WordPress - Woordenboek

WordPress Instellingen

Na installatie van WordPress is het belangrijk om alle instellingen door te nemen en daar waar nodig is naar wens aan te passen. Dit is belangrijk omdat een aantal instellingen bepalen hoe uw website zich gedraagt.

Bij “Instellingen” wordt onder andere aangegeven hoe de link-structuur van pagina’s er uit ziet, of bezoekers mogen reageren op berichten, de datum & tijd -notaties, welke pagina als start-pagina moet fungeren, of zoekmachines mogen indexeren en ga zo maar verder.

Met name de link-structuur en of zoekmachines pagina’s mogen opnemen in hun zoekresultaten zijn belangrijke instellingen.  Alle instellingen kunnen altijd gewijzigd worden, maar is de link-structuur eenmaal ingesteld en kunnen zoekmachines de pagina’s opnemen zijn die pagina’s met de ingestelde link-structuur opgenomen. Wijzigen we die dan, dan klopt de link in de zoekmachines niet meer.

Het is dus belangrijk om een aantal instellingen van te voren goed te zetten. De instellingen zijn in een aantal categorieën onderverdeeld welke we hierna zullen doornemen.

Algemene Instellingen

Via de Algemene instellingen hebben we de mogelijkheid om algemene zaken als website titel, ondertitel, tijdsaanduiding en dergelijke in te stellen.

Website Titel & Ondertitel

Bij installatie hebben we al een website titel moeten kiezen. Die zal hier getoond worden en kunnen  we eventueel nog aanpassen. De ondertitel is standaard ingevuld en dienen we dan te vervangen door een pakkende beknopte omschrijving van wat de inhoud van uw website is. Deze ondertitel wordt meestal niet door thema’s gebruikt maar draagt wel bij voor de vindbaarheid in de zoekmachines en wordt soms getoond als een bezoeker in de browser met de muis over het tabblad gaat:

WordPress Website Ondertitel

Website Ondertitel

WordPress-adres & Siteadres

Hier zijn (internet) adressen vermeld welke tijdens de installatie zijn aangemaakt. Deze dient u niet te wijzigen, daar ze verwijzen naar de server bij uw hostingprovider waar WordPress geïnstalleerd (WordPress-adres) is en waar uw domeinnaam naar verwijst (Siteadres).

E-mailadres

Hier is het e-mailadres vermeld wat u opgegeven heeft tijdens de installatie. Hier worden o.a. berichten naartoe gestuurd bij reacties op berichten en bij gebruik van een contactformulier. Dit e-mailadres kunt u wijzigen en dient u na wijziging te bevestigen via een link die dan naar het huidige e-mailadres gestuurd wordt.

Lidmaatschap

Indien aangevinkt mogen bezoekers zicht registreren op uw website.

Standaard rol

Hiermee kunt u aangeven welke gebruikersrol bezoekers krijgen na registratie. Standaard staat deze op Abonnee. Dit is eventueel later per gebruiker te wijzigen.

Websitetaal

Hiermee wordt ingesteld in welke taal de website standaard wordt getoond. Het beheerderspaneel zal ook in de gekozen taal getoond worden.

De keuze is geen vertaaloptie. Plugins en thema’s kiezen naar aanleiding van de hier ingestelde taal indien er bij de plugin of het thema de overeenkomstige vertaalbestanden voorhanden zijn, anders wordt er gekozen voor Engels.

Bij het kiezen van Nederlands hebben we de optie voor “Nederlands” en “Nederlands (Formeel)”. Formeel betekend dat er expliciet voor de “u” -vorm gekozen wordt en anders voor de “je” -vorm. Ook hier geld weer dat thema’s en plugins deze vorm moeten ondersteunen.

Tijdzone, datum en tijd -notatie

Berichten worden opgeslagen op datum en tijd en soms wordt de datum en tijd van publicatie getoond bij het bericht op uw website. Via de tijdzone kiest u de correcte tijd. Hier kunt u eenvoudig voor “Amsterdam” kiezen, zodat de juiste tijd voor zowel zomer als winter gebruikt zal worden.

Daarna dient u Wijzigingen opslaan te kiezen en dan de door u gewenste tijd en datum -notatie in te stellen:

WordPress tijd en datum instellen

Tijd en datum -notatie

Als laatste heeft u dan nog de optie om aan te geven op welke dag de week begint. Standaard staat deze op maandag. De keuze hiervan bepaalt hoe de weken getoond worden bij de Kalender-Widget.

Schrijven instellingen

De eerste twee opties in dit scherm bepalen in welke categorie en in welk berichtformaat standaard de gepubliceerde berichten aangemaakt worden. Deze instellingen zijn dan tijdens het aanmaken of achteraf bij het wijzigen van een bericht aan te passen. Gedurende het onderwerp “Berichten” gaan we hier dieper op in.

Lezen instellingen

In het eerste blok van dit scherm bepaalt u welke pagina de homepage wordt en welke pagina de overzichtspagina wordt voor de berichten:

WordPress homepage instellen

Homepage & Berichtenpagina

U dient dus specifiek aan te geven welke pagina uw homepage wordt anders toont WordPress een standaard pagina met de laatste berichten (indien die er zijn). De standaard berichten pagina is de zgn. archiefpagina welke opgemaakt is volgens het thema.

Sitepagina’s tonen

Hiermee bepaalt u hoeveel berichten er maximaal op de archiefpagina, de overzichtspagina voor de berichten, getoond worden.

RSS-Feeds

Het aantal te tonen onderwerpen (berichten) welke via een RSS-Feed worden doorgegeven.

Voor elk artikel in de Feed

Moet er het volledige bericht in de RSS-Feed getoond worden of slechts een samenvatting.

Zoekmachine zichtbaarheid

Dit is een belangrijke instelling voor websites die nog in ontwikkeling zijn. Indien aangevinkt, zullen zoekmachines de website niet indexeren (opnemen in de zoekresultaten) en wordt voorkomen dat incorrecte informatie (pagina’s, berichten, etc.) worden getoond in de zoekresultaten.

Het is een verzoek en aan de zoekmachines om hier gehoor aan te geven. Zoekmachines als Google en Bing houden zich hier aan.

Reactie Instellingen

Bezoekers kunnen reageren op pagina’s en berichten. Bij het pagina’s dienen we de reageermogelijkheid per pagina aan te zetten. Indien we op dit scherm de optie “Sta toe dat bezoekers kunnen reageren op nieuwe artikelen” aanvinken is de reactiemogelijkheid voor ieder nieuw bericht standaard aangezet. Dit is dan per bericht weer te overschrijven.

De overige instellingen hebben we uitgebreid beschreven in het onderwerp Reacties en Reactie Instellingen.

Media Instellingen

Afmetingen

Wanneer u een afbeelding gaat gebruiken (uploaden) dan worden er direct drie extra afbeeldingen van gemaakt. De grootte van die extra afbeeldingen kunt u hier instellen. Hoe en waar die afbeeldingen gebruikt worden is mede afhankelijk van het gebruikte thema.

Het voordeel van het aanmaken van meerdere formaten is het sneller laden van de pagina. De afbeelding dient namelijk niet meer aangepast te worden.

Bestanden uploaden

Vinkt u deze optie uit, dan zal WordPress alle mediabestanden (afbeeldingen, audio en video) in de map “/wp-content/uploads/” plaatsen. Is deze optie aangevinkt maakt WordPress een map aan voor elk jaar met daarin mappen voor elke maand (numeriek) met daarin de geuploade bestanden. Aan de hand van de publicatiedatum van een bericht of pagina zijn de mediabestanden dan snel terug te vinden.

Permalink instellingen

Permalink staat voor “Permanente Link” en deze is ook één van de instellingen welke direct na installatie van WordPress goed gezet dient te worden. Hiermee wordt bepaald hoe WordPress de url aanmaakt welke in de browser wordt getoond.

De “Standaard” instelling van WordPress is nietszeggend voor zowel de bezoeker als zoekmachines. Voor bezoekers wellicht minder storend, maar zoekmachines zien graag een leesbare variant. Kies dus bijvoorbeeld voor de optie “Berichtnaam” of “Aangepaste structuur”.

Eenmaal ingesteld is het niet aan te raden de gekozen structuur te wijzigen. Door zoekmachines opgenomen pagina’s kunnen dan niet meer op de website gevonden worden.

Het gebruik en evt. wijzigen van Permalinks hebben we uitgebreid beschreven in het onderwerp: “WordPress Permalinks“.

Privacy Instellingen

Sinds de invoering van de nieuwe privacywet (AVG, sinds 25 mei 2018) is er de optie bijgekomen om een privacy pagina in te stellen. WordPress heeft een standaard tekst hiervoor aangemaakt welke naar eigen wens is aan te passen.

Hierin komen onderwerpen naar voren als: reacties, media gebruik, contact formulier, cookies en analytics.

Via de optie “Selecteer een bestaande pagina” is het mogelijk om een eigen pagina te kiezen. Om die optie te gebruiken, kiest u eerste de pagina welke u wilt gebruiken en dan door op de knop Gebruik deze pagina te klikken is die pagina ingesteld.

Via de knop Maak een nieuwe pagina zal een nieuwe pagina aangemaakt worden met de standaard WordPress Privacy tekst.

De pagina dient dan nog wel via een link of een menu-item aan de website toegevoegd te worden.

Vragen & Info

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitleg, stuur ons dan een mail op: info@qwain.nl of geef een reactie via onderstaand reactie-formulier.

Ondersteuning staat bij ons op nummer 1, wij zijn u graag van dienst !

Op de hoogte blijven van alle WordPress Nieuwtjes, Tips & Tricks… volg ons dan op Facebook .

 

 

Bijbehorende onderwerpen