WordPress - Code Snippets

WordPress JavaScripts Gebruiken

JavaScripts worden veelal ingezet om bepaalde animaties als bijvoorbeeld het fade-in effect of bepaalde interactieve functies toe te voegen aan een website.

Een contactformulier kan bijvoorbeeld geupdate worden op het scherm zonder dat daar een pagina-refresh voor nodig is. Een datum-veld kan voorzien worden van een popup-kalender. Bij de “Voor/Na Foto” -slider wordt de éne foto over de andere verschoven. Al dat soort “effecten” worden bereikt met JavaScript.

Die scripts worden dan ingeladen en dienen door de browser van de bezoeker ondersteund te worden.

Net als de php-code-snippets kunnen we die JavaScript snippets ook toevoegen aan onze WordPress website. Ondanks dat die js-bestanden klein zijn, kunnen ze veel impact hebben op de snelheid van de website. Ook kunnen ze voor conflicten zorgen met JavaScripts die bijvoorbeeld door het thema of actieve plugins gebruikt worden. Het is dus raadzaam om de scripts correct in te laden, goed te testen en bovenal een backup bij de hand te hebben.

Code Snippets

Code Snippets zijn kleine stukjes code (meestal PHP in combinatie met HTML) welke de functionaliteit van WordPress uitbreiden of kunnen inperken. De standaard lengte van de samenvatting (lees ook: Samenvatting gebruiken) is meestal ingesteld op 55 woorden. Wil je die langer of juist korter maken dan kan dat door een stukje code op te nemen in het functions.php bestand van je thema.

Zo kun je door middel van de juiste code (snippet) aan het functions.php bestand toe te voegen of juist stukjes code aan te passen het gebruikte thema aanpassen naar eigen wens.

Veel van die code snippets zijn te vinden op WordPress.org

Ook zijn er op het web vele JavaScripts snippets te vinden om, vooral leuke maar ook functionele uitbreidingen aan de website toe te voegen. Het gebruik van een JavaScript snippet kan op verschillende manieren.

JavaScript toevoegen

JavaScript functies toevoegen worden meestal toegevoegd aan de header van de pagina. Voorheen werden JavaScripts direct aan de header van het index-bestand (het eerste bestand wat iedere website opstart) toegevoegd. Dat script werkte dan gelijk voor alle onderliggende pagina’s.

Doordat snelheid een belangrijke factor is geworden voor de bezoekers-tevredenheid en ook voor de ranking-positie in Google is het niet altijd even slim om het JavaScript bestand direct in te laden bij het opstarten van de website of een bepaalde pagina die direct door de bezoeker benaderd wordt (bijv. via een link vanuit een zoekmachine).

De eerste vraag die we ons dienen te stellen is: is het script nodig voor bepaalde functies op die pagina ?

Zo ja, dan dient het script geladen te worden; zo nee, dan niet.

Alles wat vroegtijdig ingeladen moet worden voordat de pagina getoond wordt aan de bezoeker, vertraagd !

Het advies is dan ook om alleen het script in te laden, daar waar nodig.

De tweede vraag is dan: is het script nodig om bepaalde grafische elementen te tonen op de pagina ?

Zo ja, dan dient het script vroeg ingeladen te worden (de header), zo nee, dan kan het script geladen worden nadat de pagina getoond is (dus in de footer).

JavaScript voor alle pagina’s

Indien een JavaScript nodig is voor alle pagina’s van de website, dan dient dat script in of de header of de footer van het hoofdbestand (doorgaans index.php) ingelezen te worden.

Wil je bijvoorbeeld gebruik maken Google Analytics moet je na aanmelding bij GA een code toevoegen zodat GA werkt voor iedere pagina van de website. Dat stukje code dient dan handmatig geplaatst te worden in het header.php of footer.php bestand van het thema. Om dan overschrijving bij een update van het thema te voorkomen dien je dat dan te doen via het Child-Theme.

Doe je dat liever niet handmatig, dan kun je daar ook de plugin “Insert Headers and Footers” voor gebruiken:

WordPress Insert Header Footer Plugin

Insert Header Footer Plugin

JavaScripts Handmatig Toevoegen

Daar wij geen voorstander zijn van het hebben van veel (actieve) plugins, in verband met conflicten, updates en met name de snelheid van de website; voegen we de scripts het beste handmatig toe.

Ook hier geldt als gouden regel dat voordat je een script ergens toevoegt je minimaal een backup hebt (maakt) van het bestand waar je het script aan toevoegt. Gaat er iets fout (en een typefout of kopieer-fout is snel gemaakt) dan kun je het originele bestand altijd snel terug zetten.

Om een JavaScript toe te voegen dienen we het volgend stukje code aan het functions.php bestand van ons Child-Theme toe te voegen:

function qwain_hook_javascript() {
  ?>
    <script>
     // Plaats hier de JavaScript Code
    </script>
  <?php
}
add_action('wp_head', 'qwain_hook_javascript');

Op regel 4 plaatsen we dan het gewenste stukje JavaScript. De JavaScript zal dan aan de header worden toegevoegd en op iedere pagina van de website actief zijn.

We gaven al aan dat het niet altijd noodzakelijk is om het script in te laden voor iedere pagina of bericht. WooCommerce is zo’n voorbeeld die alle scripts die nodig zijn voor WooCommerce deze inlaad voor alle pagina’s. Dat is niet persé noodzakelijk. Bij een webshop met ook veel informatieve pagina’s zijn die scripts niet nodig op die informatieve pagina’s. Het inladen zou dan alleen moeten gebeuren bij de shop-pagina’s (zie ook dit artikel: WooCommerce Scripts Uitschakelen).

Ons advies is dan ook, vraag jezelf af waar, op welke pagina of bericht het script actief moet zijn en gebruik dan de volgende methodes.

JavaScript bij bepaalde berichten

Indien het script (de functionaliteit dus…) alleen bij een bepaalde bericht nodig is het raadzaam, ten behoeve van de snelheid van de website, dat script alleen in te laden bij dat betreffende bericht.

Om dat te bewerkstelligen hebben we voorgaande code uitgebreid met een “post selector”:

function qwain_hook_javascript() {
 // vervang ID door het ID van het bericht
 if (is_single ('ID')) { 
  ?>
    <script type="text/javascript">
     // Plaats hier de JavaScript Code
    </script>
  <?php
 }
}
add_action('wp_head', 'qwain_hook_javascript');

Vervang hier op regel 3, ID door het ID-nummer van het bericht alwaar het script actief moet zijn en plaats op regel 6 de JavaScript code.

Om het ID-nummer van een bericht of pagina te vinden, lees dit artikel: WordPress ID Nummers

JavaScript bij bepaalde pagina’s

Voorgaande code werkt alleen bij berichten. Gebruik de volgende code voor pagina’s:

function qwain_hook_javascript() {
 // vervang ID door het ID van de pagina
 if (is_page ('ID')) { 
  ?>
    <script type="text/javascript">
     // Plaats hier de JavaScript Code
    </script>
  <?php
 }
}
add_action('wp_head', 'qwain_hook_javascript');

Net als bij de snippet voor de berichten dient ook hier ‘ID’ door het pagina ID-nummer gewijzigd te worden en de JavaScript code op regel 6 toegevoegd te worden.

 

JavaScripts in Footer

In voorgaande snippets laten we de JavaScript code in de header inladen via de “wp_head” opdracht. Zoals gezegd zal dit het laden van de pagina vertragen (hoeveel, dat dien je per JavaScript code apart te testen). Is het niet persé noodzakelijk om het script vroegtijdig in te laden dan kan dat script ook in de footer geplaatst worden.

Vervang hiervoor in de voorgaande voorbeelden “wp_head” door “wp_footer” op de laatste regel bij “add_action”.

Voorbeeld:

function qwain_hook_javascript() {
  ?>
    <script>
     // plaats hier de Javascript code
    </script>
  <?php
}
add_action('wp_footer', 'qwain_hook_javascript');

JavaScript Snippet Voorbeeld

Willen we bijvoorbeeld een countdown timer ergens op een pagina dan kunnen we het volgend stukje JavaScript daarvoor gebruiken:

(function() {
 var start = new Date;
 start.setHours(23, 0, 0);

 function pad(num) {
  return ("0" + parseInt(num)).substr(-2);
 }

 function tick() {
  var now = new Date;
  if (now > start) { 
   start.setDate(start.getDate() + 1);
  }
  var remain = ((start - now) / 1000);
  var hh = pad((remain / 60 / 60) % 60);
  var mm = pad((remain / 60) % 60);
  var ss = pad(remain % 60);
  document.getElementById('time').innerHTML =
   hh + ":" + mm + ":" + ss;
  setTimeout(tick, 1000);
 }

 document.addEventListener('DOMContentLoaded', tick);
})();

Deze voegen we dan op de volgende manier toe aan ons functions.php bestand:

function qwain_countdowntimer() {
 if (is_single ('ID')) { 
  ?>
    <script type="text/javascript">
      (function() {
       var start = new Date;
       start.setHours(23, 0, 0); // 11pm

      function pad(num) {
      return ("0" + parseInt(num)).substr(-2);
      }

    function tick() {
     var now = new Date;
     if (now > start) {
     start.setDate(start.getDate() + 1);
     }
     var remain = ((start - now) / 1000);
     var hh = pad((remain / 60 / 60) % 60);
     var mm = pad((remain / 60) % 60);
     var ss = pad(remain % 60);
     document.getElementById('time').innerHTML =
     hh + ":" + mm + ":" + ss;
     setTimeout(tick, 1000);
    }

    document.addEventListener('DOMContentLoaded', tick);
    })();
   </script>
 <?php
 }
}
add_action('wp_footer', 'qwain_countdowntimer');

Om nu de countdown-timer in een bericht te tonen, vervangen we het ID-nummer door het ID-nummer van dat bericht en plaatsen dan de code in het functions.php bestand.

In het bericht plaatsen we dan de volgende html-code: “<span id=’time’></span>” en de timer zal getoond worden.

Voorbeeld:

Deze actie stopt over , bestel snel !

JavaScript bestanden gebruiken

In voorgaande voorbeelden hebben we de JavaScript code direct toegevoegd aan het functions.php bestand. Nu kan het voorkomen dat we bepaalde scripts op meerdere websites willen gebruiken, dan zouden we het script aan ieder functions.php bestand van het thema van iedere website moeten toevoegen.

Bij een wijziging in het script dienen we die wijziging dan bij ieder functions.php bestand van alle websites aan te brengen.

In het volgend artikel gaan we in op het gebruik van JavaScript bestanden die we ergens in een map opslaan en hoe we die dan moeten inlezen. Het voordeel is dan dat bij een wijziging we alleen het bestandje dienen te kopiëren naar alle websites waar we het script gebruiken en kunnen we het functions.php bij een wijziging van het script ongemoeid laten.

Vragen & Info

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel, stuur ons dan een mail op: info@qwain.nl of geef een reactie via onderstaand reactie-formulier.

Ondersteuning staat bij ons op nummer 1, wij zijn je graag van dienst !

Op de hoogte blijven van alle WordPress Nieuwtjes, Tips & Tricks… schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief
en volg ons op Facebook .

 

Overige Artikelen


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

QWAIN - Quality Without Any Interesting Name
Uw partner voor professioneel, snel en betrouwbaar website design, ontwikkeling en trainingen.

WordPress Nieuwsbrief
GEEN ARTIKEL MISSEN ?
Volg dan de duizenden die onze Online WordPress Artikelen maandelijks lezen:
WordPress Nieuwsbrief Popup
WordPress Nieuwsbrief
GEEN ARTIKEL MISSEN ?
Volg dan de duizenden die onze Online WordPress Artikelen maandelijks lezen:
WordPress Nieuwsbrief Popup
Formulierberichten: Foutmelding

Bij vrijwel ieder veld zijn één of meerdere meldingen in te stellen. De foutmelding is er daar één van.

Kolom Indeling

Er verschijnt een foutmelding als het veld “verplicht” is en niet ingevuld of geselecteerd is. Er kan ook een foutmelding getoond worden als de ingevulde waarde niet correct is. Ten behoeve van de gebruikersvriendelijk is het raadzaam om bij ieder veld de foutmelding aan te passen aan het type veld en wat er verwacht wordt dat de gebruiker in moet vullen.

Bij de “Globale Instellingen” vindt je een aantal standaard meldingen welke daar ook aangepast kunnen worden.

Formulierlayout: Kolommen

De velden op het formulier zijn eenvoudig in kolommen weer te geven. Via de CSS-Layout-Klassen optie kies je dan de kolom-breedte:

Kolom Indeling

Ook te opties van de Meerkeuze en de Radioknop zijn in kolommen in te delen.

Formulierveld: Dynamisch

Dit veld wordt gebruikt om dynamisch waarden op te halen uit andere formulieren:

formulieren dynamisch waarden ophalen

In dit voorbeeld hebben we een tweede formulier waarin we de product info, prijs en afbeelding hebben opgeslagen. Het selectieveld is van het type dynamisch en haalt dan de bijkomende informatie op uit het product-formulier.

Formulierveld: Adres

Met dit veld is het mogelijk om in één keer een volledig aantal velden te tonen om adres-informatie in te laten vullen.

Adres Velden

Via de instellingen is de landselectie eventueel uit te schakelen. Er is ook nog een mogelijkheid om een provincie-veld te laten tonen. De extra regel voor de straatnaam is niet uit te zetten. Zouden we dat willen dienen we dat via “Extra CSS” te bewerkstelligen.

Formulierveld: Schakelaar

Met dit veld kunnen we de bezoeker laten kiezen tussen twee waardes als een soort van aan/uit schakelaar.

formulieren schakelaar keuze veld
De keuzes (in dit voorbeeld “Ja” en “Nee”) als ook het label zijn in te stellen.

Via de stylen is het mogelijk om de schakelaar een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. De gekozen waardes worden echter niet opgeslagen.

Het veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om secties wel of niet te tonen.

Formulierveld: Schuifknop

Via de schuifknop kunnen we de gebruiker een nummer laten selecteren.

formulieren nummer schuifknop

Het laagste en het hoogste getal is instelbaar, zo ook het aantal decimalen en stappen waarmee het getal verhoogd of verlaagd zal worden.

Via de stylen is het mogelijk om de knop en de lijn een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. Via “Eigen CSS” is het mogelijk om bijvoorbeeld een “€” teken voor het getal te laten tonen.

Formulierveld: Schaal (Scale)

Met dit veld kan eenvoudig een beoordelingsveld worden aangemaakt welke getoond wordt als een set van Radioknoppen:

Schaalbeoordeling

De nummering is instelbaar van 0 – 20.

Het is verder een vrij eenvoudig veld. Aan de nummers is geen scheidingswaarde toe te kennen om hier een eigen rekenwaarde mee te creëren. Wil je een eigen rekenfactor toevoegen dan dien je de Radio Button te gebruiken.

Formulierveld: Verborgen Veld

Dit veld wordt niet getoond aan de bezoeker en wordt gebruikt om gegevens in op te slaan die we zelf verder willen gebruiken.

Verborgen veld

Toepassingen van dit veld zijn bijvoorbeeld: berekeningen of het samenvoegen van gegevens als aanhef, voor- en achternaam om een brief- of e-mail aanhef te creëren.

Het is raadzaam om het label van het veld een voor jezelf duidelijk herkenbare naam te geven en ook de veldsleutel te benoemen. Daarmee wordt het gebruik van het veld bij andere velden met dynamische waarden of het maken van formulier-acties en weergaven eenvoudiger. Het veld is dan namelijk herkenbaar.

Formulierveld: Sterbeoordeling

De sterbeoordeling kan gebruikt worden om de gebruiker eenvoudig een score te late geven.

Sterbeoordeling

Het aantal te tonen sterren is in te stellen.

De stijl van de sterren is niet instelbaar via de standaard stijlen en dient dan via “Eigen CSS” te worden opgemaakt.

Veldlabel

Via het veldlabel geven we het veld een ‘zichtbare’ naam voor de gebruiker. Veelal geeft het veldlabel al aan wat er in het veld ingevuld dient te worden:

Veldlabel

Het label dient bij voorkeur kort en duidelijk te zijn. Willen we meer uitleg kwijt kunnen we eventueel de veldbeschrijving gebruiken en/of een placeholder plaatsen.

De positie van het label is instelbaar (boven, onder, voor het veld….) en de opmaak van het veldlabel is in te stellen via de Stijlen en is per formulier of zelfs per veld apart op te maken.

Veldomschrijving

De veldomschrijving is een korte tekst welke onder het veld getoond wordt om een korte uitleg te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld ingevuld wordt:

Veldomschrijving

De opmaak als lettertype grootte, kleur en de uitlijning is in te stellen via de formulier-stijlen en eventueel per formulier of per veld aan te passen.

Formulierveld: RTF (Rich Text)

Het RTF (Rich Text Field) is eenzelfde veld als de Paragraaf, maar dan met de TinyMCE Tekstbewerker functies:

Rich Text Field

Het is mogelijk om een pagina te maken met een formulier welke gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de gebruiker een WordPress-bericht aan te laten maken. Dan wordt dit veld ingezet om het bericht in op te maken.

Formulier Instellingen: Ajax & JavaScript

Via de instellingen van het formulier kunnen we aangeven of er gebruik gemaakt dient te worden van Ajax & JavaScript:

Ajax & JavaScript Instellingen

Bij grotere formulieren is het aanvinken van de eerste optie een aanrader. De formulieren-editor laadt sneller bij het opslaan.

Willen we dat als de gebruiker de verzendknop klikt de pagina niet ververst wordt dan dienen we de tweede optie aan te vinken.

Als de laatste optie is aangevinkt zullen alle velden welke een vaste invoer verlangen (e-mail, datum, tijd, etc.) of verplichte velden direct gecontroleerd worden in plaats van bij het aanklikken van de verzendknop.

CSS Layout Klassen

De “CSS Layout Klassen” worden voornamelijk gebruikt om meerdere velden op één rij (dus naast elkaar) te plaatsen.

Velden op één rij

Velden op één rij

Via de CSS Layout Klassen is het ook mogelijk om bij de meerkeuze-opties de opties in meerdere kolommen te tonen en rekenvelden op te maken.

Lookup Waarde/Veld

Via een lookup kunnen we data uit andere formulieren intergreren in het formulier om bijvoorbeeld een uitklapveld te vullen:

Lookup

In dit voorbeeld hebben we een formulier waarmee alle hondenrassen zijn opgeslagen. Op een ander formulier gebruiken we die opgeslagen rassen dan als uitklapbaar-keuze-veld om de gebruiker zo zijn/haar ras te laten kiezen. Wijzigen we een ras in het rassen-formulier is die wijziging dan ook direct beschikbaar op het formulier waar we de lookup gebruiken.

Placeholder

Een “placeholder” is een vooraf ingevulde waarde in het veld wat we gebruiken:

Placeholder

Placeholders worden meestal gebruikt bij formulieren waar het veldlabel en de veldomschrijving is uitgeschakeld en zo dan aan te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld wordt ingevuld.

Dynamische Waarde

Een veld kan gevuld worden met data uit andere velden van het formulier of zelfs uit data van een ander formulier.

Dynamische Waarde

Zo kunnen gegevens uit verschillende velden gekoppeld worden en ingevuld worden in één veld. Hebben we bijvoorbeeld velden waar voornaam en achternaam ingevuld zijn, kunnen we die twee velden samen vormen tot één waarde (voornaam + achternaam) welke dan als briefhoofd of e-mail -aanhef gebruikt kan worden.

Formidable Add-On’s

“Add-On’s” zijn extra toevoegingen of uitbreidingen aan de Formidable-plugin:

Formidable Add-Ons Overzicht

Add-Ons Overzicht

Zo is er een Add-On om gegevens te koppelen aan MailChimp, een Add-On om een login-scherm te maken en ga zo maar verder. De Add-On’s worden als extra plugin(s) geïnstalleerd.

Exporteren

De export-functie kan gebruikt worden om een backup te maken of om een gemaakt formulier te kopiëren naar een andere website:

Exporteren

Hier is het mogelijk om een enkel formulier of meerdere formulieren tegelijk te exporteren. Ook kan de opgeslagen data, aangemaakte weergaven en stijlen van het gekozen formulier mee geëxporteerd worden.

Inzendingen kunnen ook als CSV-bestand geëxporteerd worden om ze dan in Excel te kunnen gebruiken.

Importeren

Hebben we een Formidable XML bestand aangemaakt via de “Exporteer” functie dan kunnen we die weer importeren:

Importeren

Zo kunnen we eenvoudige een eerder gemaakt formulier van de ene website naar de andere kopiëren. Stijlen, inzendingen en overige opties welke via de exporteer-functie meegenomen zijn zullen ook weer ingelezen worden bij het importeren.

Ook is het mogelijk om een CSV-bestand, bijvoorbeeld uit Excel te importeren in een formulier.

Weergaven

“Weergaven” zijn speciale formulieren om ingevulde en opgeslagen gegevens van formulieren te tonen op een pagina of in een bericht.

Contactformulier Weergaven

De data welke ingezonden is via formulieren is dan in een tabel weergave op een pagina te plaatsen. De “Weergaven” zijn geheel naar eigen stijl en wens op te maken en te bouwen.

Stijlen

Alle velden, knoppen, teksten, etc. welke op een formulier getoond worden kunnen visueel aangepast worden via de “Stijlen”:

Formidable Stijlen

Stijlen

Via de stijlen van Formidable is het eenvoudig om de formulier-stijl naar wens aan te passen en zo de kleuren en overige opmaak te kiezen welke aansluit bij het gebruikte thema. Hebben we meerdere formulieren dan is het ook mogelijk om per formulier een stijl-blad aan te maken en die aan het formulier te koppelen.

Globale Instellingen

Via de “Globale Instellingen” kunnen we o.a. de algemene foutmeldingen en een aantal overige berichten instellen, de Pro versie activeren, gebruikersrechten instellen, etc.:

Formidable Globale Instellingen

Instellingen

Hier vindt je ook de optie om de Formidable-plugin te verwijderen en daarmee ook alle opgeslagen formulieren, inzendingen en alles wat de plugin heeft opgeslagen in de WordPress Database.

Inzendingen

De formulier inzendingen worden standaard in de database van WordPress opgeslagen en kunnen worden bekeken via het hoofdmenu van Formidable en dan te kiezen voor “Inzendingen”. De inzendingen van alle formulieren wordt dan getoond:

Formidable Inzendingen Overzicht

Inzendingen Overzicht

Het is hier ook mogelijk om de ingezonden data van ieder gemaakt formulier apart te bekijken. De inzendingen kunnen ook via een zgn. “Weergave” op een in WordPress gemaakte pagina of bericht geplaatst worden en zo aan de bezoeker (gebruiker) getoond worden.

Ook kunnen bepaalde ingevulde velden geplaatst worden in E-mailacties.

Formulierveld: HTML

Het HTML-veld is bedoeld om een stukje met HTML opgemaakte tekst op te nemen in het formulier.

Voorbeeld - Algemene Voorwaarden

HTML Voorbeeld – Algemene Voorwaarden

In het HTML-veld kunnen ook Formidable Shortcodes of Shortcodes van andere geactiveerde plugins opgenomen worden.

Formulierveld: Website

Het website-veld ziet er ook uit als een tekstveld. De invoer wordt gecontroleerd aan de hand van de URL-standaard.

Website-veld

Buiten de zichtbare breedte van het veld en/of het een verplicht veld is kent dit veld verder geen bijzondere instellingen.

Formulierveld: ReCaptcha

reCaptcha wordt ingezet om inzendingen van spam-robots tegen te gaan.

reCaptcha

reCaptcha is een technologie van Google. Om reCaptcha te gebruiken is dan een API-Key van Google nodig welke gratis te verkrijgen is.

Formulierveld: Tijd

Via dit veld is een tijd in te voeren. De tijd (klok) is instelbaar als 12 of 24 uurs als ook het aantal minuten (tijdslot) wat te kiezen is.

Tijden-keuze

Het is ook mogelijk om een enkel tijdsverloop als keuze te laten zien om de keuze voor de gebruiker te vereenvoudigen.

Formulierveld: Datum

Zoals de benaming van het veld al aangeeft is het hier alleen mogelijk om een datum in te voeren. In te stellen is of er een kalender-popup gebruikt kan worden:

Datumveld met kalender-popup

Naast de kalender-optie is het nog mogelijk om een regio (land) te kiezen voor de datum-standaard en vanzelfsprekend of dit een verplicht veld is of niet.

Formulierveld: Telefoon

Het telefoonveld ziet er uit als een normaal tekstveld, met als verschil dat er alleen een voorgedefinieerd nummer in combinatie met karakters als ( ) – + ingevoerd mag worden.

Telefoonveld

Door de vele verschillen in de opmaak van telefoonnummers in Europa wordt dit veld niet vaak toegepast bij openbaar beschikbare formulieren. Hebben we een formulier welke we enkel intern gebruiken en willen we een eenduidige invoer van de telefoonnummers dan is dit veld daarvoor te gebruiken.

Formulierveld: Uitklapbaar (keuzeveld)

Het “Uitklapbaar” keuzeveld is te vergelijken met de “Meerkeuze” en/of “Radio Button”, met als verschil dat de keuzeopties als een uitklap-menu beschikbaar komen:

formulieren uitklapbaar keuze veld

Het aantal opties is in principe onbeperkt aan te maken en zo in te stellen dat meerdere opties te kiezen zijn of alleen één. Een “autocomplete” functie is beschikbaar om het kiezen d.m.v. intypen van de keuze versneld kan worden.

Net als bij de Meerkeuze en de Radio Button zijn er ook “verborgen” waardes aan de keuze-opties mee te geven waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook weer te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Dit veld wordt gebruikt als er veel opties beschikbaar zijn om uit te kiezen.

Formulierveld: Radio Button (keuze)

De Radio Button is een “of of” keuzeveld. De bezoeker kan dus maar één keuze selecteren:

Radio Button

Net als bij de “Meerkeuze” heeft het veld ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Het veld is ideaal om de bezoeker een snelle keuze te laten maken.

Formulierveld: Meerkeuze

Het meerkeuze-veld wordt gebruikt om een aantal vaste keuzes te laten zien aan de bezoeker. In tegenstelling tot de “Radio Button” kan de bezoeker kan dan één of meerdere keuzes selecteren:

Meerkeuze

Het veld heeft ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Formulierveld: Nummer

Via een nummer-veld kunnen we de bezoeker een getal laten invoeren.

Nummerveld

Het getal kan vrij ingevoerd worden of via een ‘selector’ worden gekozen. Zowel de minimum als de maximum waarde is in te stellen als ook de stap-grootte. Valt het nummer niet binnen de range welke ingesteld is zal een foutmelding getoond worden en wordt de invoer niet goedgekeurd.

De ingevoerde waarde kan eventueel ook gebruikt worden bij andere velden als rekenwaarde om zo, bijvoorbeeld, een offerte of enquête -formulier te maken.

Formulierveld: Tekst

Het tekstveld is het meest gebruikte veld bij formulieren en wordt gebruikt om de bezoeker een vrije tekst op één regel te laten invoeren.

Tekstveld

Het veld heeft standaard geen beperkingen qua invoer en kan wel of niet verplicht gesteld worden. De gegevens welke de bezoeker mag invoeren is wel in te perken via speciale opmaak-codes. Zo is ook de breedte van het veld aan te passen.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren voor velden als Voornaam, Achternaam, Woonplaats, Onderwerp, etc.

Formulierveld: E-mailadres

Door middel van het E-mailadres -veld beperken we de invoer tot een geldig e-mailadres:

E-mailadres -veld

Er wordt automatisch gecontroleerd of de invoer een geldig e-mailadres formaat heeft. Is dat niet zo, zal er een foutmelding verschijnen.

Formulierveld: Paragraaf

Het paragraaf-veld is een soort van tekst-veld waarbij de bezoeker de mogelijkheid krijgt om “onbeperkt” aantal tekstregels in te vullen:

Paragraafveld

Het aantal zichtbare regels en de breedte van het veld zijn vrij in te stellen. Ook is het veld verplicht te maken.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren om de reden van het inzenden van het formulier te laten beschrijven.

Formuliervelden

Er zijn vele type velden beschikbaar. Het meest gebruikte veld is het tekstveld. Hiermee kan de bezoeker vrije tekst invoeren als bijvoorbeeld voornaam, achternaam, etc.

Ook zijn er speciale velden waarbij de invoer beperkt is. Dat zijn o.a. de velden: datum, tijd, e-mailadres, website, telefoon, etc. Bij ieder veld is kunnen we instellen of het veld “verplicht” is. Wordt een verplicht veld niet ingevuld, kan de bezoeker het formulier niet inzenden of verder gaan met het invullen van overige velden.

Willen we vaste informatie van de bezoeker dan kunnen we die instellen met behulp van de “Meerkeuze”, “Radio Button” of het “Uitklapbaar” -veld.

Het is belangrijk om bij het maken van een formulier van te voren goed na te denken over de hoeveelheid en welke -informatie we van de bezoeker verlangen.

Lange formulieren (een formulier met veel velden) kan de bezoeker afschrikken en dan het formulier niet invullen.

Willen we meer informatie van de bezoeker dan is het raadzaam om gebruik te maken van zgn. conditionele secties om velden pas zichtbaar te maken zodra er al een aantal velden zijn ingevuld, eventueel door middel van de Meerkeuze en/of Radio-Button.

Formulierveld: Bestandsupload

Via dit veld geven we de bezoeker de mogelijkheid om één of meerdere bestanden toe te voegen aan het formulier:

formulier bestandsupload

Bestandsupload-veld

Het aantal bestanden, het bestandstype en de maximale grootte welke geupload mag worden is in te stellen.

Heb je bijvoorbeeld een sollicitatieformulier, dan zou de bezoeker een cv en pasfoto kunnen uploaden.