WordPress - Woordenboek

WordPress Tekst Editor

Om content toe te voegen aan berichten en pagina’s heeft u de beschikking over een tekst-editor welke de naam “TinyMCE” draagt. De editor biedt standaard een beperkt aantal functies:

standaard WordPress tekst editor tinymce

De Standaard WordPress Editor

Bij (1) heeft u de verschillende opties om de tekst op te maken en bij (2) de verschillende bewerkingsmogelijkheden. Onderin (links) ziet u nog het aantal gebruikte woorden. Google ziet graag een minimum aantal van 300 woorden op een pagina, dus daar kunt u zien hoever u bent. Rechts onderin nog extra informatie over de pagina of het bericht.

Een aantal knoppen en het effect ervan zult u waarschijnlijk wel herkennen vanuit Microsoft Word. Het werken met tekst is ook hetzelfde als in Word. Om tekst op te maken kunt u dezelfde werkwijze volgen. Opmaken van tekst kan dus op twee manieren:

  1. de tekst te typen, dan te de tekst te selecteren met de muis en de gewenste opmaak (vet, cursief, etc.) toe te passen door in de toolbar de desbetreffende functie aan te klikken;
  2. door middel van een sneltoetscombinatie de desbetreffende functie te activeren, dan de tekst te typen en die functie met dezelfde sneltoetscombinatie weer te deactiveren.

Tip: selectie van een woord kan door op het woord te dubbelklikken. Een hele alinea kunt u selecteren door dan 3x snel achter elkaar te klikken.

Sneltoetscombinaties

Net als in Word, Excel en andere programma’s kent ook TinyMCE, de tekst-editor van WordPress, een aantal sneltoetscombinaties. De sneltoetscombinaties van de kopteksten hadden we hiervoor al gezien.

Wilt u  bijvoorbeeld het volgende woord in een alinea vet maken, kunt u eerst dat woord typen, daarna dat woord met de muis selecteren en vervolgens op de B klikken om dat woord dan vet te maken.

Makkelijker (en sneller) is om terwijl u de tekst aan het typen bent en op het moment dat u het volgend woord (of woorden) vet wilt maken, typt u de toetscombinatie “Ctrl – B” (dus de Ctrl-toets ingedrukt houden en dan de ‘B’). Alles wat u dan intypt zal vet worden totdat u weer de toetscombinatie “Ctrl – B” typt.

Die sneltoetscombinaties zijn voor veel functies in de editor beschikbaar. U ze kunt makkelijk vinden door met uw muiscursor op een functie te gaan staan zonder te klikken:

WordPress Sneltoetscombinaties

Sneltoetscombinaties

De meest gebruikte zijn:

ToetscombinatieFunctie

Ctrl - B

Vet

Ctrl - I

Cursief

Ctrl - U

Onderstrepen

Ctrl - C

Kopiëren

Ctrl - X

Knippen

Ctrl - V

Plakken

Ctrl - Z

Ongedaan maken

Ctrl - Y

Opnieuw

Alinea & Kopteksten

Als eerste ziet u “Alinea” staan, die kunt u openklappen en heeft u de mogelijkheid om voor-ingestelde kopteksten te kiezen:

WordPress Alinea & Kopteksten

Alinea & Kopteksten

De opmaak (lettertype, lettergrootte, en regelafstand, etc.) is vastgelegd in het gebruikte thema. Sommige thema’s bieden de mogelijkheid om dat zelf aan te passen.

Alinea

Met alinea wordt bedoeld: een tekstgedeelte welke wordt geschieden door minimaal 1 blanke regel. Dus, zodra u na het typen van een zin of meerdere zinnen die aaneengesloten zijn; deze afsluit met een “Enter”, wordt een nieuwe alinea begonnen.

Koptekst

De kopteksten worden genummerd van 1 –  6 en worden gebruikt als titel en subtitels. Deze nummering is een internetstandaard en wordt door alle thema’s ondersteund. Koptekst 1 wordt doorgaans voor de pagina-titel gebruikt, koptekst 2 voor inleidende tekst, etc.

Het uitklap-menu toont een voorbeeld van hoe de verschillende kopteksten er ‘ongeveer’ uit zullen zien. Het beste bekijkt u dat natuurlijk aan de voorkant van uw website.

Achter de kopteksten (in het uitklap-menu) ziet u tussen haakjes de sneltoetscombinatie om het typen van één van die kopteksten te starten. Typt u dan een enter, zal de koptekst afgesloten worden en kunt u de volgende alinea starten.

Standaard Opmaak Functies

WordPress Standaard Opmaakfuncties

Standaard Opmaakfuncties

De standaard opmaakfuncties (van links naar rechts) zijn:

KnopFunctie

Vet

Tekst vetgedrukt maken

Cursief

Tekst cursief tonen

Opsommingslijst

Lijst met opsommingstekens:


  • regel 1
  • regel 2
  • regel 3

Genummerde lijst:

Voorbeeld:


  1. regel 1
  2. regel 2
  3. regel 3

Blockquote

Om een citaat weer te geven

Links uitlijnen

Om een alinea links uit te lijnen

Centreren

Om een alinea te centreren

Rechts uitlijnen

Om een alinea rechts uit te lijnen

Link invoegen

Om een link aan een stuk tekst toe te voegen.

Lees-meer-tag invoegen

De tekst voor de lees-meer-tag wordt gezien als een soort van samenvatting. Om 'meer' te lezen dient de bezoeker de 'Lees meer' knop te klikken. Lees hier alles over: Samenvattingen →

Toolbar-weergeven/verbergen

Hiermee toont of verbergt u de overige opmaakmogelijkheden in de toolbar van de teksteditor.

De weergave van de opsommingslijst, de genummerde lijst en de blockquote kunner per thema verschillen en dus afwijkend zijn van de weergave hiervoor.

Overige Opmaak Functies

WordPress Overige Opmaakfuncties

Overige opmaakfuncties

Deze worden zichtbaar als u op de knop “Toolbar weergeven/verbergen” klikt. U krijgt dan de volgende opmaakfuncties (van links naar rechts) er bij:

KnopFunctie

Doorhalen

De tekst zal doorgestreept worden

Horizontale lijn

Op de plaatst van de muiscursor zal een horizontale lijn geplaatst worden. Voorbeeld:


Tekstkleur

Hiermee kunt u een afwijkende tekstkleur kiezen.

Plakken als tekst

Wilt tekst plakken vanuit bijvoorbeeld Word of gekopieërd vanaf het internet, dan kunt u deze optie kiezen om de tekst te plakken als tekst zonder enige opmaakcodes vanuit het origineel".

Opmaak wissen

Hiermee verwijderd u alle opmaakcodes aangebracht bij één woord of meerdere woorden.

Speciaal karakter

Hiermee kunt u snel een speciaal karakter als: é ë... invoegen.

Een keuzescherm zal dan openen:
 
WordPress speciale characters gebruiken

Inspringen verkleinen

Om tekst die als "versprongen" is met de volgende knop, een stapje terug (naar links) te zetten.

Inspringen vergroten

Hier wordt de alinea een stukje naar rechts verplaatst. Er onstaat meer wit-ruimte links.

Ongedaan maken

Hiermee maakt u een eerder aangebrachte wijziging aan de tekst ongedaan. Dat kan meerdere malen achter elkaar indien u meerdere wijzigingen heeft aangebracht. Heeft u de pagina of bericht opgeslagen, dan zal deze functie niet meer werken voor de wijzigingen van voor het opslaan. U kunt dan eventueel een revisie terugzetten.

Opnieuw

Hiermee kunt u hetgeen wat u 'ongedaan' gemaakt heeft weer terugzetten.

Toetscombinaties

Een overzicht van alle sneltoetscombinaties wordt getoond.

De weergave van de opsommingslijst, de genummerde lijst en de blockquote kunner per thema verschillen en dus afwijkend zijn van de weergave hiervoor.

Visueel & Tekst Mode

U heeft de mogelijkheid om in de “Visueel” of “Tekst” mode te werken. De Visueel mode is een soort van WYSIWYG (= What You See Is What You Get ). Het zal er in de praktijk nooit exact hetzelde uit zien als in de Visueel-mode als wat er daadwerkelijk op de voorgrond (via internet op uw website) getoond wordt. Het beste is dan ook om tussendoor te kijken of de gedane opmaak resulteert in wat u zou willen.

De meeste opmaakfuncties die we hiervoor beschreven zijn alleen toegankelijk via de toolbar in de Visuele mode. De Tekst-mode is een soort van “platte” tekstbewerker en toont ook de HTML-codes die door de opmaak in de visuele mode zijn aangemaakt en in de content zijn verwerkt.

In de Visueel mode wordt een woord (of woorden) die vet gemaakt zijn, ook zo getoond. In de tekst-mode zal dat er dan zo uit zien:

<strong>vet</strong>

De tekst-mode is handig als u bepaalde codes wilt aanpassen of toevoegen. U dient dan wel kennis te hebben van HTML.

Afleidingsvrije Modus

Schakelt u deze in (bevindt zich rechts in de toolbar onder de tabbladen Visueel en Tekst) dan zal tijdens het werken in de editor alleen de editor nog zichtbaar zijn. Gaat u met de muiscursor buiten de editor zal alles weer zichtbaar worden.

Afbeelding(en) toevoegen

Links bovenin de editor heeft u de optie Media toevoegen. Daarmee kunt u een afbeelding toevoegen aan uw content. Hoe dat werkt en hoe u dat het beste kunt doen hebben we besproken in het onderwerp: Afbeelding.

Vragen & Info

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitleg, stuur ons dan een mail op: info@qwain.nl .

Ondersteuning staat bij ons op nummer 1, wij zijn u graag van dienst !

Op de hoogte blijven van alle WordPress Nieuwtjes, Tips & Tricks… volg ons dan op Facebook .


QWAIN - Quality Without Any Interesting Name
Uw partner voor professioneel, snel en betrouwbaar website design, ontwikkeling en trainingen.

WordPress Nieuwsbrief
WordPress Nieuwsbrief

Geen artikel missen ? Volg dan de duizenden die onze Online WordPress artikelen maandelijks lezen:

Formulierberichten: Foutmelding

Bij vrijwel ieder veld zijn één of meerdere meldingen in te stellen. De foutmelding is er daar één van.

Kolom Indeling

Er verschijnt een foutmelding als het veld “verplicht” is en niet ingevuld of geselecteerd is. Er kan ook een foutmelding getoond worden als de ingevulde waarde niet correct is. Ten behoeve van de gebruikersvriendelijk is het raadzaam om bij ieder veld de foutmelding aan te passen aan het type veld en wat er verwacht wordt dat de gebruiker in moet vullen.

Bij de “Globale Instellingen” vindt je een aantal standaard meldingen welke daar ook aangepast kunnen worden.

Formulierlayout: Kolommen

De velden op het formulier zijn eenvoudig in kolommen weer te geven. Via de CSS-Layout-Klassen optie kies je dan de kolom-breedte:

Kolom Indeling

Ook te opties van de Meerkeuze en de Radioknop zijn in kolommen in te delen.

Formulierveld: Dynamisch

Dit veld wordt gebruikt om dynamisch waarden op te halen uit andere formulieren:

formulieren dynamisch waarden ophalen

In dit voorbeeld hebben we een tweede formulier waarin we de product info, prijs en afbeelding hebben opgeslagen. Het selectieveld is van het type dynamisch en haalt dan de bijkomende informatie op uit het product-formulier.

Formulierveld: Adres

Met dit veld is het mogelijk om in één keer een volledig aantal velden te tonen om adres-informatie in te laten vullen.

Adres Velden

Via de instellingen is de landselectie eventueel uit te schakelen. Er is ook nog een mogelijkheid om een provincie-veld te laten tonen. De extra regel voor de straatnaam is niet uit te zetten. Zouden we dat willen dienen we dat via “Extra CSS” te bewerkstelligen.

Formulierveld: Schakelaar

Met dit veld kunnen we de bezoeker laten kiezen tussen twee waardes als een soort van aan/uit schakelaar.

formulieren schakelaar keuze veld
De keuzes (in dit voorbeeld “Ja” en “Nee”) als ook het label zijn in te stellen.

Via de stylen is het mogelijk om de schakelaar een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. De gekozen waardes worden echter niet opgeslagen.

Het veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om secties wel of niet te tonen.

