WordPress - Nieuws

Trimsalon Klantenkaart Module

trimsalon klantenkaartEen website is niet meer weg te denken bij het runnen van een bedrijf. Ook de kleinere zelfstandige ondernemer als trimsalons ontkomen er niet aan. Goede, positieve “Mond-op-mond” -reclame is natuurlijk het mooiste, maar door internet helaas niet meer voldoende.

Wordt een trimsalon aangeprezen tijdens een feestje of familie bijeenkomst, wordt er op internet gekeken voor de contactgegevens. De “Gouden Gids” of het papieren telefoonboek is niet meer aanwezig bij de mensen thuis. De online versies worden ook nauwelijks (meer) geraadpleegd. Google heeft het zoeken naar informatie volledig overgenomen.

Heb je dan geen website, wordt je niet gevonden en is de kans groot dat de “zoeker” bij een conculega uitkomt. Als kleine ondernemer ontkom je er dus niet aan om ook een website te hebben.

Als trimsalon kun je ervoor kiezen om de website puur als informatief communicatiemiddel in te zetten; het is echter ook mogelijk om de website een verlengstuk te maken van je dagelijkse activiteiten. Een activiteit is het bijhouden van klantgegevens. Klanten die slechts één of twee keer per jaar in de salon komen verwachten (helaas) dat jij als ondernemer nog weet wat je de vorige keer met hun geliefde huisdier gedaan hebt en wat toen de kosten waren….

Het bijhouden van een “Trimsalon Klantenkaart” is dan een tool om die klant juist te woord te staan en een makkelijke tool voor jezelf om snel terug te kijken wat voor behandeling er heeft plaatsgevonden, hoe het huisdier zich gedraagt in de salon, wat de kosten waren, etc.

De klantenmodule is geïntegreerd met de website zodat alle informatie altijd overal online beschikbaar is.

Trimsalon Klantenmodule

Via de klantenmodule voor Trimsalons is het mogelijk om alle gegevens van zowel klant (lees: huisdier) als het baasje bij te kunnen houden.

Deze klantenmodule is dan online via de website beschikbaar en alleen toegangkelijk voor ingelogde gebruikers. Reguliere bezoekers zien die module dus niet.

Eenmaal ingelogd wordt het standaard hoofdmenu (het menu wat zichtbaar is voor website bezoekers) vervangen door het menu van de klantenmodule en zijn alle gegevens van zowel het baasje als het huisdier direct opvraagbaar:

Trimsalon Klantenmodule - Hoofdmenu

Trimsalon Klantenmodule – Hoofdmenu

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Het opzoeken van een klantenkaart kan nu op twee manieren: via de naam van het huisdier of via de naam van het baasje (uitgebreide zoekmogelijkheden zijn ook beschikbaar). Via dit hoofdmenu is het ook mogelijk om direct ‘nieuwe’ klantgegevens in te voeren.

De volledige module heeft de volgende mogelijkheden:

  • gegevens bijhouden en opvragen van de klanten (het baasje);
  • gegevens bijhouden en opvragen van de huisdieren en de bijbehorende trimbehandeling(en);
  • uitgebreide zoekfunctie;
  • statistieken met informatie als aantal per soort, per ras, per woonplaats, etc.

De module is volledige aanpasbaar en uit te breiden met bijvoorbeeld een module om gegevens van stagiaires bij te houden.

Trimsalon Klantenkaart

Klanten worden ingevoerd via de keuze “Klant Invoeren”. Als eerste stap dienen de naw-gegevens van het baasje te worden ingevoerd:

Trimsalon Klantenkaart Invoeren

Klant Invoeren

Naast de standaard naam/adres/telefoon -gegevens wordt automatisch de datum van invoer toegevoegd. Die datum wordt dan gebruikt om terug te kunnen zien wanneer de klant voor het eerst de salon bezocht heeft (die datum is aanpasbaar).

Trimsalon Dierenkaart

Eenmaal de klant (het baasje) ingevoerd kunnen de gegevens van het huisdier toegevoegd worden:

Trimsalon Dierenkaart

Huisdier Invoeren

(om privacy-redenen is hier de naam van het baasje niet zichtbaar)

Alle gegevens van het huisdier zijn hier in te geven. Het veld “Gedrag & Vacht Notities” is bedoeld om algemene informatie in te geven over het gedrag van het dier tijdens de trimbehandeling en evt. aantekeningen over de vachtconditie.

Daaronder volgen dan de gegevens van de ‘eerste’ trimbehandeling. “Dtb” staat voor “Duur Trimbehandeling” en “Ktb” voor “Kosten Trimbehandeling”. In het veld “Trimbehandeling” kan dan opgenomen worden wat er tijdens de eerste trimbehandeling gedaan is.

Alle meest voorkomende rassen voor zowel honden, katten en konijnen zijn standaard ingevoerd en eenvoudig toe te voegen aan het huisdier:

Dieren Rassen Selectie

Dieren Rassen Selectie

Eenmaal opgeslagen wordt het huisdier aan de eerder ingevoerde klant (baasje) toegevoegd. Het is mogelijk om meerdere huisdieren bij één baasje in te voeren.

Dieren of Klanten -kaart Opvragen

Zoeken op Huisdier

Het is nu mogelijk om op twee manieren een klantenkaart met de daarbij behorende huisdier gegevens op te zoeken. De eerste manier is via de optie “Zoek Huisdier”:

Huisdier Opzoeken

Huisdier Opzoeken

Tijdens het typen van de naam van het huisdier wordt direct getoond of de naam (of een gedeelte daarvan) in het klantenbestand voorkomt.

Ook is het mogelijkheid om bijvoorbeeld een volledige lijst van alle katten van het ras “Maine Coon” op te vragen:

Kattenlijst op Ras

Kattenlijst op Ras

Ook kan er op “Leeftijd” gezocht worden. Willen we bijvoorbeeld weten of er dieren in het klantenbestand voorkomen die ouder zijn dan 15 jaar, dan kiezen we hier voor het tabblad “Leeftijd” en dan voor “Ouder Dan”:

Dieren Ouder Dan...

Dierenlijst “Ouder Dan”

Zoeken op Klant

De tweede mogelijkheid is om een klantenkaart op te zoeken via gegevens van het baasje:

Zoeken op klantnaam

Zoeken op klantnaam

Alle denkbare combinaties zijn hier mogelijk. Heeft bijvoorbeeld een klant gebeld, maar geen naam achter gelaten, het nummer heb je niet opgeslagen in je mobiel dan kun je hier het gehele nummer of een gedeelte ervan ingeven. Zit die klant dan in je bestand dan wordt die gevonden…

Wil je bijvoorbeeld alle klanten uit een bepaalde woonplaats zien, dan geef je hier gewoon de woonplaats op, klik op zoeken; en alle klanten uit je bestand woonachtig in die woonplaats komen te voorschijn.

Trimsalon Klantenkaart Bekijken

Via één van voorgaande zoekmogelijkheden is de klant nu snel terug gevonden en alle gegevens te bekijken:

(ook hier zijn om privacy redenen de gegevens onzichtbaar gemaakt)

In één oogopslag zijn zowel de gegevens van het baasje als het huisdier en de gedane trimbehandelingen beschikbaar.

Zijn er bij het huisdier in het “Gedrag & Vacht” -veld opmerkingen geplaatst als “bijt”, “snuit om”…. dan worden die automatisch in het “rood” getoond, zodat dat direct zichtbaar. De woorden die daar “gehighlight” moeten worden zijn vrij in te stellen.

Trimbehandelingen

De laatste drie gedane trimbehandelingen worden hier getoond met de duur (Dtb) en de kosten (Ktb) van de behandelingen. Via de “+” wordt er een nieuwe trimbehandeling toegevoegd, via “C” wordt de laatste trimbehandeling met de beschrijving, duur en de kosten gekopieerd en de datum automatisch aangepast aan de datum van vandaag:

Trimbehandeling Invoeren

Trimbehandeling Toevoegen

Zijn er meer dan 3 trimbehandelingen gedaan is het volledige overzicht opvraagbaar via de “O”.

 

Meerdere Huisdieren

Heeft een baasje meerdere huisdieren worden deze via extra tabbladen bij de klantenkaart zichtbaar:

Trimsalon Klantenkaart met meerdere huisideren

Meerdere Huisdieren

Statistieken

Via de statistieken-module is het mogelijk om diverse gegevens te tonen. Zo worden het aantal ingevoerde klanten en huisdieren zichtbaar, het aantal per soort (hond, kat…), het aantal nieuwe klanten per maand en het aantal trimbehandelingen:

Trimsalon Statistieken

Trimsalon Statistieken

Ook zien we hier het aantal per ras:

Trimsalon Rassen Statistieken

Wil je bijvoorbeeld een actie doen met een shampoo voor een bepaald ras, kun je hier zien of dat zinvol is….

Vragen & Info

Met dank aan Trimsalon Snuit voor het instemmen van het gebruik van voorgaande schermafbeeldingen. Wat er nog meer mogelijk is met een Trimsalon Website kun je hier zien: Trimsalon Website.

Door deze module wordt een standaard Trimsalon website een handige tool voor de werkzaamheden in de trimsalon. We hebben deze module in eigen beheer gemaakt en al bij diverse Trimsalon Websites mogen inbouwen.

Heeft u een trimsalon en wilt u ook gebruik maken van deze module of heeft u overige vragen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via: info@qwain.nl.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

QWAIN - Quality Without Any Interesting Name
Uw partner voor professioneel, snel en betrouwbaar website design, ontwikkeling en trainingen.

WordPress Nieuwsbrief
GEEN ARTIKEL MISSEN ?
Volg dan de duizenden die onze Online WordPress Artikelen maandelijks lezen:
WordPress Nieuwsbrief Popup
WordPress Nieuwsbrief
GEEN ARTIKEL MISSEN ?
Volg dan de duizenden die onze Online WordPress Artikelen maandelijks lezen:
WordPress Nieuwsbrief Popup
Formulierberichten: Foutmelding

Bij vrijwel ieder veld zijn één of meerdere meldingen in te stellen. De foutmelding is er daar één van.

Kolom Indeling

Er verschijnt een foutmelding als het veld “verplicht” is en niet ingevuld of geselecteerd is. Er kan ook een foutmelding getoond worden als de ingevulde waarde niet correct is. Ten behoeve van de gebruikersvriendelijk is het raadzaam om bij ieder veld de foutmelding aan te passen aan het type veld en wat er verwacht wordt dat de gebruiker in moet vullen.

Bij de “Globale Instellingen” vindt je een aantal standaard meldingen welke daar ook aangepast kunnen worden.

Formulierlayout: Kolommen

De velden op het formulier zijn eenvoudig in kolommen weer te geven. Via de CSS-Layout-Klassen optie kies je dan de kolom-breedte:

Kolom Indeling

Ook te opties van de Meerkeuze en de Radioknop zijn in kolommen in te delen.

Formulierveld: Dynamisch

Dit veld wordt gebruikt om dynamisch waarden op te halen uit andere formulieren:

formulieren dynamisch waarden ophalen

In dit voorbeeld hebben we een tweede formulier waarin we de product info, prijs en afbeelding hebben opgeslagen. Het selectieveld is van het type dynamisch en haalt dan de bijkomende informatie op uit het product-formulier.

Formulierveld: Adres

Met dit veld is het mogelijk om in één keer een volledig aantal velden te tonen om adres-informatie in te laten vullen.

Adres Velden

Via de instellingen is de landselectie eventueel uit te schakelen. Er is ook nog een mogelijkheid om een provincie-veld te laten tonen. De extra regel voor de straatnaam is niet uit te zetten. Zouden we dat willen dienen we dat via “Extra CSS” te bewerkstelligen.

Formulierveld: Schakelaar

Met dit veld kunnen we de bezoeker laten kiezen tussen twee waardes als een soort van aan/uit schakelaar.

formulieren schakelaar keuze veld
De keuzes (in dit voorbeeld “Ja” en “Nee”) als ook het label zijn in te stellen.

Via de stylen is het mogelijk om de schakelaar een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. De gekozen waardes worden echter niet opgeslagen.

Het veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om secties wel of niet te tonen.

Formulierveld: Schuifknop

Via de schuifknop kunnen we de gebruiker een nummer laten selecteren.

formulieren nummer schuifknop

Het laagste en het hoogste getal is instelbaar, zo ook het aantal decimalen en stappen waarmee het getal verhoogd of verlaagd zal worden.

Via de stylen is het mogelijk om de knop en de lijn een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. Via “Eigen CSS” is het mogelijk om bijvoorbeeld een “€” teken voor het getal te laten tonen.

Formulierveld: Schaal (Scale)

Met dit veld kan eenvoudig een beoordelingsveld worden aangemaakt welke getoond wordt als een set van Radioknoppen:

Schaalbeoordeling

De nummering is instelbaar van 0 – 20.

Het is verder een vrij eenvoudig veld. Aan de nummers is geen scheidingswaarde toe te kennen om hier een eigen rekenwaarde mee te creëren. Wil je een eigen rekenfactor toevoegen dan dien je de Radio Button te gebruiken.

Formulierveld: Verborgen Veld

Dit veld wordt niet getoond aan de bezoeker en wordt gebruikt om gegevens in op te slaan die we zelf verder willen gebruiken.

Verborgen veld

Toepassingen van dit veld zijn bijvoorbeeld: berekeningen of het samenvoegen van gegevens als aanhef, voor- en achternaam om een brief- of e-mail aanhef te creëren.

Het is raadzaam om het label van het veld een voor jezelf duidelijk herkenbare naam te geven en ook de veldsleutel te benoemen. Daarmee wordt het gebruik van het veld bij andere velden met dynamische waarden of het maken van formulier-acties en weergaven eenvoudiger. Het veld is dan namelijk herkenbaar.

Formulierveld: Sterbeoordeling

De sterbeoordeling kan gebruikt worden om de gebruiker eenvoudig een score te late geven.

Sterbeoordeling

Het aantal te tonen sterren is in te stellen.

De stijl van de sterren is niet instelbaar via de standaard stijlen en dient dan via “Eigen CSS” te worden opgemaakt.

Veldlabel

Via het veldlabel geven we het veld een ‘zichtbare’ naam voor de gebruiker. Veelal geeft het veldlabel al aan wat er in het veld ingevuld dient te worden:

Veldlabel

Het label dient bij voorkeur kort en duidelijk te zijn. Willen we meer uitleg kwijt kunnen we eventueel de veldbeschrijving gebruiken en/of een placeholder plaatsen.

De positie van het label is instelbaar (boven, onder, voor het veld….) en de opmaak van het veldlabel is in te stellen via de Stijlen en is per formulier of zelfs per veld apart op te maken.

Veldomschrijving

De veldomschrijving is een korte tekst welke onder het veld getoond wordt om een korte uitleg te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld ingevuld wordt:

Veldomschrijving

De opmaak als lettertype grootte, kleur en de uitlijning is in te stellen via de formulier-stijlen en eventueel per formulier of per veld aan te passen.

Formulierveld: RTF (Rich Text)

Het RTF (Rich Text Field) is eenzelfde veld als de Paragraaf, maar dan met de TinyMCE Tekstbewerker functies:

Rich Text Field

Het is mogelijk om een pagina te maken met een formulier welke gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de gebruiker een WordPress-bericht aan te laten maken. Dan wordt dit veld ingezet om het bericht in op te maken.

Formulier Instellingen: Ajax & JavaScript

Via de instellingen van het formulier kunnen we aangeven of er gebruik gemaakt dient te worden van Ajax & JavaScript:

Ajax & JavaScript Instellingen

Bij grotere formulieren is het aanvinken van de eerste optie een aanrader. De formulieren-editor laadt sneller bij het opslaan.

Willen we dat als de gebruiker de verzendknop klikt de pagina niet ververst wordt dan dienen we de tweede optie aan te vinken.

Als de laatste optie is aangevinkt zullen alle velden welke een vaste invoer verlangen (e-mail, datum, tijd, etc.) of verplichte velden direct gecontroleerd worden in plaats van bij het aanklikken van de verzendknop.

CSS Layout Klassen

De “CSS Layout Klassen” worden voornamelijk gebruikt om meerdere velden op één rij (dus naast elkaar) te plaatsen.

Velden op één rij

Velden op één rij

Via de CSS Layout Klassen is het ook mogelijk om bij de meerkeuze-opties de opties in meerdere kolommen te tonen en rekenvelden op te maken.

Lookup Waarde/Veld

Via een lookup kunnen we data uit andere formulieren intergreren in het formulier om bijvoorbeeld een uitklapveld te vullen:

Lookup

In dit voorbeeld hebben we een formulier waarmee alle hondenrassen zijn opgeslagen. Op een ander formulier gebruiken we die opgeslagen rassen dan als uitklapbaar-keuze-veld om de gebruiker zo zijn/haar ras te laten kiezen. Wijzigen we een ras in het rassen-formulier is die wijziging dan ook direct beschikbaar op het formulier waar we de lookup gebruiken.

Placeholder

Een “placeholder” is een vooraf ingevulde waarde in het veld wat we gebruiken:

Placeholder

Placeholders worden meestal gebruikt bij formulieren waar het veldlabel en de veldomschrijving is uitgeschakeld en zo dan aan te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld wordt ingevuld.

Dynamische Waarde

Een veld kan gevuld worden met data uit andere velden van het formulier of zelfs uit data van een ander formulier.

Dynamische Waarde

Zo kunnen gegevens uit verschillende velden gekoppeld worden en ingevuld worden in één veld. Hebben we bijvoorbeeld velden waar voornaam en achternaam ingevuld zijn, kunnen we die twee velden samen vormen tot één waarde (voornaam + achternaam) welke dan als briefhoofd of e-mail -aanhef gebruikt kan worden.

Formidable Add-On’s

“Add-On’s” zijn extra toevoegingen of uitbreidingen aan de Formidable-plugin:

Formidable Add-Ons Overzicht

Add-Ons Overzicht

Zo is er een Add-On om gegevens te koppelen aan MailChimp, een Add-On om een login-scherm te maken en ga zo maar verder. De Add-On’s worden als extra plugin(s) geïnstalleerd.

Exporteren

De export-functie kan gebruikt worden om een backup te maken of om een gemaakt formulier te kopiëren naar een andere website:

Exporteren

Hier is het mogelijk om een enkel formulier of meerdere formulieren tegelijk te exporteren. Ook kan de opgeslagen data, aangemaakte weergaven en stijlen van het gekozen formulier mee geëxporteerd worden.

Inzendingen kunnen ook als CSV-bestand geëxporteerd worden om ze dan in Excel te kunnen gebruiken.

Importeren

Hebben we een Formidable XML bestand aangemaakt via de “Exporteer” functie dan kunnen we die weer importeren:

Importeren

Zo kunnen we eenvoudige een eerder gemaakt formulier van de ene website naar de andere kopiëren. Stijlen, inzendingen en overige opties welke via de exporteer-functie meegenomen zijn zullen ook weer ingelezen worden bij het importeren.

Ook is het mogelijk om een CSV-bestand, bijvoorbeeld uit Excel te importeren in een formulier.

Weergaven

“Weergaven” zijn speciale formulieren om ingevulde en opgeslagen gegevens van formulieren te tonen op een pagina of in een bericht.

Contactformulier Weergaven

De data welke ingezonden is via formulieren is dan in een tabel weergave op een pagina te plaatsen. De “Weergaven” zijn geheel naar eigen stijl en wens op te maken en te bouwen.

Stijlen

Alle velden, knoppen, teksten, etc. welke op een formulier getoond worden kunnen visueel aangepast worden via de “Stijlen”:

Formidable Stijlen

Stijlen

Via de stijlen van Formidable is het eenvoudig om de formulier-stijl naar wens aan te passen en zo de kleuren en overige opmaak te kiezen welke aansluit bij het gebruikte thema. Hebben we meerdere formulieren dan is het ook mogelijk om per formulier een stijl-blad aan te maken en die aan het formulier te koppelen.

Globale Instellingen

Via de “Globale Instellingen” kunnen we o.a. de algemene foutmeldingen en een aantal overige berichten instellen, de Pro versie activeren, gebruikersrechten instellen, etc.:

Formidable Globale Instellingen

Instellingen

Hier vindt je ook de optie om de Formidable-plugin te verwijderen en daarmee ook alle opgeslagen formulieren, inzendingen en alles wat de plugin heeft opgeslagen in de WordPress Database.

Inzendingen

De formulier inzendingen worden standaard in de database van WordPress opgeslagen en kunnen worden bekeken via het hoofdmenu van Formidable en dan te kiezen voor “Inzendingen”. De inzendingen van alle formulieren wordt dan getoond:

Formidable Inzendingen Overzicht

Inzendingen Overzicht

Het is hier ook mogelijk om de ingezonden data van ieder gemaakt formulier apart te bekijken. De inzendingen kunnen ook via een zgn. “Weergave” op een in WordPress gemaakte pagina of bericht geplaatst worden en zo aan de bezoeker (gebruiker) getoond worden.

Ook kunnen bepaalde ingevulde velden geplaatst worden in E-mailacties.

Formulierveld: HTML

Het HTML-veld is bedoeld om een stukje met HTML opgemaakte tekst op te nemen in het formulier.

Voorbeeld - Algemene Voorwaarden

HTML Voorbeeld – Algemene Voorwaarden

In het HTML-veld kunnen ook Formidable Shortcodes of Shortcodes van andere geactiveerde plugins opgenomen worden.

Formulierveld: Website

Het website-veld ziet er ook uit als een tekstveld. De invoer wordt gecontroleerd aan de hand van de URL-standaard.

Website-veld

Buiten de zichtbare breedte van het veld en/of het een verplicht veld is kent dit veld verder geen bijzondere instellingen.

Formulierveld: ReCaptcha

reCaptcha wordt ingezet om inzendingen van spam-robots tegen te gaan.

reCaptcha

reCaptcha is een technologie van Google. Om reCaptcha te gebruiken is dan een API-Key van Google nodig welke gratis te verkrijgen is.

Formulierveld: Tijd

Via dit veld is een tijd in te voeren. De tijd (klok) is instelbaar als 12 of 24 uurs als ook het aantal minuten (tijdslot) wat te kiezen is.

Tijden-keuze

Het is ook mogelijk om een enkel tijdsverloop als keuze te laten zien om de keuze voor de gebruiker te vereenvoudigen.

Formulierveld: Datum

Zoals de benaming van het veld al aangeeft is het hier alleen mogelijk om een datum in te voeren. In te stellen is of er een kalender-popup gebruikt kan worden:

Datumveld met kalender-popup

Naast de kalender-optie is het nog mogelijk om een regio (land) te kiezen voor de datum-standaard en vanzelfsprekend of dit een verplicht veld is of niet.

Formulierveld: Telefoon

Het telefoonveld ziet er uit als een normaal tekstveld, met als verschil dat er alleen een voorgedefinieerd nummer in combinatie met karakters als ( ) – + ingevoerd mag worden.

Telefoonveld

Door de vele verschillen in de opmaak van telefoonnummers in Europa wordt dit veld niet vaak toegepast bij openbaar beschikbare formulieren. Hebben we een formulier welke we enkel intern gebruiken en willen we een eenduidige invoer van de telefoonnummers dan is dit veld daarvoor te gebruiken.

Formulierveld: Uitklapbaar (keuzeveld)

Het “Uitklapbaar” keuzeveld is te vergelijken met de “Meerkeuze” en/of “Radio Button”, met als verschil dat de keuzeopties als een uitklap-menu beschikbaar komen:

formulieren uitklapbaar keuze veld

Het aantal opties is in principe onbeperkt aan te maken en zo in te stellen dat meerdere opties te kiezen zijn of alleen één. Een “autocomplete” functie is beschikbaar om het kiezen d.m.v. intypen van de keuze versneld kan worden.

Net als bij de Meerkeuze en de Radio Button zijn er ook “verborgen” waardes aan de keuze-opties mee te geven waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook weer te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Dit veld wordt gebruikt als er veel opties beschikbaar zijn om uit te kiezen.

Formulierveld: Radio Button (keuze)

De Radio Button is een “of of” keuzeveld. De bezoeker kan dus maar één keuze selecteren:

Radio Button

Net als bij de “Meerkeuze” heeft het veld ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Het veld is ideaal om de bezoeker een snelle keuze te laten maken.

Formulierveld: Meerkeuze

Het meerkeuze-veld wordt gebruikt om een aantal vaste keuzes te laten zien aan de bezoeker. In tegenstelling tot de “Radio Button” kan de bezoeker kan dan één of meerdere keuzes selecteren:

Meerkeuze

Het veld heeft ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Formulierveld: Nummer

Via een nummer-veld kunnen we de bezoeker een getal laten invoeren.

Nummerveld

Het getal kan vrij ingevoerd worden of via een ‘selector’ worden gekozen. Zowel de minimum als de maximum waarde is in te stellen als ook de stap-grootte. Valt het nummer niet binnen de range welke ingesteld is zal een foutmelding getoond worden en wordt de invoer niet goedgekeurd.

De ingevoerde waarde kan eventueel ook gebruikt worden bij andere velden als rekenwaarde om zo, bijvoorbeeld, een offerte of enquête -formulier te maken.

Formulierveld: Tekst

Het tekstveld is het meest gebruikte veld bij formulieren en wordt gebruikt om de bezoeker een vrije tekst op één regel te laten invoeren.

Tekstveld

Het veld heeft standaard geen beperkingen qua invoer en kan wel of niet verplicht gesteld worden. De gegevens welke de bezoeker mag invoeren is wel in te perken via speciale opmaak-codes. Zo is ook de breedte van het veld aan te passen.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren voor velden als Voornaam, Achternaam, Woonplaats, Onderwerp, etc.

Formulierveld: E-mailadres

Door middel van het E-mailadres -veld beperken we de invoer tot een geldig e-mailadres:

E-mailadres -veld

Er wordt automatisch gecontroleerd of de invoer een geldig e-mailadres formaat heeft. Is dat niet zo, zal er een foutmelding verschijnen.

Formulierveld: Paragraaf

Het paragraaf-veld is een soort van tekst-veld waarbij de bezoeker de mogelijkheid krijgt om “onbeperkt” aantal tekstregels in te vullen:

Paragraafveld

Het aantal zichtbare regels en de breedte van het veld zijn vrij in te stellen. Ook is het veld verplicht te maken.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren om de reden van het inzenden van het formulier te laten beschrijven.

Formuliervelden

Er zijn vele type velden beschikbaar. Het meest gebruikte veld is het tekstveld. Hiermee kan de bezoeker vrije tekst invoeren als bijvoorbeeld voornaam, achternaam, etc.

Ook zijn er speciale velden waarbij de invoer beperkt is. Dat zijn o.a. de velden: datum, tijd, e-mailadres, website, telefoon, etc. Bij ieder veld is kunnen we instellen of het veld “verplicht” is. Wordt een verplicht veld niet ingevuld, kan de bezoeker het formulier niet inzenden of verder gaan met het invullen van overige velden.

Willen we vaste informatie van de bezoeker dan kunnen we die instellen met behulp van de “Meerkeuze”, “Radio Button” of het “Uitklapbaar” -veld.

Het is belangrijk om bij het maken van een formulier van te voren goed na te denken over de hoeveelheid en welke -informatie we van de bezoeker verlangen.

Lange formulieren (een formulier met veel velden) kan de bezoeker afschrikken en dan het formulier niet invullen.

Willen we meer informatie van de bezoeker dan is het raadzaam om gebruik te maken van zgn. conditionele secties om velden pas zichtbaar te maken zodra er al een aantal velden zijn ingevuld, eventueel door middel van de Meerkeuze en/of Radio-Button.

Formulierveld: Bestandsupload

Via dit veld geven we de bezoeker de mogelijkheid om één of meerdere bestanden toe te voegen aan het formulier:

formulier bestandsupload

Bestandsupload-veld

Het aantal bestanden, het bestandstype en de maximale grootte welke geupload mag worden is in te stellen.

Heb je bijvoorbeeld een sollicitatieformulier, dan zou de bezoeker een cv en pasfoto kunnen uploaden.