek bekijken, schrijf je in en je krijgt direct gratis toegang !

Woordenboek - Inschrijven

Ja, ik wil toegang tot het Woordenboek: