WordPress - Woordenboek

WordPress MultiSite

Introductie

Via de WordPress MultiSite optie is het mogelijk om meerdere websites aan te maken met één WordPress installatie. Het is een soort van netwerk van websites op één domein.

De verschillende websites zijn dan te beheren door verschillende gebruikers of alleen door de hoofdgebruiker; de super-beheerder.

Toepassingen van een MultiSite zijn meerdere blogs of websites op één domein. Een MultiSite wordt ook wel gebruikt voor een meertallige website, waarbij de hoofd-website de moedertaal is en de sub-websites de overige talen bevatten.

De website waarvan uit MultiSite wordt geactiveerd moet gezien worden als de sturende (hoofd-) website van alle onderliggende websites. Die hoofd-website bepaalde welke thema’s en plugin’s er gebruikt kunnen worden. Zo ook worden alle updates beheerd vanuit de hoofd-website. De onderliggende websites zijn kunnen alleen content toevoegen.

Schematisch kunnen we dit als volgt weergeven:

WordPress Mutlisite Netwerk

“Website 1” is in dit schema de hoofdwebsite van waaruit “MultiSite” geactiveerd en beheerd wordt. De beheerder wordt dan ook “Superbeheerder” genoemd. Thema’s en plugins worden vanuit de hoofdwebsite geactiveerd.

Afhankelijk van voornamelijk de webruimte bij de hostingprovider kunnen dan een onbeperkt aantal extra websites toegevoegd worden.

WordPress MultiSite Activeren

Sinds WordPress versie 3.0 is MultiSite beschikbaar. Om de optie te activeren dienen we aan het wp-config.php bestand een regel toe te voegen:

/* Multisite Activeren */
define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );

In principe maakt het niet veel uit waar deze regel wordt toegevoegd. Om er zeker van te zijn dat je de overige regels niet verstoord voeg je die dan toe voor de regel “/* That’s all, stop editing! Happy publishing. */”.

Het wp-config.php bestand vindt je in de map waar ook WordPress is geïnstalleerd.

Bekijk dit artikel voor een uitgebreide omschrijving van het wp-config.php bestand: WP-Config.php

Heb je deze regel toegevoegd zal er een extra optie verschijnen onder het menu “Gereedschap”:

WordPress MultiSite Instellen

Netwerk Instellen

Voordat je verder kunt gaan met het instellen van het netwerk dien je eerst alle plugins te deactiveren, daarna kun je het netwerk instellen en de plugins weer activeren.

Tip: heb je meerdere plugins geïnstalleerd en niet alle geactiveerd, noteer dan welke geactiveerd zijn zodat je die dan ook weer kunt activeren nadat alle instellingen voor MultiSite zijn gedaan.

MultiSite Instellen

Bij een MultiSite kun je kiezen voor een structuur waarbij je gebruik maakt van subdomeinen of van subfolders (mappen):

  • subdomeinen: https://website1.jewebsite.nl
  • subfolders: https://jewebsite.nl/website1

Bij het gebruik van subdomeinen dient je hostingprovider wel wildcard-subdomeinen te ondersteunen. Ben je daar niet zeker van, vraag dat dan na bij je hostingprovider.

Wij zijn voorstander van het gebruik van subfolders. Deze is leesbaarder voor de bezoeker. Voor het overige gebruik is er geen onderscheid.

Bij gebruik van een lokale installatie via bijv. “WAMP” is het alleen mogelijk om subfolders te gebruiken.

Na activatie via het wp-config.php bestand en het deactiveren van de plugins krijg je dan het volgende scherm:

WordPress MultiSite Instellen

MultiSite Instellen

De belangrijkste instellingen hier zijn de netwerk-titel en het e-mailadres van de netwerkbeheerder. Heb je die ingesteld klik je op Installeren en het netwerk wordt ingesteld.

Nu zal er afhankelijk van de overige instellingen van het wp-config.php en het .htaccess -bestand een melding verschijnen dat je extra regels dient toe te voegen (voorbeeld):

WordPress MultiSite Activeren

WordPress MultiSite Activeren

De regels welke hier genoemd worden onder (1) dien je toe te voegen aan het wp-config.php bestand. De regel “define( ‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true );” welke we eerder hadden toegevoegd mag je overschrijven of verwijderen.

De regels onder (2) welke voor het .htaccess bestand bedoeld zijn dien je te overschrijven over de bestaande WordPress regels in dat bestand.

Let op: maak altijd een backup van deze bestanden alvorens de wijzigingen toe te voegen !

Nadat je beide bestanden aangepast hebt moet je opnieuw inloggen en zal de extra optie onder “Gereedschap” verdwenen zijn en zal er een extra hoofdmenu optie (links boven) te zien zijn:

Multisite Beheer

Mijn Sites

Is dit alles goed gegaan, kun je de plugins welke we eerder hebben moeten deactiveren, weer activeren en je hoofdsite is weer zoals die was voor het activeren van de MultiSite omgeving.

Websites Aanmaken & Beheren

Klik je nu via het hoofdmenu “Mijn sites” op “Netwerkbeheer” of “Dashboard” dan kom je in het dashboard van je MultiSite -netwerk. Hier zie je een aantal submenu’s waarvan “Sites” er één is.

Via “Sites” kun je een nieuwe website toevoegen aan het netwerk of reeds toegevoegde selecteren en dan beheren.

Nieuwe website toevoegen

Kies je voor “Nieuwe toevoegen” moet je via het volgende scherm de gegevens van de site invoeren:

WordPress Multisite website toevoegen

Website Toevoegen

De gegevens welke je hier dient in te voeren spreken voor zich.

Heb je als doel de MultiSite voor extra talen te gebruiken voor de hoofdwebsite dan kun je hier ook alvast de website-taal instellen. Je zou dan de url (bij bijvoorbeeld de Engelse versie) als “en” kunnen instellen en de Sitetitel dezelfde titel als de hoofdwebsite kunnen geven, maar dan met de vertaalde versie ervan.

Klik je dan op Website toevoegen zal de website aangemaakt worden en is deze beschikbaar in het beheerscherm:

MultiSite Site-Dashboard

MultiSites Overzicht

Kies je hier dan vervolgens voor het “Dashboard” van de zojuist aangemaakte website dan kom je in het “vertrouwde” dashboard van de nieuwe website terecht en kun je daar de website beheren en inrichten zoals je al gewend was bij de hoofd-website. Het enige verschil met de hoofdwebsite is dat je hier geen extra thema’s of plugins kunt toevoegen. Wil je dat, dan moet je dat via de hoofd-website doen wat we hier later zullen bespreken.

Website Deactiveren / Verwijderen

404 Niet GevondenHier heb je ook de optie om een website te deactiveren en/of te verwijderen. Bij het verwijderen van een MultiSite Website dien je er wel rekening mee te houden dat bezoekers welke de website of één of meerdere pagina’s van die website als favoriet in hun browser hebben opgeslagen en de website of pagina dan willen bezoeken op de 404-pagina van je website uitkomen. Zo, ook bezoekers welke via een zoekmachine de verwijderde website vinden.

Een bezoek aan de 404-pagina dien je zoveel mogelijk te voorkomen. Wil je een website verwijderen, noteer dan alle url’s en stel dan de juiste redirects in.

Hoe je dat het beste doet en wat de 404-foutmelding precies inhoud, hebben we in dit artikel beschreven: 404 Foutmelding & Redirects.

 

Terug naar de Hoofd-website

Wil je nu terug naar het dashboard van de hoofd-website, kies je onder “Mijn Sites”, direct onder de optie “Netwerkbeheer” voor je hoofd-website:

Hoofdwebsite

Terug naar Hoofdwebsite

Je kunt direct klikken op de titel van je hoofdwebsite en je komt terug in het dashboard.

Plugins en Thema's

Beheerders van de extra websites kunnen geen plugins of thema’s installeren. Dat kan alleen de beheerder van de hoofd-website. Die beheerder wordt ook wel “Superbeheerder” genoemd.

Dit heeft als voordeel dat je controle houdt over de onderliggende websites. Worden die sub-websites door andere personen onderhouden (beheerd) dan ben je er altijd zeker van dat alleen goed werkende plugins en thema’s worden gebruikt en je daarmee de werking van het gehele netwerk in eigen beheer houdt.

Thema’s

Via het hoofdmenu “Mijn Sites” kies je voor “Netwerkbeheer -> Thema’s” om een thema toe te voegen, te verwijderen, te activeren of voor het netwerk uit te schakelen:

MultiSite Thema's Beheren

MultiSite Thema’s Beheren

Alle thema’s welke voor het netwerk geactiveerd zijn, zijn beschikbaar voor alle onderliggende websites. Het is niet mogelijk om een thema voor één website te activeren en uit te sluiten voor de andere.

Een geactiveerd thema dien je eerst voor het netwerk uit te schakelen alvorens je die kunt verwijderen.

Plugins

Een soortgelijk scherm met dezelfde functionaliteit vindt je voor de plugins via “Mijn Sites”, “Netwerkbeheer -> Plugins”.

Ook hier geld dat geactiveerde plugins voor alle onderliggende websites beschikbaar zijn.

MultiSite Instellingen

Ook vindt je via “Mijn Sites”, “Netwerkbeheer” de optie “Instellingen”. Daar vindt je alle instellingen welke je aan het netwerk kunt wijzigen.

Registratie instellingen

WordPress.com is wellicht het meeste bekende voorbeeld van een WordPress MultiSite. Je kunt die website zien als één groot netwerk waar iedereen (gratis) een “eigen” WordPress-website kan aanmaken.

Een soortgelijke mogelijkheid is er ook via een eigen netwerk. Om die mogelijkheid te activeren kies je voor “Nieuwe registraties toestaan”:

MultiSite Registratie Instellingen

MultiSite Registratie Instellingen

Kies je voor de optie “Zowel sites als gebruikersaccounts kunnen worden geregistreerd” dan kan iedere bezoeker een eigen website aanmaken op je hoofdwebsite.

De pagina die dan de registratie toestaat is het “wp-signup.php” bestand. Die kun je bijvoorbeeld ergens in een menu toevoegen via een aangepaste link en die link dan “wp-signup” te noemen.

Klikt de bezoeker dan op die link wordt er een soortgelijke pagina getoond:

MultiSite Frontend Registratie

MultiSite Frontend Registratie

Het is mogelijk om de nieuwe website registraties in te perken tot één of meerdere domeinen en/of bepaalde domeinnamen te verbieden. Dat doe je dan via de opties die volgen onder de “Registratie Instellingen”:

Registratie Beperken

Registratie Beperken

Daarna volgen er een aantal instellingen voor de e-mails welke verzonden worden bij registratie van een website of extra gebruikers.

Upload Instellingen

Sta je toe dat andere gebruikers websites mogen beheren dan is het raadzaam om de upload-capaciteit en het bestandstype wat zij mogen uploaden in te stellen:

Upload Beperkingen

Uploads Beheren

Hiermee voorkom je dat je webruimte zonder dat je er zelf invloed op hebt vol loopt en alleen vertrouwde bestandstypes worden gebruikt.

Vragen & Info

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitleg, stuur ons dan een mail op: info@qwain.nl.

Ondersteuning staat bij ons op nummer 1, wij zijn u graag van dienst !

Op de hoogte blijven van alle WordPress Nieuwtjes, Tips & Tricks… volg ons dan op Facebook .


QWAIN - Quality Without Any Interesting Name
Uw partner voor professioneel, snel en betrouwbaar website design, ontwikkeling en trainingen.

WordPress Nieuwsbrief
GEEN ARTIKEL MISSEN ?
Volg dan de duizenden die onze Online WordPress Artikelen maandelijks lezen:
WordPress Nieuwsbrief Popup
Formulierberichten: Foutmelding

Bij vrijwel ieder veld zijn één of meerdere meldingen in te stellen. De foutmelding is er daar één van.

Kolom Indeling

Er verschijnt een foutmelding als het veld “verplicht” is en niet ingevuld of geselecteerd is. Er kan ook een foutmelding getoond worden als de ingevulde waarde niet correct is. Ten behoeve van de gebruikersvriendelijk is het raadzaam om bij ieder veld de foutmelding aan te passen aan het type veld en wat er verwacht wordt dat de gebruiker in moet vullen.

Bij de “Globale Instellingen” vindt je een aantal standaard meldingen welke daar ook aangepast kunnen worden.

Formulierlayout: Kolommen

De velden op het formulier zijn eenvoudig in kolommen weer te geven. Via de CSS-Layout-Klassen optie kies je dan de kolom-breedte:

Kolom Indeling

Ook te opties van de Meerkeuze en de Radioknop zijn in kolommen in te delen.

Formulierveld: Dynamisch

Dit veld wordt gebruikt om dynamisch waarden op te halen uit andere formulieren:

formulieren dynamisch waarden ophalen

In dit voorbeeld hebben we een tweede formulier waarin we de product info, prijs en afbeelding hebben opgeslagen. Het selectieveld is van het type dynamisch en haalt dan de bijkomende informatie op uit het product-formulier.

Formulierveld: Adres

Met dit veld is het mogelijk om in één keer een volledig aantal velden te tonen om adres-informatie in te laten vullen.

Adres Velden

Via de instellingen is de landselectie eventueel uit te schakelen. Er is ook nog een mogelijkheid om een provincie-veld te laten tonen. De extra regel voor de straatnaam is niet uit te zetten. Zouden we dat willen dienen we dat via “Extra CSS” te bewerkstelligen.

Formulierveld: Schakelaar

Met dit veld kunnen we de bezoeker laten kiezen tussen twee waardes als een soort van aan/uit schakelaar.

formulieren schakelaar keuze veld
De keuzes (in dit voorbeeld “Ja” en “Nee”) als ook het label zijn in te stellen.

Via de stylen is het mogelijk om de schakelaar een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. De gekozen waardes worden echter niet opgeslagen.

Het veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om secties wel of niet te tonen.

Formulierveld: Schuifknop

Via de schuifknop kunnen we de gebruiker een nummer laten selecteren.

formulieren nummer schuifknop

Het laagste en het hoogste getal is instelbaar, zo ook het aantal decimalen en stappen waarmee het getal verhoogd of verlaagd zal worden.

Via de stylen is het mogelijk om de knop en de lijn een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. Via “Eigen CSS” is het mogelijk om bijvoorbeeld een “€” teken voor het getal te laten tonen.

Formulierveld: Schaal (Scale)

Met dit veld kan eenvoudig een beoordelingsveld worden aangemaakt welke getoond wordt als een set van Radioknoppen:

Schaalbeoordeling

De nummering is instelbaar van 0 – 20.

Het is verder een vrij eenvoudig veld. Aan de nummers is geen scheidingswaarde toe te kennen om hier een eigen rekenwaarde mee te creëren. Wil je een eigen rekenfactor toevoegen dan dien je de Radio Button te gebruiken.

Formulierveld: Verborgen Veld

Dit veld wordt niet getoond aan de bezoeker en wordt gebruikt om gegevens in op te slaan die we zelf verder willen gebruiken.

Verborgen veld

Toepassingen van dit veld zijn bijvoorbeeld: berekeningen of het samenvoegen van gegevens als aanhef, voor- en achternaam om een brief- of e-mail aanhef te creëren.

Het is raadzaam om het label van het veld een voor jezelf duidelijk herkenbare naam te geven en ook de veldsleutel te benoemen. Daarmee wordt het gebruik van het veld bij andere velden met dynamische waarden of het maken van formulier-acties en weergaven eenvoudiger. Het veld is dan namelijk herkenbaar.

Formulierveld: Sterbeoordeling

De sterbeoordeling kan gebruikt worden om de gebruiker eenvoudig een score te late geven.

Sterbeoordeling

Het aantal te tonen sterren is in te stellen.

De stijl van de sterren is niet instelbaar via de standaard stijlen en dient dan via “Eigen CSS” te worden opgemaakt.

Veldlabel

Via het veldlabel geven we het veld een ‘zichtbare’ naam voor de gebruiker. Veelal geeft het veldlabel al aan wat er in het veld ingevuld dient te worden:

Veldlabel

Het label dient bij voorkeur kort en duidelijk te zijn. Willen we meer uitleg kwijt kunnen we eventueel de veldbeschrijving gebruiken en/of een placeholder plaatsen.

De positie van het label is instelbaar (boven, onder, voor het veld….) en de opmaak van het veldlabel is in te stellen via de Stijlen en is per formulier of zelfs per veld apart op te maken.

Veldomschrijving

De veldomschrijving is een korte tekst welke onder het veld getoond wordt om een korte uitleg te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld ingevuld wordt:

Veldomschrijving

De opmaak als lettertype grootte, kleur en de uitlijning is in te stellen via de formulier-stijlen en eventueel per formulier of per veld aan te passen.

Formulierveld: RTF (Rich Text)

Het RTF (Rich Text Field) is eenzelfde veld als de Paragraaf, maar dan met de TinyMCE Tekstbewerker functies:

Rich Text Field

Het is mogelijk om een pagina te maken met een formulier welke gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de gebruiker een WordPress-bericht aan te laten maken. Dan wordt dit veld ingezet om het bericht in op te maken.

Formulier Instellingen: Ajax & JavaScript

Via de instellingen van het formulier kunnen we aangeven of er gebruik gemaakt dient te worden van Ajax & JavaScript:

Ajax & JavaScript Instellingen

Bij grotere formulieren is het aanvinken van de eerste optie een aanrader. De formulieren-editor laadt sneller bij het opslaan.

Willen we dat als de gebruiker de verzendknop klikt de pagina niet ververst wordt dan dienen we de tweede optie aan te vinken.

Als de laatste optie is aangevinkt zullen alle velden welke een vaste invoer verlangen (e-mail, datum, tijd, etc.) of verplichte velden direct gecontroleerd worden in plaats van bij het aanklikken van de verzendknop.

CSS Layout Klassen

De “CSS Layout Klassen” worden voornamelijk gebruikt om meerdere velden op één rij (dus naast elkaar) te plaatsen.

Velden op één rij

Velden op één rij

Via de CSS Layout Klassen is het ook mogelijk om bij de meerkeuze-opties de opties in meerdere kolommen te tonen en rekenvelden op te maken.

Lookup Waarde/Veld

Via een lookup kunnen we data uit andere formulieren intergreren in het formulier om bijvoorbeeld een uitklapveld te vullen:

Lookup

In dit voorbeeld hebben we een formulier waarmee alle hondenrassen zijn opgeslagen. Op een ander formulier gebruiken we die opgeslagen rassen dan als uitklapbaar-keuze-veld om de gebruiker zo zijn/haar ras te laten kiezen. Wijzigen we een ras in het rassen-formulier is die wijziging dan ook direct beschikbaar op het formulier waar we de lookup gebruiken.

Placeholder

Een “placeholder” is een vooraf ingevulde waarde in het veld wat we gebruiken:

Placeholder

Placeholders worden meestal gebruikt bij formulieren waar het veldlabel en de veldomschrijving is uitgeschakeld en zo dan aan te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld wordt ingevuld.

Dynamische Waarde

Een veld kan gevuld worden met data uit andere velden van het formulier of zelfs uit data van een ander formulier.

Dynamische Waarde

Zo kunnen gegevens uit verschillende velden gekoppeld worden en ingevuld worden in één veld. Hebben we bijvoorbeeld velden waar voornaam en achternaam ingevuld zijn, kunnen we die twee velden samen vormen tot één waarde (voornaam + achternaam) welke dan als briefhoofd of e-mail -aanhef gebruikt kan worden.

Formidable Add-On’s

“Add-On’s” zijn extra toevoegingen of uitbreidingen aan de Formidable-plugin:

Formidable Add-Ons Overzicht

Add-Ons Overzicht

Zo is er een Add-On om gegevens te koppelen aan MailChimp, een Add-On om een login-scherm te maken en ga zo maar verder. De Add-On’s worden als extra plugin(s) geïnstalleerd.

Exporteren

De export-functie kan gebruikt worden om een backup te maken of om een gemaakt formulier te kopiëren naar een andere website:

Exporteren

Hier is het mogelijk om een enkel formulier of meerdere formulieren tegelijk te exporteren. Ook kan de opgeslagen data, aangemaakte weergaven en stijlen van het gekozen formulier mee geëxporteerd worden.

Inzendingen kunnen ook als CSV-bestand geëxporteerd worden om ze dan in Excel te kunnen gebruiken.

Importeren

Hebben we een Formidable XML bestand aangemaakt via de “Exporteer” functie dan kunnen we die weer importeren:

Importeren

Zo kunnen we eenvoudige een eerder gemaakt formulier van de ene website naar de andere kopiëren. Stijlen, inzendingen en overige opties welke via de exporteer-functie meegenomen zijn zullen ook weer ingelezen worden bij het importeren.

Ook is het mogelijk om een CSV-bestand, bijvoorbeeld uit Excel te importeren in een formulier.

Weergaven

“Weergaven” zijn speciale formulieren om ingevulde en opgeslagen gegevens van formulieren te tonen op een pagina of in een bericht.

Contactformulier Weergaven

De data welke ingezonden is via formulieren is dan in een tabel weergave op een pagina te plaatsen. De “Weergaven” zijn geheel naar eigen stijl en wens op te maken en te bouwen.

Stijlen

Alle velden, knoppen, teksten, etc. welke op een formulier getoond worden kunnen visueel aangepast worden via de “Stijlen”:

Formidable Stijlen

Stijlen

Via de stijlen van Formidable is het eenvoudig om de formulier-stijl naar wens aan te passen en zo de kleuren en overige opmaak te kiezen welke aansluit bij het gebruikte thema. Hebben we meerdere formulieren dan is het ook mogelijk om per formulier een stijl-blad aan te maken en die aan het formulier te koppelen.

Globale Instellingen

Via de “Globale Instellingen” kunnen we o.a. de algemene foutmeldingen en een aantal overige berichten instellen, de Pro versie activeren, gebruikersrechten instellen, etc.:

Formidable Globale Instellingen

Instellingen

Hier vindt je ook de optie om de Formidable-plugin te verwijderen en daarmee ook alle opgeslagen formulieren, inzendingen en alles wat de plugin heeft opgeslagen in de WordPress Database.

Inzendingen

De formulier inzendingen worden standaard in de database van WordPress opgeslagen en kunnen worden bekeken via het hoofdmenu van Formidable en dan te kiezen voor “Inzendingen”. De inzendingen van alle formulieren wordt dan getoond:

Formidable Inzendingen Overzicht

Inzendingen Overzicht

Het is hier ook mogelijk om de ingezonden data van ieder gemaakt formulier apart te bekijken. De inzendingen kunnen ook via een zgn. “Weergave” op een in WordPress gemaakte pagina of bericht geplaatst worden en zo aan de bezoeker (gebruiker) getoond worden.

Ook kunnen bepaalde ingevulde velden geplaatst worden in E-mailacties.

Formulierveld: HTML

Het HTML-veld is bedoeld om een stukje met HTML opgemaakte tekst op te nemen in het formulier.

Voorbeeld - Algemene Voorwaarden

HTML Voorbeeld – Algemene Voorwaarden

In het HTML-veld kunnen ook Formidable Shortcodes of Shortcodes van andere geactiveerde plugins opgenomen worden.

Formulierveld: Website

Het website-veld ziet er ook uit als een tekstveld. De invoer wordt gecontroleerd aan de hand van de URL-standaard.

Website-veld

Buiten de zichtbare breedte van het veld en/of het een verplicht veld is kent dit veld verder geen bijzondere instellingen.

Formulierveld: ReCaptcha

reCaptcha wordt ingezet om inzendingen van spam-robots tegen te gaan.

reCaptcha

reCaptcha is een technologie van Google. Om reCaptcha te gebruiken is dan een API-Key van Google nodig welke gratis te verkrijgen is.

Formulierveld: Tijd

Via dit veld is een tijd in te voeren. De tijd (klok) is instelbaar als 12 of 24 uurs als ook het aantal minuten (tijdslot) wat te kiezen is.

Tijden-keuze

Het is ook mogelijk om een enkel tijdsverloop als keuze te laten zien om de keuze voor de gebruiker te vereenvoudigen.

Formulierveld: Datum

Zoals de benaming van het veld al aangeeft is het hier alleen mogelijk om een datum in te voeren. In te stellen is of er een kalender-popup gebruikt kan worden:

Datumveld met kalender-popup

Naast de kalender-optie is het nog mogelijk om een regio (land) te kiezen voor de datum-standaard en vanzelfsprekend of dit een verplicht veld is of niet.

Formulierveld: Telefoon

Het telefoonveld ziet er uit als een normaal tekstveld, met als verschil dat er alleen een voorgedefinieerd nummer in combinatie met karakters als ( ) – + ingevoerd mag worden.

Telefoonveld

Door de vele verschillen in de opmaak van telefoonnummers in Europa wordt dit veld niet vaak toegepast bij openbaar beschikbare formulieren. Hebben we een formulier welke we enkel intern gebruiken en willen we een eenduidige invoer van de telefoonnummers dan is dit veld daarvoor te gebruiken.

Formulierveld: Uitklapbaar (keuzeveld)

Het “Uitklapbaar” keuzeveld is te vergelijken met de “Meerkeuze” en/of “Radio Button”, met als verschil dat de keuzeopties als een uitklap-menu beschikbaar komen:

formulieren uitklapbaar keuze veld

Het aantal opties is in principe onbeperkt aan te maken en zo in te stellen dat meerdere opties te kiezen zijn of alleen één. Een “autocomplete” functie is beschikbaar om het kiezen d.m.v. intypen van de keuze versneld kan worden.

Net als bij de Meerkeuze en de Radio Button zijn er ook “verborgen” waardes aan de keuze-opties mee te geven waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook weer te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Dit veld wordt gebruikt als er veel opties beschikbaar zijn om uit te kiezen.

Formulierveld: Radio Button (keuze)

De Radio Button is een “of of” keuzeveld. De bezoeker kan dus maar één keuze selecteren:

Radio Button

Net als bij de “Meerkeuze” heeft het veld ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Het veld is ideaal om de bezoeker een snelle keuze te laten maken.

Formulierveld: Meerkeuze

Het meerkeuze-veld wordt gebruikt om een aantal vaste keuzes te laten zien aan de bezoeker. In tegenstelling tot de “Radio Button” kan de bezoeker kan dan één of meerdere keuzes selecteren:

Meerkeuze

Het veld heeft ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Formulierveld: Nummer

Via een nummer-veld kunnen we de bezoeker een getal laten invoeren.

Nummerveld

Het getal kan vrij ingevoerd worden of via een ‘selector’ worden gekozen. Zowel de minimum als de maximum waarde is in te stellen als ook de stap-grootte. Valt het nummer niet binnen de range welke ingesteld is zal een foutmelding getoond worden en wordt de invoer niet goedgekeurd.

De ingevoerde waarde kan eventueel ook gebruikt worden bij andere velden als rekenwaarde om zo, bijvoorbeeld, een offerte of enquête -formulier te maken.

Formulierveld: Tekst

Het tekstveld is het meest gebruikte veld bij formulieren en wordt gebruikt om de bezoeker een vrije tekst op één regel te laten invoeren.

Tekstveld

Het veld heeft standaard geen beperkingen qua invoer en kan wel of niet verplicht gesteld worden. De gegevens welke de bezoeker mag invoeren is wel in te perken via speciale opmaak-codes. Zo is ook de breedte van het veld aan te passen.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren voor velden als Voornaam, Achternaam, Woonplaats, Onderwerp, etc.

Formulierveld: E-mailadres

Door middel van het E-mailadres -veld beperken we de invoer tot een geldig e-mailadres:

E-mailadres -veld

Er wordt automatisch gecontroleerd of de invoer een geldig e-mailadres formaat heeft. Is dat niet zo, zal er een foutmelding verschijnen.

Formulierveld: Paragraaf

Het paragraaf-veld is een soort van tekst-veld waarbij de bezoeker de mogelijkheid krijgt om “onbeperkt” aantal tekstregels in te vullen:

Paragraafveld

Het aantal zichtbare regels en de breedte van het veld zijn vrij in te stellen. Ook is het veld verplicht te maken.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren om de reden van het inzenden van het formulier te laten beschrijven.

Formuliervelden

Er zijn vele type velden beschikbaar. Het meest gebruikte veld is het tekstveld. Hiermee kan de bezoeker vrije tekst invoeren als bijvoorbeeld voornaam, achternaam, etc.

Ook zijn er speciale velden waarbij de invoer beperkt is. Dat zijn o.a. de velden: datum, tijd, e-mailadres, website, telefoon, etc. Bij ieder veld is kunnen we instellen of het veld “verplicht” is. Wordt een verplicht veld niet ingevuld, kan de bezoeker het formulier niet inzenden of verder gaan met het invullen van overige velden.

Willen we vaste informatie van de bezoeker dan kunnen we die instellen met behulp van de “Meerkeuze”, “Radio Button” of het “Uitklapbaar” -veld.

Het is belangrijk om bij het maken van een formulier van te voren goed na te denken over de hoeveelheid en welke -informatie we van de bezoeker verlangen.

Lange formulieren (een formulier met veel velden) kan de bezoeker afschrikken en dan het formulier niet invullen.

Willen we meer informatie van de bezoeker dan is het raadzaam om gebruik te maken van zgn. conditionele secties om velden pas zichtbaar te maken zodra er al een aantal velden zijn ingevuld, eventueel door middel van de Meerkeuze en/of Radio-Button.

Formulierveld: Bestandsupload

Via dit veld geven we de bezoeker de mogelijkheid om één of meerdere bestanden toe te voegen aan het formulier:

formulier bestandsupload

Bestandsupload-veld

Het aantal bestanden, het bestandstype en de maximale grootte welke geupload mag worden is in te stellen.

Heb je bijvoorbeeld een sollicitatieformulier, dan zou de bezoeker een cv en pasfoto kunnen uploaden.

WordPress Woordenboek

Dit artikel is slechts één van de ruim 250 onderwerpen uit ons “WordPress Woordenboek”.

Wil je dit artikel en ons volledige WordPress Woordenboek bekijken, schrijf je in en je krijgt direct gratis toegang !

Woordenboek - Inschrijven

Ja, ik wil toegang tot het Woordenboek: