WordPress - Woordenboek

WordPress Instellingen

Na installatie van WordPress is het belangrijk om alle instellingen door te nemen en daar waar nodig is naar wens aan te passen. Dit is belangrijk omdat een aantal instellingen bepalen hoe uw website zich gedraagt.

Bij “Instellingen” wordt onder andere aangegeven hoe de link-structuur van pagina’s er uit ziet, of bezoekers mogen reageren op berichten, de datum & tijd -notaties, welke pagina als start-pagina moet fungeren, of zoekmachines mogen indexeren en ga zo maar verder.

Met name de link-structuur en of zoekmachines pagina’s mogen opnemen in hun zoekresultaten zijn belangrijke instellingen.  Alle instellingen kunnen altijd gewijzigd worden, maar is de link-structuur eenmaal ingesteld en kunnen zoekmachines de pagina’s opnemen zijn die pagina’s met de ingestelde link-structuur opgenomen. Wijzigen we die dan, dan klopt de link in de zoekmachines niet meer.

Het is dus belangrijk om een aantal instellingen van te voren goed te zetten. De instellingen zijn in een aantal categorieën onderverdeeld welke we hierna zullen doornemen.

Algemene Instellingen

Via de Algemene instellingen hebben we de mogelijkheid om algemene zaken als website titel, ondertitel, tijdsaanduiding en dergelijke in te stellen.

Website Titel & Ondertitel

Bij installatie hebben we al een website titel moeten kiezen. Die zal hier getoond worden en kunnen  we eventueel nog aanpassen. De ondertitel is standaard ingevuld en dienen we dan te vervangen door een pakkende beknopte omschrijving van wat de inhoud van uw website is. Deze ondertitel wordt meestal niet door thema’s gebruikt maar draagt wel bij voor de vindbaarheid in de zoekmachines en wordt soms getoond als een bezoeker in de browser met de muis over het tabblad gaat:

WordPress Website Ondertitel

Website Ondertitel

WordPress-adres & Siteadres

Hier zijn (internet) adressen vermeld welke tijdens de installatie zijn aangemaakt. Deze dient u niet te wijzigen, daar ze verwijzen naar de server bij uw hostingprovider waar WordPress geïnstalleerd (WordPress-adres) is en waar uw domeinnaam naar verwijst (Siteadres).

E-mailadres

Hier is het e-mailadres vermeld wat u opgegeven heeft tijdens de installatie. Hier worden o.a. berichten naartoe gestuurd bij reacties op berichten en bij gebruik van een contactformulier. Dit e-mailadres kunt u wijzigen en dient u na wijziging te bevestigen via een link die dan naar het huidige e-mailadres gestuurd wordt.

Lidmaatschap

Indien aangevinkt mogen bezoekers zicht registreren op uw website.

Standaard rol

Hiermee kunt u aangeven welke gebruikersrol bezoekers krijgen na registratie. Standaard staat deze op Abonnee. Dit is eventueel later per gebruiker te wijzigen.

Websitetaal

Hiermee wordt ingesteld in welke taal de website standaard wordt getoond. Het beheerderspaneel zal ook in de gekozen taal getoond worden.

De keuze is geen vertaaloptie. Plugins en thema’s kiezen naar aanleiding van de hier ingestelde taal indien er bij de plugin of het thema de overeenkomstige vertaalbestanden voorhanden zijn, anders wordt er gekozen voor Engels.

Bij het kiezen van Nederlands hebben we de optie voor “Nederlands” en “Nederlands (Formeel)”. Formeel betekend dat er expliciet voor de “u” -vorm gekozen wordt en anders voor de “je” -vorm. Ook hier geld weer dat thema’s en plugins deze vorm moeten ondersteunen.

Tijdzone, datum en tijd -notatie

Berichten worden opgeslagen op datum en tijd en soms wordt de datum en tijd van publicatie getoond bij het bericht op uw website. Via de tijdzone kiest u de correcte tijd. Hier kunt u eenvoudig voor “Amsterdam” kiezen, zodat de juiste tijd voor zowel zomer als winter gebruikt zal worden.

Daarna dient u Wijzigingen opslaan te kiezen en dan de door u gewenste tijd en datum -notatie in te stellen:

WordPress tijd en datum instellen

Tijd en datum -notatie

Als laatste heeft u dan nog de optie om aan te geven op welke dag de week begint. Standaard staat deze op maandag. De keuze hiervan bepaalt hoe de weken getoond worden bij de Kalender-Widget.

Schrijven instellingen

De eerste twee opties in dit scherm bepalen in welke categorie en in welk berichtformaat standaard de gepubliceerde berichten aangemaakt worden. Deze instellingen zijn dan tijdens het aanmaken of achteraf bij het wijzigen van een bericht aan te passen. Gedurende het onderwerp “Berichten” gaan we hier dieper op in.

Lezen instellingen

In het eerste blok van dit scherm bepaalt u welke pagina de homepage wordt en welke pagina de overzichtspagina wordt voor de berichten:

WordPress homepage instellen

Homepage & Berichtenpagina

U dient dus specifiek aan te geven welke pagina uw homepage wordt anders toont WordPress een standaard pagina met de laatste berichten (indien die er zijn). De standaard berichten pagina is de zgn. archiefpagina welke opgemaakt is volgens het thema.

Sitepagina’s tonen

Hiermee bepaalt u hoeveel berichten er maximaal op de archiefpagina, de overzichtspagina voor de berichten, getoond worden.

RSS-Feeds

Het aantal te tonen onderwerpen (berichten) welke via een RSS-Feed worden doorgegeven.

Voor elk artikel in de Feed

Moet er het volledige bericht in de RSS-Feed getoond worden of slechts een samenvatting.

Zoekmachine zichtbaarheid

Dit is een belangrijke instelling voor websites die nog in ontwikkeling zijn. Indien aangevinkt, zullen zoekmachines de website niet indexeren (opnemen in de zoekresultaten) en wordt voorkomen dat incorrecte informatie (pagina’s, berichten, etc.) worden getoond in de zoekresultaten.

Het is een verzoek en aan de zoekmachines om hier gehoor aan te geven. Zoekmachines als Google en Bing houden zich hier aan.

Reactie Instellingen

Bezoekers kunnen reageren op pagina’s en berichten. Bij het pagina’s dienen we de reageermogelijkheid per pagina aan te zetten. Indien we op dit scherm de optie “Sta toe dat bezoekers kunnen reageren op nieuwe artikelen” aanvinken is de reactiemogelijkheid voor ieder nieuw bericht standaard aangezet. Dit is dan per bericht weer te overschrijven.

De overige instellingen hebben we uitgebreid beschreven in het onderwerp Reacties en Reactie Instellingen.

Media Instellingen

Afmetingen

Wanneer u een afbeelding gaat gebruiken (uploaden) dan worden er direct drie extra afbeeldingen van gemaakt. De grootte van die extra afbeeldingen kunt u hier instellen. Hoe en waar die afbeeldingen gebruikt worden is mede afhankelijk van het gebruikte thema.

Het voordeel van het aanmaken van meerdere formaten is het sneller laden van de pagina. De afbeelding dient namelijk niet meer aangepast te worden.

Bestanden uploaden

Vinkt u deze optie uit, dan zal WordPress alle mediabestanden (afbeeldingen, audio en video) in de map “/wp-content/uploads/” plaatsen. Is deze optie aangevinkt maakt WordPress een map aan voor elk jaar met daarin mappen voor elke maand (numeriek) met daarin de geuploade bestanden. Aan de hand van de publicatiedatum van een bericht of pagina zijn de mediabestanden dan snel terug te vinden.

Permalink instellingen

Permalink staat voor “Permanente Link” en deze is ook één van de instellingen welke direct na installatie van WordPress goed gezet dient te worden. Hiermee wordt bepaald hoe WordPress de url aanmaakt welke in de browser wordt getoond.

De “Standaard” instelling van WordPress is nietszeggend voor zowel de bezoeker als zoekmachines. Voor bezoekers wellicht minder storend, maar zoekmachines zien graag een leesbare variant. Kies dus bijvoorbeeld voor de optie “Berichtnaam” of “Aangepaste structuur”.

Eenmaal ingesteld is het niet aan te raden de gekozen structuur te wijzigen. Door zoekmachines opgenomen pagina’s kunnen dan niet meer op de website gevonden worden.

Het gebruik en evt. wijzigen van Permalinks hebben we uitgebreid beschreven in het onderwerp: “WordPress Permalinks“.

Privacy Instellingen

Sinds de invoering van de nieuwe privacywet (AVG, sinds 25 mei 2018) is er de optie bijgekomen om een privacy pagina in te stellen. WordPress heeft een standaard tekst hiervoor aangemaakt welke naar eigen wens is aan te passen.

Hierin komen onderwerpen naar voren als: reacties, media gebruik, contact formulier, cookies en analytics.

Via de optie “Selecteer een bestaande pagina” is het mogelijk om een eigen pagina te kiezen. Om die optie te gebruiken, kiest u eerste de pagina welke u wilt gebruiken en dan door op de knop Gebruik deze pagina te klikken is die pagina ingesteld.

Via de knop Maak een nieuwe pagina zal een nieuwe pagina aangemaakt worden met de standaard WordPress Privacy tekst.

De pagina dient dan nog wel via een link of een menu-item aan de website toegevoegd te worden.

Vragen & Info

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitleg, stuur ons dan een mail op: info@qwain.nl .

Ondersteuning staat bij ons op nummer 1, wij zijn u graag van dienst !

Op de hoogte blijven van alle WordPress Nieuwtjes, Tips & Tricks… volg ons dan op Facebook .


QWAIN - Quality Without Any Interesting Name
Uw partner voor professioneel, snel en betrouwbaar website design, ontwikkeling en trainingen.

WordPress Nieuwsbrief
GEEN ARTIKEL MISSEN ?
Volg dan de duizenden die onze Online WordPress Artikelen maandelijks lezen:
WordPress Nieuwsbrief Popup
Formulierberichten: Foutmelding

Bij vrijwel ieder veld zijn één of meerdere meldingen in te stellen. De foutmelding is er daar één van.

Kolom Indeling

Er verschijnt een foutmelding als het veld “verplicht” is en niet ingevuld of geselecteerd is. Er kan ook een foutmelding getoond worden als de ingevulde waarde niet correct is. Ten behoeve van de gebruikersvriendelijk is het raadzaam om bij ieder veld de foutmelding aan te passen aan het type veld en wat er verwacht wordt dat de gebruiker in moet vullen.

Bij de “Globale Instellingen” vindt je een aantal standaard meldingen welke daar ook aangepast kunnen worden.

Formulierlayout: Kolommen

De velden op het formulier zijn eenvoudig in kolommen weer te geven. Via de CSS-Layout-Klassen optie kies je dan de kolom-breedte:

Kolom Indeling

Ook te opties van de Meerkeuze en de Radioknop zijn in kolommen in te delen.

Formulierveld: Dynamisch

Dit veld wordt gebruikt om dynamisch waarden op te halen uit andere formulieren:

formulieren dynamisch waarden ophalen

In dit voorbeeld hebben we een tweede formulier waarin we de product info, prijs en afbeelding hebben opgeslagen. Het selectieveld is van het type dynamisch en haalt dan de bijkomende informatie op uit het product-formulier.

Formulierveld: Adres

Met dit veld is het mogelijk om in één keer een volledig aantal velden te tonen om adres-informatie in te laten vullen.

Adres Velden

Via de instellingen is de landselectie eventueel uit te schakelen. Er is ook nog een mogelijkheid om een provincie-veld te laten tonen. De extra regel voor de straatnaam is niet uit te zetten. Zouden we dat willen dienen we dat via “Extra CSS” te bewerkstelligen.

Formulierveld: Schakelaar

Met dit veld kunnen we de bezoeker laten kiezen tussen twee waardes als een soort van aan/uit schakelaar.

formulieren schakelaar keuze veld
De keuzes (in dit voorbeeld “Ja” en “Nee”) als ook het label zijn in te stellen.

Via de stylen is het mogelijk om de schakelaar een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. De gekozen waardes worden echter niet opgeslagen.

Het veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om secties wel of niet te tonen.

Formulierveld: Schuifknop

Via de schuifknop kunnen we de gebruiker een nummer laten selecteren.

formulieren nummer schuifknop

Het laagste en het hoogste getal is instelbaar, zo ook het aantal decimalen en stappen waarmee het getal verhoogd of verlaagd zal worden.

Via de stylen is het mogelijk om de knop en de lijn een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. Via “Eigen CSS” is het mogelijk om bijvoorbeeld een “€” teken voor het getal te laten tonen.

Formulierveld: Schaal (Scale)

Met dit veld kan eenvoudig een beoordelingsveld worden aangemaakt welke getoond wordt als een set van Radioknoppen:

Schaalbeoordeling

De nummering is instelbaar van 0 – 20.

Het is verder een vrij eenvoudig veld. Aan de nummers is geen scheidingswaarde toe te kennen om hier een eigen rekenwaarde mee te creëren. Wil je een eigen rekenfactor toevoegen dan dien je de Radio Button te gebruiken.

Formulierveld: Verborgen Veld

Dit veld wordt niet getoond aan de bezoeker en wordt gebruikt om gegevens in op te slaan die we zelf verder willen gebruiken.

Verborgen veld

Toepassingen van dit veld zijn bijvoorbeeld: berekeningen of het samenvoegen van gegevens als aanhef, voor- en achternaam om een brief- of e-mail aanhef te creëren.

Het is raadzaam om het label van het veld een voor jezelf duidelijk herkenbare naam te geven en ook de veldsleutel te benoemen. Daarmee wordt het gebruik van het veld bij andere velden met dynamische waarden of het maken van formulier-acties en weergaven eenvoudiger. Het veld is dan namelijk herkenbaar.

Formulierveld: Sterbeoordeling

De sterbeoordeling kan gebruikt worden om de gebruiker eenvoudig een score te late geven.

Sterbeoordeling

Het aantal te tonen sterren is in te stellen.

De stijl van de sterren is niet instelbaar via de standaard stijlen en dient dan via “Eigen CSS” te worden opgemaakt.

Veldlabel

Via het veldlabel geven we het veld een ‘zichtbare’ naam voor de gebruiker. Veelal geeft het veldlabel al aan wat er in het veld ingevuld dient te worden:

Veldlabel

Het label dient bij voorkeur kort en duidelijk te zijn. Willen we meer uitleg kwijt kunnen we eventueel de veldbeschrijving gebruiken en/of een placeholder plaatsen.

De positie van het label is instelbaar (boven, onder, voor het veld….) en de opmaak van het veldlabel is in te stellen via de Stijlen en is per formulier of zelfs per veld apart op te maken.

Veldomschrijving

De veldomschrijving is een korte tekst welke onder het veld getoond wordt om een korte uitleg te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld ingevuld wordt:

Veldomschrijving

De opmaak als lettertype grootte, kleur en de uitlijning is in te stellen via de formulier-stijlen en eventueel per formulier of per veld aan te passen.

Formulierveld: RTF (Rich Text)

Het RTF (Rich Text Field) is eenzelfde veld als de Paragraaf, maar dan met de TinyMCE Tekstbewerker functies:

Rich Text Field

Het is mogelijk om een pagina te maken met een formulier welke gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de gebruiker een WordPress-bericht aan te laten maken. Dan wordt dit veld ingezet om het bericht in op te maken.

Formulier Instellingen: Ajax & JavaScript

Via de instellingen van het formulier kunnen we aangeven of er gebruik gemaakt dient te worden van Ajax & JavaScript:

Ajax & JavaScript Instellingen

Bij grotere formulieren is het aanvinken van de eerste optie een aanrader. De formulieren-editor laadt sneller bij het opslaan.

Willen we dat als de gebruiker de verzendknop klikt de pagina niet ververst wordt dan dienen we de tweede optie aan te vinken.

Als de laatste optie is aangevinkt zullen alle velden welke een vaste invoer verlangen (e-mail, datum, tijd, etc.) of verplichte velden direct gecontroleerd worden in plaats van bij het aanklikken van de verzendknop.

CSS Layout Klassen

De “CSS Layout Klassen” worden voornamelijk gebruikt om meerdere velden op één rij (dus naast elkaar) te plaatsen.

Velden op één rij

Velden op één rij

Via de CSS Layout Klassen is het ook mogelijk om bij de meerkeuze-opties de opties in meerdere kolommen te tonen en rekenvelden op te maken.

Lookup Waarde/Veld

Via een lookup kunnen we data uit andere formulieren intergreren in het formulier om bijvoorbeeld een uitklapveld te vullen:

Lookup

In dit voorbeeld hebben we een formulier waarmee alle hondenrassen zijn opgeslagen. Op een ander formulier gebruiken we die opgeslagen rassen dan als uitklapbaar-keuze-veld om de gebruiker zo zijn/haar ras te laten kiezen. Wijzigen we een ras in het rassen-formulier is die wijziging dan ook direct beschikbaar op het formulier waar we de lookup gebruiken.

Placeholder

Een “placeholder” is een vooraf ingevulde waarde in het veld wat we gebruiken:

Placeholder

Placeholders worden meestal gebruikt bij formulieren waar het veldlabel en de veldomschrijving is uitgeschakeld en zo dan aan te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld wordt ingevuld.

Dynamische Waarde

Een veld kan gevuld worden met data uit andere velden van het formulier of zelfs uit data van een ander formulier.

Dynamische Waarde

Zo kunnen gegevens uit verschillende velden gekoppeld worden en ingevuld worden in één veld. Hebben we bijvoorbeeld velden waar voornaam en achternaam ingevuld zijn, kunnen we die twee velden samen vormen tot één waarde (voornaam + achternaam) welke dan als briefhoofd of e-mail -aanhef gebruikt kan worden.

Formidable Add-On’s

“Add-On’s” zijn extra toevoegingen of uitbreidingen aan de Formidable-plugin:

Formidable Add-Ons Overzicht

Add-Ons Overzicht

Zo is er een Add-On om gegevens te koppelen aan MailChimp, een Add-On om een login-scherm te maken en ga zo maar verder. De Add-On’s worden als extra plugin(s) geïnstalleerd.

Exporteren

De export-functie kan gebruikt worden om een backup te maken of om een gemaakt formulier te kopiëren naar een andere website:

Exporteren

Hier is het mogelijk om een enkel formulier of meerdere formulieren tegelijk te exporteren. Ook kan de opgeslagen data, aangemaakte weergaven en stijlen van het gekozen formulier mee geëxporteerd worden.

Inzendingen kunnen ook als CSV-bestand geëxporteerd worden om ze dan in Excel te kunnen gebruiken.

Importeren

Hebben we een Formidable XML bestand aangemaakt via de “Exporteer” functie dan kunnen we die weer importeren:

Importeren

Zo kunnen we eenvoudige een eerder gemaakt formulier van de ene website naar de andere kopiëren. Stijlen, inzendingen en overige opties welke via de exporteer-functie meegenomen zijn zullen ook weer ingelezen worden bij het importeren.

Ook is het mogelijk om een CSV-bestand, bijvoorbeeld uit Excel te importeren in een formulier.

Weergaven

“Weergaven” zijn speciale formulieren om ingevulde en opgeslagen gegevens van formulieren te tonen op een pagina of in een bericht.

Contactformulier Weergaven

De data welke ingezonden is via formulieren is dan in een tabel weergave op een pagina te plaatsen. De “Weergaven” zijn geheel naar eigen stijl en wens op te maken en te bouwen.

Stijlen

Alle velden, knoppen, teksten, etc. welke op een formulier getoond worden kunnen visueel aangepast worden via de “Stijlen”:

Formidable Stijlen

Stijlen

Via de stijlen van Formidable is het eenvoudig om de formulier-stijl naar wens aan te passen en zo de kleuren en overige opmaak te kiezen welke aansluit bij het gebruikte thema. Hebben we meerdere formulieren dan is het ook mogelijk om per formulier een stijl-blad aan te maken en die aan het formulier te koppelen.

Globale Instellingen

Via de “Globale Instellingen” kunnen we o.a. de algemene foutmeldingen en een aantal overige berichten instellen, de Pro versie activeren, gebruikersrechten instellen, etc.:

Formidable Globale Instellingen

Instellingen

Hier vindt je ook de optie om de Formidable-plugin te verwijderen en daarmee ook alle opgeslagen formulieren, inzendingen en alles wat de plugin heeft opgeslagen in de WordPress Database.

Inzendingen

De formulier inzendingen worden standaard in de database van WordPress opgeslagen en kunnen worden bekeken via het hoofdmenu van Formidable en dan te kiezen voor “Inzendingen”. De inzendingen van alle formulieren wordt dan getoond:

Formidable Inzendingen Overzicht

Inzendingen Overzicht

Het is hier ook mogelijk om de ingezonden data van ieder gemaakt formulier apart te bekijken. De inzendingen kunnen ook via een zgn. “Weergave” op een in WordPress gemaakte pagina of bericht geplaatst worden en zo aan de bezoeker (gebruiker) getoond worden.

Ook kunnen bepaalde ingevulde velden geplaatst worden in E-mailacties.

Formulierveld: HTML

Het HTML-veld is bedoeld om een stukje met HTML opgemaakte tekst op te nemen in het formulier.

Voorbeeld - Algemene Voorwaarden

HTML Voorbeeld – Algemene Voorwaarden

In het HTML-veld kunnen ook Formidable Shortcodes of Shortcodes van andere geactiveerde plugins opgenomen worden.

Formulierveld: Website

Het website-veld ziet er ook uit als een tekstveld. De invoer wordt gecontroleerd aan de hand van de URL-standaard.

Website-veld

Buiten de zichtbare breedte van het veld en/of het een verplicht veld is kent dit veld verder geen bijzondere instellingen.

Formulierveld: ReCaptcha

reCaptcha wordt ingezet om inzendingen van spam-robots tegen te gaan.

reCaptcha

reCaptcha is een technologie van Google. Om reCaptcha te gebruiken is dan een API-Key van Google nodig welke gratis te verkrijgen is.

Formulierveld: Tijd

Via dit veld is een tijd in te voeren. De tijd (klok) is instelbaar als 12 of 24 uurs als ook het aantal minuten (tijdslot) wat te kiezen is.

Tijden-keuze

Het is ook mogelijk om een enkel tijdsverloop als keuze te laten zien om de keuze voor de gebruiker te vereenvoudigen.

Formulierveld: Datum

Zoals de benaming van het veld al aangeeft is het hier alleen mogelijk om een datum in te voeren. In te stellen is of er een kalender-popup gebruikt kan worden:

Datumveld met kalender-popup

Naast de kalender-optie is het nog mogelijk om een regio (land) te kiezen voor de datum-standaard en vanzelfsprekend of dit een verplicht veld is of niet.

Formulierveld: Telefoon

Het telefoonveld ziet er uit als een normaal tekstveld, met als verschil dat er alleen een voorgedefinieerd nummer in combinatie met karakters als ( ) – + ingevoerd mag worden.

Telefoonveld

Door de vele verschillen in de opmaak van telefoonnummers in Europa wordt dit veld niet vaak toegepast bij openbaar beschikbare formulieren. Hebben we een formulier welke we enkel intern gebruiken en willen we een eenduidige invoer van de telefoonnummers dan is dit veld daarvoor te gebruiken.

Formulierveld: Uitklapbaar (keuzeveld)

Het “Uitklapbaar” keuzeveld is te vergelijken met de “Meerkeuze” en/of “Radio Button”, met als verschil dat de keuzeopties als een uitklap-menu beschikbaar komen:

formulieren uitklapbaar keuze veld

Het aantal opties is in principe onbeperkt aan te maken en zo in te stellen dat meerdere opties te kiezen zijn of alleen één. Een “autocomplete” functie is beschikbaar om het kiezen d.m.v. intypen van de keuze versneld kan worden.

Net als bij de Meerkeuze en de Radio Button zijn er ook “verborgen” waardes aan de keuze-opties mee te geven waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook weer te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Dit veld wordt gebruikt als er veel opties beschikbaar zijn om uit te kiezen.

Formulierveld: Radio Button (keuze)

De Radio Button is een “of of” keuzeveld. De bezoeker kan dus maar één keuze selecteren:

Radio Button

Net als bij de “Meerkeuze” heeft het veld ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Het veld is ideaal om de bezoeker een snelle keuze te laten maken.

Formulierveld: Meerkeuze

Het meerkeuze-veld wordt gebruikt om een aantal vaste keuzes te laten zien aan de bezoeker. In tegenstelling tot de “Radio Button” kan de bezoeker kan dan één of meerdere keuzes selecteren:

Meerkeuze

Het veld heeft ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Formulierveld: Nummer

Via een nummer-veld kunnen we de bezoeker een getal laten invoeren.

Nummerveld

Het getal kan vrij ingevoerd worden of via een ‘selector’ worden gekozen. Zowel de minimum als de maximum waarde is in te stellen als ook de stap-grootte. Valt het nummer niet binnen de range welke ingesteld is zal een foutmelding getoond worden en wordt de invoer niet goedgekeurd.

De ingevoerde waarde kan eventueel ook gebruikt worden bij andere velden als rekenwaarde om zo, bijvoorbeeld, een offerte of enquête -formulier te maken.

Formulierveld: Tekst

Het tekstveld is het meest gebruikte veld bij formulieren en wordt gebruikt om de bezoeker een vrije tekst op één regel te laten invoeren.

Tekstveld

Het veld heeft standaard geen beperkingen qua invoer en kan wel of niet verplicht gesteld worden. De gegevens welke de bezoeker mag invoeren is wel in te perken via speciale opmaak-codes. Zo is ook de breedte van het veld aan te passen.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren voor velden als Voornaam, Achternaam, Woonplaats, Onderwerp, etc.

Formulierveld: E-mailadres

Door middel van het E-mailadres -veld beperken we de invoer tot een geldig e-mailadres:

E-mailadres -veld

Er wordt automatisch gecontroleerd of de invoer een geldig e-mailadres formaat heeft. Is dat niet zo, zal er een foutmelding verschijnen.

Formulierveld: Paragraaf

Het paragraaf-veld is een soort van tekst-veld waarbij de bezoeker de mogelijkheid krijgt om “onbeperkt” aantal tekstregels in te vullen:

Paragraafveld

Het aantal zichtbare regels en de breedte van het veld zijn vrij in te stellen. Ook is het veld verplicht te maken.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren om de reden van het inzenden van het formulier te laten beschrijven.

Formuliervelden

Er zijn vele type velden beschikbaar. Het meest gebruikte veld is het tekstveld. Hiermee kan de bezoeker vrije tekst invoeren als bijvoorbeeld voornaam, achternaam, etc.

Ook zijn er speciale velden waarbij de invoer beperkt is. Dat zijn o.a. de velden: datum, tijd, e-mailadres, website, telefoon, etc. Bij ieder veld is kunnen we instellen of het veld “verplicht” is. Wordt een verplicht veld niet ingevuld, kan de bezoeker het formulier niet inzenden of verder gaan met het invullen van overige velden.

Willen we vaste informatie van de bezoeker dan kunnen we die instellen met behulp van de “Meerkeuze”, “Radio Button” of het “Uitklapbaar” -veld.

Het is belangrijk om bij het maken van een formulier van te voren goed na te denken over de hoeveelheid en welke -informatie we van de bezoeker verlangen.

Lange formulieren (een formulier met veel velden) kan de bezoeker afschrikken en dan het formulier niet invullen.

Willen we meer informatie van de bezoeker dan is het raadzaam om gebruik te maken van zgn. conditionele secties om velden pas zichtbaar te maken zodra er al een aantal velden zijn ingevuld, eventueel door middel van de Meerkeuze en/of Radio-Button.

Formulierveld: Bestandsupload

Via dit veld geven we de bezoeker de mogelijkheid om één of meerdere bestanden toe te voegen aan het formulier:

formulier bestandsupload

Bestandsupload-veld

Het aantal bestanden, het bestandstype en de maximale grootte welke geupload mag worden is in te stellen.

Heb je bijvoorbeeld een sollicitatieformulier, dan zou de bezoeker een cv en pasfoto kunnen uploaden.

WordPress Woordenboek

Dit artikel is slechts één van de ruim 250 onderwerpen uit ons “WordPress Woordenboek”.

Wil je dit artikel en ons volledige WordPress Woordenboek bekijken, schrijf je in en je krijgt direct gratis toegang !

Woordenboek - Inschrijven

Ja, ik wil toegang tot het Woordenboek: