WordPress - Woordenboek

Beknopte Handleiding FileZilla

FileZilla is een FTP-programma om bestanden te kopiëren vanaf uw PC naar de hostingprovider waar uw website staat (of omgekeerd). Het programma is gratis verkrijgbaar en is ondertussen het meest gebruikte FTP-programma.

Het is verkrijgbaar voor zowel Windows, Apple en Linux en is te downloaden via: https://filezilla-project.org

Hieronder vindt u een korte handleiding hoe u FileZilla kunt installeren en gebruiken om bestanden van en naar uw WordPress website te kopiëren.

FileZilla Installeren

Om FileZilla te installeren gaat uw naar https://filezilla-project/download.php. De website van FileZilla herkent automatisch vanaf wat voor computer (Windows of Apple) u komt en toont u dan gelijk de juiste download:

WordPress FileZilla Download

FileZilla Download

Hier kiest u dan voor “Download FileZilla Client”. Dan zal er een scherm getoond worden of u de “Pro” versie of de gratis versie wilt downloaden met de verschillen tussen beide versies:

FileZilla Pro of Gratis versie downloaden

Pro of Gratis versie

Het verschil zit voornamelijk in ondersteuning van Cloud-diensten. Daar we die niet gebruiken, kiezen we hier voor de gratis versie en klikken op “Download”. De download wordt gestart en aangezien FileZilla installatiebestand slechts een kleine 9Mb groot is, is het bestand dan ook snel binnen.

Is het bestand gedownload kunt u dat bestand opstarten, de installatie procedure zal dan beginnen. Het eerste scherm toont de licentie overeenkomst en om verder te gaan dient u die te accepteren door op I Agree te klikken:

FileZilla Licentie overeenkomst

Licentie overeenkomst

Het volgende venster toont de components welke er geïnstalleerd gaan worden en is er een optie om gelijk een desktop icoon te laten aanmaken:

FileZilla Componenten Keuze

FileZilla Componenten

Wilt u dat er ook een desktop icoon aangemaakt wordt, vinkt u die aan en klik op Next >. Dan volgt de optie om een map te selecteren waar het programma geïnstalleerd wordt. Wij kiezen hiervoor de standaard map en klikken weer op Next >:

FileZilla Installatie Map

Installatie Map Keuze

Daarna hebben we nog de keuze om start-menu-folder te kiezen. Die laten we ook voor wat het is en klikken weer op Next >. Dan volgt er een venster, waarin aangeboden wordt om ‘extra’ software te installeren. Dat zijn meestal probeer-versies en is het aan u de keuze om die wel of niet mee te laten installeren. Wilt u dat niet, klik dan het volgende vinkje uit:

Extra Software Keuze…

Het is mogelijk dat er nog zo’n keuze-venster komt. Nadat u wel of niet gekozen hebt om die extra software te laten installeren, klikt u op Next > totdat de daadwerkelijke installatie begint. Is de installatie klaar verschijnt het volgende venster:

FileZilla geïnstalleerd

FileZilla geïnstalleerd

Klik nu op Finish en FileZilla zal opgestart worden.

FileZilla Schermindeling

Het scherm van FileZilla is onderverdeeld in 6 vakken:

FileZilla Schermindeling

FileZilla Schermindeling

 • (1) de velden waar de gegevens ingevuld dienen te worden om verbinding te maken met de webserver bij de hostingprovider;
 • (2) mappenlijst op de PC;
 • (3) bestandenlijst van de gekozen map op de PC;
 • (4) mappenlijst bij de hostingprovider (uw website);
 • (5) bestandenlijst van de gekozen map bij de hostingprovider (uw website).
 • (6) bij en na bestandsoverdracht (het kopiëren) is hier relevante informatie te zien aangaande het wel of niet succesvol zijn van het kopiëren.

Verbinding maken

Om verbinding te maken met uw hostingprovider en toegang te krijgen tot de mappen van uw website dient u de FTP-inloggegevens in te vullen in de volgende velden:

FileZilla Verbinding Maken

FTP Inloggegevens

Die gegevens heeft u gekregen bij het afsluiten van uw hostingabonnement. Heeft u die niet, dient u die op te vragen bij uw hostingprovider. Als u de gegevens heeft ingevuld, klikt u op Snelverbinden en zal als de gegevens correct zijn ingevuld, de verbinding tot stand komen:

FileZilla Verbinding Geslaagd

Verbinding geslaagd

Is de verbinding gelukt, de FTP-inloggegevens zijn correct, dan zal bij (1) komen te staan dat FileZilla is ingelogd en de mappenlijst opgehaald is. Die mappenlijst zien we dan terug bij (2), de Externe site.

De mappenstructuur bij de hostingprovider kan per hostingprovider verschillen. Uw hostingprovider geeft daar op hun website meestal wel uitleg over.

Bestanden kopiëren

Veelal zullen we FileZilla inzetten om snel een backup te maken van plugins, het gebruikte thema of de mediabestanden (afbeeldingen etc.). Hiervoor dienen we te weten waar die opgeslagen zijn binnen de WordPress installatie. WordPress heeft een aantal standaard mappen voor die onderdelen. Die mappen bevinden zich in de map “wp-content”:

WordPress mappen structuur

Map: /wp-content

In de map:

 • /wp-content/plugins/ bevinden zich alle geïnstalleerde plugins;
 • /wp-content/themes/ bevinden zich alle geïnstalleerde thema’s;
 • /wp-content/uploads/ bevinden zich alle geüploade media.

Die mappen zijn dus te bereiken door in FileZilla in het sub-venster “Externe site” de map wp-content open te klikken (dubbel-klik op die map). De onderliggende mappen plugins, themes en uploads worden dan zichtbaar. De map wp-content vindt u in de hoofdmap van uw website, waar WordPress geïnstalleerd is.

Willen we nu een backup maken van één van de plugins, openen we de map “plugins” (dubbel-klik op die map). Iedere plugin heeft zijn eigen map en de naam van die map geeft meestal wel duidelijk aan welke plugin het is.

Nu kiezen we de map op de PC waar de plugin naar toe gekopieerd dient te worden door in FileZilla bij het venster “Lokale site” naar die map te navigeren:

FileZilla PC Map Navigatie

PC Map selectie

Heeft u de juiste map geselecteerd dan is het sleept u de map vanaf uw website naar de map op uw PC:

FileZilla Map Downloaden

Map downloaden (kopiëren)

Afhankelijk van de hoeveelheid bestanden, de internetsnelheid en de toegestane snelheid bij uw hostingprovider zullen de bestanden op uw pc gedownload zijn. Als alles goed gegaan ziet u in FileZilla:

FileZilla bestanden succesvol overgedragen

Bestanden succesvol overgedragen

 • (1) de map zal verschijnen onder Lokale Site / Bestandsnaam;
 • (2) geen bestanden in de wachtrij, geen mislukte overdrachten en x-aantal geslaagde overdrachten;
 • (3) wachtrij is leeg

Wilt u slechts één bestand kopiëren dan opent u de map waar dat bestand zich bevindt, selecteer dat bestand en sleep het dan op dezelfde wijze naar links naar een locatie (map) op uw pc.

Het kopiëren van mappen en/of bestanden vanaf uw pc naar de website bij uw hostingprovider werkt identiek; alleen sleept u de map of bestanden dan van links (de pc) naar rechts (uw website).

Bestanden Overschrijven

In de praktijk komt het vaak voor dat we een bestand of een map gaan uploaden (kopiëren van de pc naar de website), terwijl dat bestand of die map al bestaat. U krijgt dan de volgende melding van FileZilla:

FileZilla bestanden overschrijven

Bestand bestaat al

Bij “Actie” heeft u meerdere keuzes, we laten die staan op “Overschrijven” en vinken dan de optie “Alleen toepassen op huidige wachtrij” aan en klikken dan op OK. De bestanden worden nu gekopieerd. Zou u alleen voor de optie “Deze actie altijd gebruiken” kiezen krijgt u tijdens deze sessie van FileZilla de melding niet meer.

Vragen & Info

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitleg, stuur ons dan een mail op: info@qwain.nl of geef een reactie via onderstaand reactie-formulier.

Ondersteuning staat bij ons op nummer 1, wij zijn u graag van dienst !

Op de hoogte blijven van alle WordPress Nieuwtjes, Tips & Tricks… volg ons dan op Facebook .