Formulierveld: Schuifknop

Via de schuifknop kunnen we de gebruiker een nummer laten selecteren.

formulieren nummer schuifknop

Het laagste en het hoogste getal is instelbaar, zo ook het aantal decimalen en stappen waarmee het getal verhoogd of verlaagd zal worden.

Via de stylen is het mogelijk om de knop en de lijn een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. Via “Eigen CSS” is het mogelijk om bijvoorbeeld een “€” teken voor het getal te laten tonen.

Formulierveld: Schaal (Scale)

Met dit veld kan eenvoudig een beoordelingsveld worden aangemaakt welke getoond wordt als een set van Radioknoppen:

Schaalbeoordeling

De nummering is instelbaar van 0 – 20.

Het is verder een vrij eenvoudig veld. Aan de nummers is geen scheidingswaarde toe te kennen om hier een eigen rekenwaarde mee te creëren. Wil je een eigen rekenfactor toevoegen dan dien je de Radio Button te gebruiken.

Formulierveld: Verborgen Veld

Dit veld wordt niet getoond aan de bezoeker en wordt gebruikt om gegevens in op te slaan die we zelf verder willen gebruiken.

Verborgen veld

Toepassingen van dit veld zijn bijvoorbeeld: berekeningen of het samenvoegen van gegevens als aanhef, voor- en achternaam om een brief- of e-mail aanhef te creëren.

Het is raadzaam om het label van het veld een voor jezelf duidelijk herkenbare naam te geven en ook de veldsleutel te benoemen. Daarmee wordt het gebruik van het veld bij andere velden met dynamische waarden of het maken van formulier-acties en weergaven eenvoudiger. Het veld is dan namelijk herkenbaar.

Formulierveld: Sterbeoordeling

De sterbeoordeling kan gebruikt worden om de gebruiker eenvoudig een score te late geven.

Sterbeoordeling

Het aantal te tonen sterren is in te stellen.

De stijl van de sterren is niet instelbaar via de standaard stijlen en dient dan via “Eigen CSS” te worden opgemaakt.

Veldlabel

Via het veldlabel geven we het veld een ‘zichtbare’ naam voor de gebruiker. Veelal geeft het veldlabel al aan wat er in het veld ingevuld dient te worden:

Veldlabel

Het label dient bij voorkeur kort en duidelijk te zijn. Willen we meer uitleg kwijt kunnen we eventueel de veldbeschrijving gebruiken en/of een placeholder plaatsen.

De positie van het label is instelbaar (boven, onder, voor het veld….) en de opmaak van het veldlabel is in te stellen via de Stijlen en is per formulier of zelfs per veld apart op te maken.

Veldomschrijving

De veldomschrijving is een korte tekst welke onder het veld getoond wordt om een korte uitleg te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld ingevuld wordt:

Veldomschrijving

De opmaak als lettertype grootte, kleur en de uitlijning is in te stellen via de formulier-stijlen en eventueel per formulier of per veld aan te passen.

Formulierveld: RTF (Rich Text)

Het RTF (Rich Text Field) is eenzelfde veld als de Paragraaf, maar dan met de TinyMCE Tekstbewerker functies:

Rich Text Field

Het is mogelijk om een pagina te maken met een formulier welke gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de gebruiker een WordPress-bericht aan te laten maken. Dan wordt dit veld ingezet om het bericht in op te maken.

Formulier Instellingen: Ajax & JavaScript

Via de instellingen van het formulier kunnen we aangeven of er gebruik gemaakt dient te worden van Ajax & JavaScript:

Ajax & JavaScript Instellingen

Bij grotere formulieren is het aanvinken van de eerste optie een aanrader. De formulieren-editor laadt sneller bij het opslaan.

Willen we dat als de gebruiker de verzendknop klikt de pagina niet ververst wordt dan dienen we de tweede optie aan te vinken.

Als de laatste optie is aangevinkt zullen alle velden welke een vaste invoer verlangen (e-mail, datum, tijd, etc.) of verplichte velden direct gecontroleerd worden in plaats van bij het aanklikken van de verzendknop.

CSS Layout Klassen

De “CSS Layout Klassen” worden voornamelijk gebruikt om meerdere velden op één rij (dus naast elkaar) te plaatsen.

Velden op één rij

Velden op één rij

Via de CSS Layout Klassen is het ook mogelijk om bij de meerkeuze-opties de opties in meerdere kolommen te tonen en rekenvelden op te maken.

Lookup Waarde/Veld

Via een lookup kunnen we data uit andere formulieren intergreren in het formulier om bijvoorbeeld een uitklapveld te vullen:

Lookup

In dit voorbeeld hebben we een formulier waarmee alle hondenrassen zijn opgeslagen. Op een ander formulier gebruiken we die opgeslagen rassen dan als uitklapbaar-keuze-veld om de gebruiker zo zijn/haar ras te laten kiezen. Wijzigen we een ras in het rassen-formulier is die wijziging dan ook direct beschikbaar op het formulier waar we de lookup gebruiken.

Placeholder

Een “placeholder” is een vooraf ingevulde waarde in het veld wat we gebruiken:

Placeholder

Placeholders worden meestal gebruikt bij formulieren waar het veldlabel en de veldomschrijving is uitgeschakeld en zo dan aan te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld wordt ingevuld.

Dynamische Waarde

Een veld kan gevuld worden met data uit andere velden van het formulier of zelfs uit data van een ander formulier.

Dynamische Waarde

Zo kunnen gegevens uit verschillende velden gekoppeld worden en ingevuld worden in één veld. Hebben we bijvoorbeeld velden waar voornaam en achternaam ingevuld zijn, kunnen we die twee velden samen vormen tot één waarde (voornaam + achternaam) welke dan als briefhoofd of e-mail -aanhef gebruikt kan worden.

Formidable Add-On’s

“Add-On’s” zijn extra toevoegingen of uitbreidingen aan de Formidable-plugin:

Formidable Add-Ons Overzicht

Add-Ons Overzicht

Zo is er een Add-On om gegevens te koppelen aan MailChimp, een Add-On om een login-scherm te maken en ga zo maar verder. De Add-On’s worden als extra plugin(s) geïnstalleerd.

Exporteren

De export-functie kan gebruikt worden om een backup te maken of om een gemaakt formulier te kopiëren naar een andere website:

Exporteren

Hier is het mogelijk om een enkel formulier of meerdere formulieren tegelijk te exporteren. Ook kan de opgeslagen data, aangemaakte weergaven en stijlen van het gekozen formulier mee geëxporteerd worden.

Inzendingen kunnen ook als CSV-bestand geëxporteerd worden om ze dan in Excel te kunnen gebruiken.

Importeren

Hebben we een Formidable XML bestand aangemaakt via de “Exporteer” functie dan kunnen we die weer importeren:

Importeren

Zo kunnen we eenvoudige een eerder gemaakt formulier van de ene website naar de andere kopiëren. Stijlen, inzendingen en overige opties welke via de exporteer-functie meegenomen zijn zullen ook weer ingelezen worden bij het importeren.

Ook is het mogelijk om een CSV-bestand, bijvoorbeeld uit Excel te importeren in een formulier.

Weergaven

“Weergaven” zijn speciale formulieren om ingevulde en opgeslagen gegevens van formulieren te tonen op een pagina of in een bericht.

Contactformulier Weergaven

De data welke ingezonden is via formulieren is dan in een tabel weergave op een pagina te plaatsen. De “Weergaven” zijn geheel naar eigen stijl en wens op te maken en te bouwen.

Stijlen

Alle velden, knoppen, teksten, etc. welke op een formulier getoond worden kunnen visueel aangepast worden via de “Stijlen”:

Formidable Stijlen

Stijlen

Via de stijlen van Formidable is het eenvoudig om de formulier-stijl naar wens aan te passen en zo de kleuren en overige opmaak te kiezen welke aansluit bij het gebruikte thema. Hebben we meerdere formulieren dan is het ook mogelijk om per formulier een stijl-blad aan te maken en die aan het formulier te koppelen.

Globale Instellingen

Via de “Globale Instellingen” kunnen we o.a. de algemene foutmeldingen en een aantal overige berichten instellen, de Pro versie activeren, gebruikersrechten instellen, etc.:

Formidable Globale Instellingen

Instellingen

Hier vindt je ook de optie om de Formidable-plugin te verwijderen en daarmee ook alle opgeslagen formulieren, inzendingen en alles wat de plugin heeft opgeslagen in de WordPress Database.

Inzendingen

De formulier inzendingen worden standaard in de database van WordPress opgeslagen en kunnen worden bekeken via het hoofdmenu van Formidable en dan te kiezen voor “Inzendingen”. De inzendingen van alle formulieren wordt dan getoond:

Formidable Inzendingen Overzicht

Inzendingen Overzicht

Het is hier ook mogelijk om de ingezonden data van ieder gemaakt formulier apart te bekijken. De inzendingen kunnen ook via een zgn. “Weergave” op een in WordPress gemaakte pagina of bericht geplaatst worden en zo aan de bezoeker (gebruiker) getoond worden.

Ook kunnen bepaalde ingevulde velden geplaatst worden in E-mailacties.

Formulierveld: HTML

Het HTML-veld is bedoeld om een stukje met HTML opgemaakte tekst op te nemen in het formulier.

Voorbeeld - Algemene Voorwaarden

HTML Voorbeeld – Algemene Voorwaarden

In het HTML-veld kunnen ook Formidable Shortcodes of Shortcodes van andere geactiveerde plugins opgenomen worden.

Formulierveld: Website

Het website-veld ziet er ook uit als een tekstveld. De invoer wordt gecontroleerd aan de hand van de URL-standaard.

Website-veld

Buiten de zichtbare breedte van het veld en/of het een verplicht veld is kent dit veld verder geen bijzondere instellingen.

Formulierveld: ReCaptcha

reCaptcha wordt ingezet om inzendingen van spam-robots tegen te gaan.

reCaptcha

reCaptcha is een technologie van Google. Om reCaptcha te gebruiken is dan een API-Key van Google nodig welke gratis te verkrijgen is.

Formulierveld: Tijd

Via dit veld is een tijd in te voeren. De tijd (klok) is instelbaar als 12 of 24 uurs als ook het aantal minuten (tijdslot) wat te kiezen is.

Tijden-keuze

Het is ook mogelijk om een enkel tijdsverloop als keuze te laten zien om de keuze voor de gebruiker te vereenvoudigen.

Formulierveld: Datum

Zoals de benaming van het veld al aangeeft is het hier alleen mogelijk om een datum in te voeren. In te stellen is of er een kalender-popup gebruikt kan worden:

Datumveld met kalender-popup

Naast de kalender-optie is het nog mogelijk om een regio (land) te kiezen voor de datum-standaard en vanzelfsprekend of dit een verplicht veld is of niet.

Formulierveld: Telefoon

Het telefoonveld ziet er uit als een normaal tekstveld, met als verschil dat er alleen een voorgedefinieerd nummer in combinatie met karakters als ( ) – + ingevoerd mag worden.

Telefoonveld

Door de vele verschillen in de opmaak van telefoonnummers in Europa wordt dit veld niet vaak toegepast bij openbaar beschikbare formulieren. Hebben we een formulier welke we enkel intern gebruiken en willen we een eenduidige invoer van de telefoonnummers dan is dit veld daarvoor te gebruiken.

Formulierveld: Uitklapbaar (keuzeveld)

Het “Uitklapbaar” keuzeveld is te vergelijken met de “Meerkeuze” en/of “Radio Button”, met als verschil dat de keuzeopties als een uitklap-menu beschikbaar komen:

formulieren uitklapbaar keuze veld

Het aantal opties is in principe onbeperkt aan te maken en zo in te stellen dat meerdere opties te kiezen zijn of alleen één. Een “autocomplete” functie is beschikbaar om het kiezen d.m.v. intypen van de keuze versneld kan worden.

Net als bij de Meerkeuze en de Radio Button zijn er ook “verborgen” waardes aan de keuze-opties mee te geven waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook weer te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Dit veld wordt gebruikt als er veel opties beschikbaar zijn om uit te kiezen.

Formulierveld: Radio Button (keuze)

De Radio Button is een “of of” keuzeveld. De bezoeker kan dus maar één keuze selecteren:

Radio Button

Net als bij de “Meerkeuze” heeft het veld ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Het veld is ideaal om de bezoeker een snelle keuze te laten maken.

Formulierveld: Meerkeuze

Het meerkeuze-veld wordt gebruikt om een aantal vaste keuzes te laten zien aan de bezoeker. In tegenstelling tot de “Radio Button” kan de bezoeker kan dan één of meerdere keuzes selecteren:

Meerkeuze

Het veld heeft ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Formulierveld: Nummer

Via een nummer-veld kunnen we de bezoeker een getal laten invoeren.

Nummerveld

Het getal kan vrij ingevoerd worden of via een ‘selector’ worden gekozen. Zowel de minimum als de maximum waarde is in te stellen als ook de stap-grootte. Valt het nummer niet binnen de range welke ingesteld is zal een foutmelding getoond worden en wordt de invoer niet goedgekeurd.

De ingevoerde waarde kan eventueel ook gebruikt worden bij andere velden als rekenwaarde om zo, bijvoorbeeld, een offerte of enquête -formulier te maken.

Formulierveld: Tekst

Het tekstveld is het meest gebruikte veld bij formulieren en wordt gebruikt om de bezoeker een vrije tekst op één regel te laten invoeren.

Tekstveld

Het veld heeft standaard geen beperkingen qua invoer en kan wel of niet verplicht gesteld worden. De gegevens welke de bezoeker mag invoeren is wel in te perken via speciale opmaak-codes. Zo is ook de breedte van het veld aan te passen.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren voor velden als Voornaam, Achternaam, Woonplaats, Onderwerp, etc.

Formulierveld: E-mailadres

Door middel van het E-mailadres -veld beperken we de invoer tot een geldig e-mailadres:

E-mailadres -veld

Er wordt automatisch gecontroleerd of de invoer een geldig e-mailadres formaat heeft. Is dat niet zo, zal er een foutmelding verschijnen.

Formulierveld: Paragraaf

Het paragraaf-veld is een soort van tekst-veld waarbij de bezoeker de mogelijkheid krijgt om “onbeperkt” aantal tekstregels in te vullen:

Paragraafveld

Het aantal zichtbare regels en de breedte van het veld zijn vrij in te stellen. Ook is het veld verplicht te maken.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren om de reden van het inzenden van het formulier te laten beschrijven.

Formuliervelden

Er zijn vele type velden beschikbaar. Het meest gebruikte veld is het tekstveld. Hiermee kan de bezoeker vrije tekst invoeren als bijvoorbeeld voornaam, achternaam, etc.

Ook zijn er speciale velden waarbij de invoer beperkt is. Dat zijn o.a. de velden: datum, tijd, e-mailadres, website, telefoon, etc. Bij ieder veld is kunnen we instellen of het veld “verplicht” is. Wordt een verplicht veld niet ingevuld, kan de bezoeker het formulier niet inzenden of verder gaan met het invullen van overige velden.

Willen we vaste informatie van de bezoeker dan kunnen we die instellen met behulp van de “Meerkeuze”, “Radio Button” of het “Uitklapbaar” -veld.

Het is belangrijk om bij het maken van een formulier van te voren goed na te denken over de hoeveelheid en welke -informatie we van de bezoeker verlangen.

Lange formulieren (een formulier met veel velden) kan de bezoeker afschrikken en dan het formulier niet invullen.

Willen we meer informatie van de bezoeker dan is het raadzaam om gebruik te maken van zgn. conditionele secties om velden pas zichtbaar te maken zodra er al een aantal velden zijn ingevuld, eventueel door middel van de Meerkeuze en/of Radio-Button.

Formulierveld: Bestandsupload

Via dit veld geven we de bezoeker de mogelijkheid om één of meerdere bestanden toe te voegen aan het formulier:

formulier bestandsupload

Bestandsupload-veld

Het aantal bestanden, het bestandstype en de maximale grootte welke geupload mag worden is in te stellen.

Heb je bijvoorbeeld een sollicitatieformulier, dan zou de bezoeker een cv en pasfoto kunnen uploaden.

WordPress Woordenboek

Dit artikel is slechts één van de ruim 250 onderwerpen uit ons “WordPress Woordenboek”.

Wil je dit artikel en ons volledige WordPress Woordenboek bekijken, schrijf je in en je krijgt direct gratis toegang !

Woordenboek - Inschrijven

Ja, ik wil toegang tot het Woordenboek: