WooCommerce - WooCommerce – Conditioneel Categorie Menu

WooCommerce Conditioneel Categorie Menu

WooCommerce Product Detail Pagina

Product Detail Pagina

Een “WooCommerce Conditioneel Categorie Menu” is een menu wat wisselt per product-categorie. Hiermee is het dan mogelijk om per product-categorie een ander navigatiemenu te tonen op de productdetail-pagina. Waarom we dat zouden willen en hoe we dat dan realiseren beschrijven we in dit artikel.

De standaard product-pagina van de WebShop Module WooCommerce heeft voor de meeste webshops een prima indeling. Alles wat de consument nodig heeft om het product te beoordelen is aanwezig.

De styling van die pagina wordt voornamelijk bepaald door het gekozen Thema en is met enige CSS-kennis nog te finetunen.

Heb je echter een webshop met erg veel hoofd-product-categorieën, met daaronder weer een (groot) aantal sub-categorieën, dan wordt het erg omslachtig voor de bezoeker (de potentiële koper) om terug te keren naar één van die subcategorieën als het product toch net niet iets wat hij/zij zocht. Die categorieën met subcategorieën staan doorgaans alleen op de product-categorie pagina en niet op de product-detail-pagina.

Het zou dus handig zijn (met name voor de consument die de webshop bezoekt) om die product-categorieën als keuze-menu ook op de product-detail-pagina te laten zien. Zo kan die consument eenvoudig terug naar de categorie van keuze of een andere sub-categorie uit de hoofd-categorie kiezen.

Als voorbeeld hebben we hier de webshop van “Dierenerf.nl” genomen. Zij hebben ruim 8.000 producten in het assortiment verdeelt over 11 hoofdcategorieën met per categorie weer 10 tot soms meer dan 20 subcategorieën:

WooCommerce Conditioneel Categorie Menu

Hoofd, Sub -categorieën op productarchief-pagina

Hier zijn:

  1. de hoofdcategorieën
  2. de subcategorieën

 

We zien hier de categorie-pagina met links de subcategorieën. De indeling is duidelijk en de bezoeker komt snel tot de subcategorie van keuze (na keuze van een subcategorie wordt een aantal extra filters aangeboden om het aanbod nog verder uit te filteren).

Kies de consument een product uit één van de categorieën om de detail-pagina te bekijken dan is bij de standaard-indeling de gekozen subcategorie niet meer zichtbaar:

WooCommerce Product Detail Pagina

Product Detail Pagina

Dat is dan weer op te lossen door in de sidebar die hier gebruikt wordt een navigatiemenu te plaatsen met de desbetreffende (sub)categorie-keuzes.

Voorbeeld:

WooCommerce Product Detail Pagina met Categorieën

Product Detail Pagina met Categorieën

Dit is relatief eenvoudig te realiseren als je slechts één productcategorie hebt. Je maakt dan een sidebar aan, waar je een navigatiemenu in plaats met de betreffende categorieën.

Heb je zoals in deze webshop een ruime keuze aan hoofdcategorieën met daaronder weer een groot aantal subcategorieën, dan wordt het een ander verhaal.

In ons voorbeeld heeft Dierenerf.nl op dit moment 11 hoofdcategorieën. Je zou dan 11 sidebars aan moeten maken met het juiste navigatiemenu om de bijbehorende subcategorieën te tonen.

Dat is te doen, horen we je denken…., maar hoe toon je dan de juiste sidebar bij het product op de productdetail-pagina ? De sidebar-indeling (bij ieder thema) is namelijk redelijk statisch en wisselt niet mee met, in ons geval, een productkeuze uit een bepaalde categorie op de product-pagina.

Een oplossing is dan om het navigatiemenu wat getoond wordt afhankelijk te maken van de categorie-benaming. Dan kunnen we gebruik maken van één sidebar, houden het onderhoud eenvoudig en meest belangrijk de indeling (wat belangrijk is voor de bezoeker) consequent. Dat is dan een zgn. “WooCommerce Conditioneel Categorie” -menu. Maar, hoe maak je die dan ?

Conditionele Logica Widget
WordPress Plugin Widget Logic

Plug-in ‘Widget Logic’

Om nu niet direct zelf het wiel uit te vinden zijn we gaan naar een bestaande oplossing om een Widget (in dit geval een navigatiemenu) conditioneel te laten tonen. Met enig speurwerk en testen zijn we uitgekomen op de plug-in “Widget Logic”.

Met deze plug-in is het mogelijk om een Widget welke in een Sidebar is geplaatst te activeren met behulp van een ingestelde conditie.

Het mooie aan deze plugin is dat die erg goed wordt onderhouden, een groot aantal fan’s heeft en bovendien nog gratis is. De condities welke ingesteld kunnen worden om de Widget te activeren zijn onbeperkt. Je moet echter wel over enige kennis beschikken van alle php-functies welke in WordPress door de ontwikkelaars verwerkt zijn.

Voorbeeld:

Stel, we hebben een recepten-blog en één van de bericht-categorieën is “Ontbijt”. Op de berichten-pagina hebben we dan een sidebar waar we een Widget willen tonen met alle berichten uit die categorie. Dit kan dan door via “Widget Logic” de volgende conditie op te geven:

Plugin Widget Logic Voorbeeld Instellingen

Voorbeeld – Categorie

Hier hebben we gebruik gemaakt van de standaard php-functie “in_category()” om te kijken of het bericht in de categorie “Ontbijt” geplaatst is en zo ja, dan wordt de Widget door de plug-in geactiveerd.

Die php-functies worden ook wel “Conditional Tags” genoemd. Een kompleet overzicht van al die Tags welke WordPress biedt vindt je hier: “WordPress Conditional Tags“.

Daar WooCommerce door dezelfde ontwikkelaars is gemaakt als WordPress heeft WooCommerce ook een aantal van die Tags ter beschikking gesteld. Die vindt je hier: “WooCommerce Conditional Tags“.

Dus, met enige fantasie en kennis van die Tags kunnen we dan bereiken wat we willen. Zo heeft WooCommerce een Tag “is_product_category()”, waarmee we kunnen testen of een bepaalde product-categorie actief is. Hiermee zijn we dan bijna bij het resultaat wat we willen bereiken.

Plugin Beperkingen

De enige beperking die de plug-in heeft is je eigen kennis van de hoeveelheid Tags die zowel WordPress als WooCommerce biedt en de manier hoe een pagina of bericht (in het algemeen een ‘post’ genoemd) opgebouwd wordt. Zo ook een product- archief of detail pagina.

Alles bevindt zich in een zgn. ‘Loop’. Zolang we in die “Loop” zitten werken alle Tags. Buiten die loop is de correcte werking niet meer gegarandeerd.

Zo geeft een Conditionele Tag wel het juiste resultaat op de product-archief-pagina, maar klikken we dan op een bepaald product komen we uit op de product-detail-pagina en diezelfde Tag die we gebruikte op de voorgaande pagina geeft dan een ander resultaat.

De Conditionele Tag van WooCommerce “is_product_category” kunnen we gebruiken om te zien of een product in een bepaalde categorie thuis hoort. “is_product_categorie(‘rund’)” test of het gekozen product in de categorie “Rund” zit.

Dat werkt echter alleen als het product zich daadwerkelijk alleen in die categorie aanwezig is. Bevindt het product zich in meerder categorieën dan is de kans groot dat het gewenste resultaat anders is.

Voorbeeld:

We hebben een hoofdcategorie “Stal & Erf”. Daar worden een aantal subcategorieën getoond met producten als “Bezems & Harken”:

WooCommerce Hoofd en Subcategorieën

Hoofd & Subcategorie

De conditionele logica (of Conditional Tag) welke we dan zouden kunnen opnemen is “is_product_categorie(‘stal-en-erf’)” om de Widget te activeren. Dat is correct en werkt prima zolang dit product ook niet in andere categorieën voorkomt.

In deze Webshop hebben we bij andere Dier-Categorieën een subcategorie “Stal” (bijvoorbeeld bij “Paard”) en daar komt die bezem ook in voor. Logisch, horen we je denken. Kiest de consument dan bij het aanbod “Stal” onder “Paard” voor diezelfde bezem, dan verschijnt het navigatiemenu (de Widget) van de categorie “Stal & Erf”.

De Conditionele Tag doet nog steeds wat het moet doen, alleen is het resultaat in dit voorbeeld niet wat we zouden willen. We willen namelijk dat nu het navigatiemenu getoond wordt welke bij de hoofdcategorie “Paard” hoort.

Hier komt dan enige creativiteit en analyse bij kijken. We moeten dus naar een uniek “iets” zoeken waarmee we de conditie kunnen instellen. De oplossing voor ons probleem zit in de “URL” van de productcategorie.

Voorbeeld:

WooCommerce Categorie URL

Categorie URL

 

Gaan we naar de productdetail-pagina (van in dit voorbeeld de bezem) dan zien we de volgende URL:

WooCommerce Product Detail URL

Productdetail URL

Hier zien we dus dat niet meer de categorie “Paard” in de URL voorkomt maar wel de categorie “Stal en Erf”. Daar de “Widget Logic” pas actief wordt op de productdetail-pagina kunnen we dus niet meer gebruik maken van de conditionele tag “is_product_category()”….

De oplossing voor de conditie zit dus in de voorgaande pagina-URL, Yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah….., maar helaas zo’n functie (Tag) bestaat er niet, dus moeten we die zelf schrijven.

Wat we dus gedaan hebben:

  • we onthouden de URL van de actieve productcategorie (=voorgaande pagina);
  • dan controleren we of de categorie van het navigatiemenu in de URL voorkomt;
  • dat geheel plaatsen we in een eigen functie in het functions.php bestand en roepen die dan aan in de “Widget Logic”.

De functie hebben we “select_cat_nav_menu” genoemd en geplaatst in de Widget:

WooCommerce Product Sidebar

Product Sidebar met Widget Logic

In de sidebar kunnen we nu een ‘onbeperkt’ aantal navigatiemenu’s opnemen en alleen de juiste tonen op basis van de categorie waar de bezoeker in het snuffelen is… we hebben een WooCommerce Conditioneel Categorie Menu gecreëerd.

Samenvatting

Iedere WebShop is een uitdaging op zich. Wat belangrijk is, om in het achterhoofd te houden, is overzicht en structuur.

Bij WebShops met erg veel productaanbod, waar het “blader-gedrag” hoog is, is het raadzaam om optimaal gebruik te maken van navigatiemenu’s en daarmee het de bezoeker eenvoudig te maken door alle categorieën heen te bladeren en het overzicht te behouden.

Het gebruik van een soortgelijk WooCommerce Conditioneel Categorie Menu is slechts één van de voorbeelden hoe je dit zou kunnen bereiken.

Vragen & Info

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel, stuur ons dan een mail op: info@qwain.nl of geef een reactie via onderstaand reactie-formulier.

Ondersteuning staat bij ons op nummer 1, wij zijn je graag van dienst !

Op de hoogte blijven van alle WordPress Nieuwtjes, Tips & Tricks… schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief
en volg ons op Facebook .

 

Overige Artikelen


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

QWAIN - Quality Without Any Interesting Name
Uw partner voor professioneel, snel en betrouwbaar website design, ontwikkeling en trainingen.

WordPress Nieuwsbrief
GEEN ARTIKEL MISSEN ?
Volg dan de duizenden die onze Online WordPress Artikelen maandelijks lezen:
WordPress Nieuwsbrief Popup
WordPress Nieuwsbrief
GEEN ARTIKEL MISSEN ?
Volg dan de duizenden die onze Online WordPress Artikelen maandelijks lezen:
WordPress Nieuwsbrief Popup
Formulierberichten: Foutmelding

Bij vrijwel ieder veld zijn één of meerdere meldingen in te stellen. De foutmelding is er daar één van.

Kolom Indeling

Er verschijnt een foutmelding als het veld “verplicht” is en niet ingevuld of geselecteerd is. Er kan ook een foutmelding getoond worden als de ingevulde waarde niet correct is. Ten behoeve van de gebruikersvriendelijk is het raadzaam om bij ieder veld de foutmelding aan te passen aan het type veld en wat er verwacht wordt dat de gebruiker in moet vullen.

Bij de “Globale Instellingen” vindt je een aantal standaard meldingen welke daar ook aangepast kunnen worden.

Formulierlayout: Kolommen

De velden op het formulier zijn eenvoudig in kolommen weer te geven. Via de CSS-Layout-Klassen optie kies je dan de kolom-breedte:

Kolom Indeling

Ook te opties van de Meerkeuze en de Radioknop zijn in kolommen in te delen.

Formulierveld: Dynamisch

Dit veld wordt gebruikt om dynamisch waarden op te halen uit andere formulieren:

formulieren dynamisch waarden ophalen

In dit voorbeeld hebben we een tweede formulier waarin we de product info, prijs en afbeelding hebben opgeslagen. Het selectieveld is van het type dynamisch en haalt dan de bijkomende informatie op uit het product-formulier.

Formulierveld: Adres

Met dit veld is het mogelijk om in één keer een volledig aantal velden te tonen om adres-informatie in te laten vullen.

Adres Velden

Via de instellingen is de landselectie eventueel uit te schakelen. Er is ook nog een mogelijkheid om een provincie-veld te laten tonen. De extra regel voor de straatnaam is niet uit te zetten. Zouden we dat willen dienen we dat via “Extra CSS” te bewerkstelligen.

Formulierveld: Schakelaar

Met dit veld kunnen we de bezoeker laten kiezen tussen twee waardes als een soort van aan/uit schakelaar.

formulieren schakelaar keuze veld
De keuzes (in dit voorbeeld “Ja” en “Nee”) als ook het label zijn in te stellen.

Via de stylen is het mogelijk om de schakelaar een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. De gekozen waardes worden echter niet opgeslagen.

Het veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om secties wel of niet te tonen.

Formulierveld: Schuifknop

Via de schuifknop kunnen we de gebruiker een nummer laten selecteren.

formulieren nummer schuifknop

Het laagste en het hoogste getal is instelbaar, zo ook het aantal decimalen en stappen waarmee het getal verhoogd of verlaagd zal worden.

Via de stylen is het mogelijk om de knop en de lijn een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. Via “Eigen CSS” is het mogelijk om bijvoorbeeld een “€” teken voor het getal te laten tonen.

Formulierveld: Schaal (Scale)

Met dit veld kan eenvoudig een beoordelingsveld worden aangemaakt welke getoond wordt als een set van Radioknoppen:

Schaalbeoordeling

De nummering is instelbaar van 0 – 20.

Het is verder een vrij eenvoudig veld. Aan de nummers is geen scheidingswaarde toe te kennen om hier een eigen rekenwaarde mee te creëren. Wil je een eigen rekenfactor toevoegen dan dien je de Radio Button te gebruiken.

Formulierveld: Verborgen Veld

Dit veld wordt niet getoond aan de bezoeker en wordt gebruikt om gegevens in op te slaan die we zelf verder willen gebruiken.

Verborgen veld

Toepassingen van dit veld zijn bijvoorbeeld: berekeningen of het samenvoegen van gegevens als aanhef, voor- en achternaam om een brief- of e-mail aanhef te creëren.

Het is raadzaam om het label van het veld een voor jezelf duidelijk herkenbare naam te geven en ook de veldsleutel te benoemen. Daarmee wordt het gebruik van het veld bij andere velden met dynamische waarden of het maken van formulier-acties en weergaven eenvoudiger. Het veld is dan namelijk herkenbaar.

Formulierveld: Sterbeoordeling

De sterbeoordeling kan gebruikt worden om de gebruiker eenvoudig een score te late geven.

Sterbeoordeling

Het aantal te tonen sterren is in te stellen.

De stijl van de sterren is niet instelbaar via de standaard stijlen en dient dan via “Eigen CSS” te worden opgemaakt.

Veldlabel

Via het veldlabel geven we het veld een ‘zichtbare’ naam voor de gebruiker. Veelal geeft het veldlabel al aan wat er in het veld ingevuld dient te worden:

Veldlabel

Het label dient bij voorkeur kort en duidelijk te zijn. Willen we meer uitleg kwijt kunnen we eventueel de veldbeschrijving gebruiken en/of een placeholder plaatsen.

De positie van het label is instelbaar (boven, onder, voor het veld….) en de opmaak van het veldlabel is in te stellen via de Stijlen en is per formulier of zelfs per veld apart op te maken.

Veldomschrijving

De veldomschrijving is een korte tekst welke onder het veld getoond wordt om een korte uitleg te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld ingevuld wordt:

Veldomschrijving

De opmaak als lettertype grootte, kleur en de uitlijning is in te stellen via de formulier-stijlen en eventueel per formulier of per veld aan te passen.

Formulierveld: RTF (Rich Text)

Het RTF (Rich Text Field) is eenzelfde veld als de Paragraaf, maar dan met de TinyMCE Tekstbewerker functies:

Rich Text Field

Het is mogelijk om een pagina te maken met een formulier welke gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de gebruiker een WordPress-bericht aan te laten maken. Dan wordt dit veld ingezet om het bericht in op te maken.

Formulier Instellingen: Ajax & JavaScript

Via de instellingen van het formulier kunnen we aangeven of er gebruik gemaakt dient te worden van Ajax & JavaScript:

Ajax & JavaScript Instellingen

Bij grotere formulieren is het aanvinken van de eerste optie een aanrader. De formulieren-editor laadt sneller bij het opslaan.

Willen we dat als de gebruiker de verzendknop klikt de pagina niet ververst wordt dan dienen we de tweede optie aan te vinken.

Als de laatste optie is aangevinkt zullen alle velden welke een vaste invoer verlangen (e-mail, datum, tijd, etc.) of verplichte velden direct gecontroleerd worden in plaats van bij het aanklikken van de verzendknop.

CSS Layout Klassen

De “CSS Layout Klassen” worden voornamelijk gebruikt om meerdere velden op één rij (dus naast elkaar) te plaatsen.

Velden op één rij

Velden op één rij

Via de CSS Layout Klassen is het ook mogelijk om bij de meerkeuze-opties de opties in meerdere kolommen te tonen en rekenvelden op te maken.

Lookup Waarde/Veld

Via een lookup kunnen we data uit andere formulieren intergreren in het formulier om bijvoorbeeld een uitklapveld te vullen:

Lookup

In dit voorbeeld hebben we een formulier waarmee alle hondenrassen zijn opgeslagen. Op een ander formulier gebruiken we die opgeslagen rassen dan als uitklapbaar-keuze-veld om de gebruiker zo zijn/haar ras te laten kiezen. Wijzigen we een ras in het rassen-formulier is die wijziging dan ook direct beschikbaar op het formulier waar we de lookup gebruiken.

Placeholder

Een “placeholder” is een vooraf ingevulde waarde in het veld wat we gebruiken:

Placeholder

Placeholders worden meestal gebruikt bij formulieren waar het veldlabel en de veldomschrijving is uitgeschakeld en zo dan aan te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld wordt ingevuld.

Dynamische Waarde

Een veld kan gevuld worden met data uit andere velden van het formulier of zelfs uit data van een ander formulier.

Dynamische Waarde

Zo kunnen gegevens uit verschillende velden gekoppeld worden en ingevuld worden in één veld. Hebben we bijvoorbeeld velden waar voornaam en achternaam ingevuld zijn, kunnen we die twee velden samen vormen tot één waarde (voornaam + achternaam) welke dan als briefhoofd of e-mail -aanhef gebruikt kan worden.

Formidable Add-On’s

“Add-On’s” zijn extra toevoegingen of uitbreidingen aan de Formidable-plugin:

Formidable Add-Ons Overzicht

Add-Ons Overzicht

Zo is er een Add-On om gegevens te koppelen aan MailChimp, een Add-On om een login-scherm te maken en ga zo maar verder. De Add-On’s worden als extra plugin(s) geïnstalleerd.

Exporteren

De export-functie kan gebruikt worden om een backup te maken of om een gemaakt formulier te kopiëren naar een andere website:

Exporteren

Hier is het mogelijk om een enkel formulier of meerdere formulieren tegelijk te exporteren. Ook kan de opgeslagen data, aangemaakte weergaven en stijlen van het gekozen formulier mee geëxporteerd worden.

Inzendingen kunnen ook als CSV-bestand geëxporteerd worden om ze dan in Excel te kunnen gebruiken.

Importeren

Hebben we een Formidable XML bestand aangemaakt via de “Exporteer” functie dan kunnen we die weer importeren:

Importeren

Zo kunnen we eenvoudige een eerder gemaakt formulier van de ene website naar de andere kopiëren. Stijlen, inzendingen en overige opties welke via de exporteer-functie meegenomen zijn zullen ook weer ingelezen worden bij het importeren.

Ook is het mogelijk om een CSV-bestand, bijvoorbeeld uit Excel te importeren in een formulier.

Weergaven

“Weergaven” zijn speciale formulieren om ingevulde en opgeslagen gegevens van formulieren te tonen op een pagina of in een bericht.

Contactformulier Weergaven

De data welke ingezonden is via formulieren is dan in een tabel weergave op een pagina te plaatsen. De “Weergaven” zijn geheel naar eigen stijl en wens op te maken en te bouwen.

Stijlen

Alle velden, knoppen, teksten, etc. welke op een formulier getoond worden kunnen visueel aangepast worden via de “Stijlen”:

Formidable Stijlen

Stijlen

Via de stijlen van Formidable is het eenvoudig om de formulier-stijl naar wens aan te passen en zo de kleuren en overige opmaak te kiezen welke aansluit bij het gebruikte thema. Hebben we meerdere formulieren dan is het ook mogelijk om per formulier een stijl-blad aan te maken en die aan het formulier te koppelen.

Globale Instellingen

Via de “Globale Instellingen” kunnen we o.a. de algemene foutmeldingen en een aantal overige berichten instellen, de Pro versie activeren, gebruikersrechten instellen, etc.:

Formidable Globale Instellingen

Instellingen

Hier vindt je ook de optie om de Formidable-plugin te verwijderen en daarmee ook alle opgeslagen formulieren, inzendingen en alles wat de plugin heeft opgeslagen in de WordPress Database.

Inzendingen

De formulier inzendingen worden standaard in de database van WordPress opgeslagen en kunnen worden bekeken via het hoofdmenu van Formidable en dan te kiezen voor “Inzendingen”. De inzendingen van alle formulieren wordt dan getoond:

Formidable Inzendingen Overzicht

Inzendingen Overzicht

Het is hier ook mogelijk om de ingezonden data van ieder gemaakt formulier apart te bekijken. De inzendingen kunnen ook via een zgn. “Weergave” op een in WordPress gemaakte pagina of bericht geplaatst worden en zo aan de bezoeker (gebruiker) getoond worden.

Ook kunnen bepaalde ingevulde velden geplaatst worden in E-mailacties.

Formulierveld: HTML

Het HTML-veld is bedoeld om een stukje met HTML opgemaakte tekst op te nemen in het formulier.

Voorbeeld - Algemene Voorwaarden

HTML Voorbeeld – Algemene Voorwaarden

In het HTML-veld kunnen ook Formidable Shortcodes of Shortcodes van andere geactiveerde plugins opgenomen worden.

Formulierveld: Website

Het website-veld ziet er ook uit als een tekstveld. De invoer wordt gecontroleerd aan de hand van de URL-standaard.

Website-veld

Buiten de zichtbare breedte van het veld en/of het een verplicht veld is kent dit veld verder geen bijzondere instellingen.

Formulierveld: ReCaptcha

reCaptcha wordt ingezet om inzendingen van spam-robots tegen te gaan.

reCaptcha

reCaptcha is een technologie van Google. Om reCaptcha te gebruiken is dan een API-Key van Google nodig welke gratis te verkrijgen is.

Formulierveld: Tijd

Via dit veld is een tijd in te voeren. De tijd (klok) is instelbaar als 12 of 24 uurs als ook het aantal minuten (tijdslot) wat te kiezen is.

Tijden-keuze

Het is ook mogelijk om een enkel tijdsverloop als keuze te laten zien om de keuze voor de gebruiker te vereenvoudigen.

Formulierveld: Datum

Zoals de benaming van het veld al aangeeft is het hier alleen mogelijk om een datum in te voeren. In te stellen is of er een kalender-popup gebruikt kan worden:

Datumveld met kalender-popup

Naast de kalender-optie is het nog mogelijk om een regio (land) te kiezen voor de datum-standaard en vanzelfsprekend of dit een verplicht veld is of niet.

Formulierveld: Telefoon

Het telefoonveld ziet er uit als een normaal tekstveld, met als verschil dat er alleen een voorgedefinieerd nummer in combinatie met karakters als ( ) – + ingevoerd mag worden.

Telefoonveld

Door de vele verschillen in de opmaak van telefoonnummers in Europa wordt dit veld niet vaak toegepast bij openbaar beschikbare formulieren. Hebben we een formulier welke we enkel intern gebruiken en willen we een eenduidige invoer van de telefoonnummers dan is dit veld daarvoor te gebruiken.

Formulierveld: Uitklapbaar (keuzeveld)

Het “Uitklapbaar” keuzeveld is te vergelijken met de “Meerkeuze” en/of “Radio Button”, met als verschil dat de keuzeopties als een uitklap-menu beschikbaar komen:

formulieren uitklapbaar keuze veld

Het aantal opties is in principe onbeperkt aan te maken en zo in te stellen dat meerdere opties te kiezen zijn of alleen één. Een “autocomplete” functie is beschikbaar om het kiezen d.m.v. intypen van de keuze versneld kan worden.

Net als bij de Meerkeuze en de Radio Button zijn er ook “verborgen” waardes aan de keuze-opties mee te geven waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook weer te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Dit veld wordt gebruikt als er veel opties beschikbaar zijn om uit te kiezen.

Formulierveld: Radio Button (keuze)

De Radio Button is een “of of” keuzeveld. De bezoeker kan dus maar één keuze selecteren:

Radio Button

Net als bij de “Meerkeuze” heeft het veld ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Het veld is ideaal om de bezoeker een snelle keuze te laten maken.

Formulierveld: Meerkeuze

Het meerkeuze-veld wordt gebruikt om een aantal vaste keuzes te laten zien aan de bezoeker. In tegenstelling tot de “Radio Button” kan de bezoeker kan dan één of meerdere keuzes selecteren:

Meerkeuze

Het veld heeft ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Formulierveld: Nummer

Via een nummer-veld kunnen we de bezoeker een getal laten invoeren.

Nummerveld

Het getal kan vrij ingevoerd worden of via een ‘selector’ worden gekozen. Zowel de minimum als de maximum waarde is in te stellen als ook de stap-grootte. Valt het nummer niet binnen de range welke ingesteld is zal een foutmelding getoond worden en wordt de invoer niet goedgekeurd.

De ingevoerde waarde kan eventueel ook gebruikt worden bij andere velden als rekenwaarde om zo, bijvoorbeeld, een offerte of enquête -formulier te maken.

Formulierveld: Tekst

Het tekstveld is het meest gebruikte veld bij formulieren en wordt gebruikt om de bezoeker een vrije tekst op één regel te laten invoeren.

Tekstveld

Het veld heeft standaard geen beperkingen qua invoer en kan wel of niet verplicht gesteld worden. De gegevens welke de bezoeker mag invoeren is wel in te perken via speciale opmaak-codes. Zo is ook de breedte van het veld aan te passen.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren voor velden als Voornaam, Achternaam, Woonplaats, Onderwerp, etc.

Formulierveld: E-mailadres

Door middel van het E-mailadres -veld beperken we de invoer tot een geldig e-mailadres:

E-mailadres -veld

Er wordt automatisch gecontroleerd of de invoer een geldig e-mailadres formaat heeft. Is dat niet zo, zal er een foutmelding verschijnen.

Formulierveld: Paragraaf

Het paragraaf-veld is een soort van tekst-veld waarbij de bezoeker de mogelijkheid krijgt om “onbeperkt” aantal tekstregels in te vullen:

Paragraafveld

Het aantal zichtbare regels en de breedte van het veld zijn vrij in te stellen. Ook is het veld verplicht te maken.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren om de reden van het inzenden van het formulier te laten beschrijven.

Formuliervelden

Er zijn vele type velden beschikbaar. Het meest gebruikte veld is het tekstveld. Hiermee kan de bezoeker vrije tekst invoeren als bijvoorbeeld voornaam, achternaam, etc.

Ook zijn er speciale velden waarbij de invoer beperkt is. Dat zijn o.a. de velden: datum, tijd, e-mailadres, website, telefoon, etc. Bij ieder veld is kunnen we instellen of het veld “verplicht” is. Wordt een verplicht veld niet ingevuld, kan de bezoeker het formulier niet inzenden of verder gaan met het invullen van overige velden.

Willen we vaste informatie van de bezoeker dan kunnen we die instellen met behulp van de “Meerkeuze”, “Radio Button” of het “Uitklapbaar” -veld.

Het is belangrijk om bij het maken van een formulier van te voren goed na te denken over de hoeveelheid en welke -informatie we van de bezoeker verlangen.

Lange formulieren (een formulier met veel velden) kan de bezoeker afschrikken en dan het formulier niet invullen.

Willen we meer informatie van de bezoeker dan is het raadzaam om gebruik te maken van zgn. conditionele secties om velden pas zichtbaar te maken zodra er al een aantal velden zijn ingevuld, eventueel door middel van de Meerkeuze en/of Radio-Button.

Formulierveld: Bestandsupload

Via dit veld geven we de bezoeker de mogelijkheid om één of meerdere bestanden toe te voegen aan het formulier:

formulier bestandsupload

Bestandsupload-veld

Het aantal bestanden, het bestandstype en de maximale grootte welke geupload mag worden is in te stellen.

Heb je bijvoorbeeld een sollicitatieformulier, dan zou de bezoeker een cv en pasfoto kunnen uploaden.