WordPress - Woordenboek

WordPress Captcha & ReCaptcha

WordPress ReCaptchaReCaptcha is ontstaan uit Captcha, een techniek om spamrobots welke automatisch formulieren kunnen invullen tegen te gaan. Captcha staat voor “Completey Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”. Vrij vertaald is captcha een automatisch openbare turingtest om computers van mensen te onderscheiden.

Turingtest

De turingtest is ontwikkeld door Alan Turing in 1950 en is een methode om het denkvermogen van kunstmatige intelligentie te testen. Volgens Alan Turing is de computer in staat het menselijke denkvermogen na te bootsen als de computer communiceert met mensen in een chat, zonder dat de mensen in de chat merken dat ze met een computer communiceren.

In 2014 lukte het een computerprogramma, draaiende op de supercomputer “Eugene Goostman” deze test te doorstaan. De computer misleidde meer dan 30% van een onafhankelijk publiek gedurende ten minste 5 minuten. De eerste serieuze chatbot (chat robot) was een feit.

De computers van vandaag zijn complexer, worden steeds intelligenter en vormen een van de grootste problemen van het internet.

Spambot

Internet criminelen volgde de ontwikkeling van de chatbot op de voet en gingen deze techniek inzetten om het internet te doorzoeken op formulieren die ingevuld konden worden en maakte een SpamBot (spam robot) om die formulieren dan in te vullen en om dan bijvoorbeeld reclameboodschappen achter te laten.

Captcha Inzetten

Captcha wordt nu veelvuldig ingezet om het invullen van formulieren (voornamelijk reactie en contact -formulieren) door de spambots tegen te gaan.

De bezoeker die dan een formulier wil invullen dient dan eerst een test te ondergaan om te bewijzen dat hij/zij daadwerkelijk een mens is en geen robot. Dit wordt ook wel “Human Verification” genoemd.

In de loop van der tijd zijn er diverse methodes ontwikkeld om die Human Verification uit te voeren, maar (helaas) in de praktijk geldt echter dat geen enkele methode 100% bescherming biedt tegen spam.

Een bijkomend nadeel is dat het gebruik van Captcha vaak als minder klantvriendelijk wordt ervaren.

Captcha Soorten

Captcha is gebaseerd op de aanname dat er verschillen bestaan tussen de mentale capaciteiten van een mens en die van de computer. Een captcha dient dan ten minste één opgave te bevatten die een mens eenvoudig kan oplossen terwijl de computer dan voor een onoplosbaar probleem gesteld wordt.

De captcha’s worden onderverdeeld in tekst, beeld, audio, reken, logica en gamification -captcha’s. De meest bekende zijn de tekst, reken en afbeelding -captcha’s.

Tekst Captcha

Een van de eerste vormen van captcha was de tekst-versie. Hierbij moest de bezoeker een tekst in typen welke in een afbeelding verwerkt was:

WordPress Tekst Captcha

Tekst Captcha

Spambots werden ‘even’ tegengehouden en gingen gebruik maken van OCR-technieken om de tekst in de afbeelding om te zetten en dan weer in te vullen.

De afbeeldingen werden steeds complexer en daarmee vaak ook niet door mensen leesbaar. Karakters werden bijvoorbeeld gedraaid in de afbeelding weergegeven en daarmee wordt een “x” als een plus-teken gezien; de ingevulde captcha oplossing was dan fout tot grote ergernis van veel menselijke bezoekers.

Ook voor visueel gehandicapten was deze vorm van captcha niet de meest vriendelijke.

Rekencaptcha

Reken Captcha

Reken Captcha

Een alternatief voor de tekstcaptcha werd de rekencaptcha waarbij een rekensom opgelost dient te worden om spambots geen kans te geven.

De eerste versies hiervan waren eenvoudige rekensommen. Computers zijn echter sterker in het rekenen dan mensen en deze techniek werd dan ook snel door de spambots ingehaald, waardoor de rekensommen steeds moeilijker werden en ook weer niet als gebruikersvriendelijk werden ervaart.

Een combinatie van tekst en een rekensom werd geïntroduceerd. Ook wederom geen probleem voor de spambots.

Het antwoord was dan een logica in te bouwen. De rekensom was bijvoorbeeld “10 x 5” en als antwoord moest dan alleen het eerste cijfer van de oplossing ingevoerd worden. “10 x 5 = 50” en de captcha-oplossing is dan “5”.

Deze vorm werd al een stuk moeilijker voor de spambots, maar werd ook niet als vriendelijk ervaren doordat bezoekers geneigd waren om bij het zien van de rekensom, niet goed te lezen en dan alleen het antwoord van de som opgaven en dan ook weer niet door de captcha heen kwamen.

Beeldcaptcha’s

WordPress Afbeelding Captcha

Afbeelding Captcha

De meest recente vorm van captcha welke vrijwel niet door spamrobots op te lossen is, is de afbeelding-captcha. Hierbij dient de bezoeker één of meerdere afbeeldingen te selecteren aan de hand van een vraag (bijv.: klik alle auto’s…).

Twijfelt de captcha of de oplossing aangegeven is door een menselijke bezoeker of een spambot, dan worden er nogmaals een aantal afbeeldingen getoond; net zo lang tot de captcha overtuigd is dat het gaat om een menselijke bezoeker.

ReCaptcha

Een alternatief voor de Captcha werd de “ReCaptcha”, een techniek ontwikkeld door Google waarbij de bezoeker slecht een eenvoudig vinkje dient te zetten om aan te geven dat hij/zij geen robot is.

De exacte techniek heeft Google niet prijsgegeven, maar speculaties geven aan dat deze techniek gebaseerd is op: cookies, ip-adressen, de duur van het bezoek en de muisbewegingen in het gebied van het keuzevak.

Wanneer dan de software achter deze Captcha concludeert dat het om menselijke activiteiten gaat zij door mogen gaan met het verzenden van het formulier. Als de software twijfelt dient alsnog een Captcha opgelost te worden.

Het gebruik van deze Captcha is al een stuk vriendelijker dan de eerdere versies, maar is wellicht in strijd met de AVG (privacybescherming). Wordt deze techniek toegepast op een website, dient dan ook expliciet in de privacyverklaring opgenomen te worden dat er gebruik wordt gemaakt van software van derden voor spampreventie.

WordPress Google's ReCaptcha

Google’s ReCaptcha

Voor- en Nadelen van Captha

Het voordeel van het gebruik van captcha is duidelijk; het verminderd de kans op spam-berichten. Berichten via reactie- en/of contactformulieren behoeven niet alle handmatig te worden gecontroleerd.

Het nadeel hebben we ook al aangegeven tijdens de korte beschrijving van de verschillende captcha-technieken hiervoor en is dat het in de meeste gevallen als onvriendelijk wordt gezien door menselijke bezoekers wat kan resulteren in het juist niet invullen van formulieren. De bounce-rate wordt verhoogd wat dan ook weer impact heeft op SEO-ranking.

De voor en na -delen dienen bij het gebruik van Captcha dus goed overwogen worden.

Vragen & Info

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitleg, stuur ons dan een mail op: info@qwain.nl.

Ondersteuning staat bij ons op nummer 1, wij zijn u graag van dienst !

Op de hoogte blijven van alle WordPress Nieuwtjes, Tips & Tricks… volg ons dan op Facebook .


Voorgaand/Volgend Onderwerp:
« «

Terug naar het WordPress Woordenboek →