WordPress - Beveiligen

Website Beveiligen - Introductie

Inleiding

WordPress is als website-ontwikkel-tool erg populair geworden wat veel voordelen met zich meebrengt. Zo ben je niet meer afhankelijk van één buro of persoon die de website kan maken of onderhouden en met enige basis kennis ben je zelf in staat om aanpassingen te verrichten aan de content.

Daarnaast is WordPress een “open platform” omgeving, waarmee de source-codes direct in te zien zijn en aan te passen zijn door ontwikkelaars. Voor WordPress worden ook vele 10-tallen duizenden thema’s gemaakt en uitbreidingen als plugins.

Veel mooie voordelen om WordPress te gebruiken voor een website of webshop. Aan al die voordelen kleven dan ook een aantal nadelen en één daarvan is dat beveiliging een steeds groter onderdeel wordt van het beheren van een website.

Steeds vaker komt er nieuws voorbij dat een lek zit in een plugin of thema. Met name de super populaire onderwerpen en daarvoor beschikbare plugins staan in de “picture” bij hackers. Het afgelopen jaar was (als voorbeeld) de AVG privacy wetgeving een hot-item. Om aan die wetgeving te voldoen kwam de plugin “WP GDPR Compliance” beschikbaar. Deze werd gehackt en was het mogelijk dat een nieuwe gebruiker zich eenvoudig kon registreren als beheerder.

De plugin werd snel offline gehaald en aangepast…

In deze serie gaan we verder in op het beveiligen en veilig houden van je WordPress website.

Waarom wordt ik gehackt ?

Regelmatig krijgen we de vraag “Waarom proberen ze mijn website te hacken ?” en dan met direct als argument “Er valt niets te halen, mijn website is puur informatief en zoveel bezoekers heb ik niet…”.

Hackers zijn niet alleen op zoek naar websites met veel verkeer of waar financiële transacties gedaan worden als bij een webshop. Veel hackers willen gebruik maken van jouw website (server) om SPAM rond te sturen. In die SPAM zitten dan bijvoorbeeld links om gegevens van jou bezoekers te verkrijgen of commerciële links, waar dan aan verdient wordt.

Een goede beveiliging kan dat voorkomen. Wordt er eenmaal SPAM vanaf jouw website verstuurd kan het zo maar gebeuren dat je op een “blacklist” bij Google geplaatst wordt. Gebeurd dit, wordt je niet door Google op de hoogte gebracht en zullen ook je normale e-mails en/of nieuwsbrieven die je via je website-mail-account verstuurd in de SPAM-box bij de ontvanger terecht komen.

Hoe wordt er gehackt?

De website WP White Security heeft onderzocht hoe WordPress websites gehackt worden, waar de oorzaken zijn en kwam met de volgende infographic:

WordPress Hack Methodes

WordPress Hack Methodes

Uit deze grafiek blijkt maar weer dat een goede hosting ook een belangrijke stap is bij het online brengen van een website. In Nederland is er een groot aanbod van hostingproviders. Ook hier is het advies, om goed te kijken wat zij doen aan beveiliging alvorens je je website bij hen onderbrengt. Mocht je daar niet uitkomen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Het gebruik van een “eenvoudig” wachtwoord komt nog steeds in 8% van de gevallen voor.

Stel dat je een goed beveiligde hosting hebt en de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord zijn sterk, dan ligt 51% van de oorzaken van een gehackte website bij het gebruikte thema en/of plugins. Hiermee wordt dan nogmaals aangegeven dat het kiezen van een goed thema (of ontwikkelaar) en het juist gebruik van plugins een belangrijk onderdeel is van een veilige website.


Beveiliging Methodes

Nu we “grofweg” weten hoe hackers te werk gaan en waar zij zich voornamelijk op richten, kunnen we een aantal stappen ondernemen om onze WordPress website veiliger te maken.

Hieronder beschrijven we de basis-stappen welke genomen kunnen worden. In een aantal vervolg-artikelen gaan we dieper in op geavanceerde beveiligingsmethodes. Wil je daarvan op de hoogte blijven, volg ons dan simpelweg op Facebook.

Hosting

Een goede hosting is dus een belangrijk onderdeel van de beveiliging van je website. Hierbij dien je voornamelijk op te letten dat zij:

 • de laatste versies van PHP en MySQL ondersteunen;
 • zij een Firewall gebruiken;
 • en of zij ook backups maken op regelmatige basis.

Hostingproviders welke beveiliging serieus nemen, zullen dat doorgaans ook goed beschrijven op hun website. Kijk hier dus goed naar.


WordPress Installeren

Ook bij het installeren van WordPress kunnen we een aantal veranderingen aanbrengen waardoor je website voor hackers minder toegankelijk zal worden. Het installeren van WordPress is erg eenvoudig en tijdens de installatie worden er een paar vragen gesteld die veelal eenvoudig wordt beantwoord en er gekozen wordt voor de standaard instellingen van WordPress.

Gebruikersnaam en Wachtwoord

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de gebruikersnaam te achterhalen valt uit de naam van de website. Heb je bijvoorbeeld een blog-website en heb je de website vernoemd naar jezelf; gebruik dan niet ook als gebruikersnaam je eigen naam. Dat ligt erg voor de hand.

Het wachtwoord dient bij voorkeur een sterk wachtwoord te zijn. Hackers maken gebruik van een geautomatiseerd script om wachtwoorden te achterhalen. Een eenvoudig wachtwoord vinden zij dan ook snel.

Een wachtwoord kun je altijd achteraf (na de installatie) nog wijzigen. De gebruikersnaam niet. Kies die beide dus heel bewust en goed bij het installeren van WordPress.

Table Prefix

Tijdens installatie dienen we ook op te geven wat de naam is van de database, de gebruikersnaam en een database-wachtwoord. Veelal worden deze door de hostingprovider aangeleverd. Bij voorkeur stellen we deze gegevens zelf in door bij de hostingprovider handmatig een database aan te maken en zelf de database-gegevens op te geven. Dan kunnen we ook hier niet gebruikelijke benamingen kiezen voor het “hart” van onze WordPress website.

In datzelfde scherm tijdens de installatie is er ook een veld genaamd “Table Prefix”. Standaard staat daar de waarde “wp_”.

Met die waarde worden alle belangrijke tabellen benoemd. Laten we die op “wp_” staan, dan is de database ook weer meer gevoelig voor hackers.

Het advies is hier, dat bij installatie die “Table Prefix” in een onvoorspelbare tekst gewijzigd wordt. Dat kan ook achteraf maar daarvoor is enige kennis van MySQL voor nodig en met name kennis van de opbouw van de WordPress database-structuur.


Na Installatie

Is WordPress dan geïnstalleerd kunnen we nog een paar extra beveiligingen aanbrengen alvorens we verder met WordPress aan de slag gaan.

Salt Keys

Door middel van deze “keys” versleuteld WordPress allerlei informatie die wordt opgeslagen, zoals bijvoorbeeld het wachtwoord. Die codes staan in het wp-config.php bestand:

define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');

Om daar unieke codes van te maken kun je gebruik maken van de generator van WordPress. De link: WordPress SALT Keys zal die codes genereren welke je dan kunt kopiëren en plakken in het wp-config.php bestand.

Het is aan te raden om een 3-4 keer per jaar die codes te wijzigen.

WP-Config.php

In het wp-config.php bestand staan de meest belangrijke gegevens welke nodig zijn om de website te kunnen laten functioneren. Hier staan de gegevens om te communiceren met de database en de hiervoor genoemde SALT-keys.

Om ervoor te zorgen dat dat bestand niet te openen en dus te wijzigen is kunnen we de volgende regels toevoegen aan het .htaccess-bestand:

<files wp-config.php>
order allow,deny
deny from all
</files>

Met deze paar regels is het bestand niet meer benaderbaar via de website-browser maar nog wel door WordPress.

Bestandsrechten

Alle mappen en de bestanden in die mappen krijgen zgn. bestandsrechten. Die zijn via een FTP-programma (als bijvoorbeeld FileZilla) in te stellen. De meest uitgebreide rechten zijn “777”. Daarmee mag iedereen (vanuit de webbrowser) de map en de bestanden in die map openen, beschrijven en uitvoeren.

WordPress adviseert de volgende instellingen:

 • mappen: 755 of 750;
 • bestanden: 644 of 640;
 • wp-config.php: 600.

Controleer dus of die instellingen correct staan en niet alle op “777”.

Readme.html

Dit is een bestand met allerlei informatie over WordPress. Het bestand doet verder niets en wordt ook niet gebruikt, maar is wel een erg herkenbaar bestand voor een WordPress standaard installatie.

Ons advies, gewoon verwijderen.

WordPress Versie Nummer

Via het WordPress versienummer is veel informatie terug te vinden. Bijvoorbeeld: in de update van WordPress versie 5.1 naar 5.1.1 zijn een aantal beveiligingsupdates doorgevoerd. Die beveiligingsupdates worden uitvoerig beschreven op WordPress.org waardoor hackers precies weten waar er een beveiligings-lek zit.

Is het versienummer van jouw WordPress installatie dan achterhaalbaar weet een hacker dus precies waar en hoe ze kunnen aanvallen.

Het versienummer wordt op diverse plaatsen in de code van je website geplaatst. Zo staat het vaak als generator-tag in de header en wordt het getoond in de broncode bij de stijles en scripts.

Die versienummers kunnen we verwijderen door de volgende Code Snippet toe te voegen aan het functions.php bestand:

/* Verwijder versienummer bij de generator meta tag */
function qwain_remove_wp_version_number-meta() {
return '';
}
add_filter('the_generator', 'qwain_remove_wp_version_number-meta');

function qwain_remove_scripts_version_number( $src ) {
  if ( strpos( $src, 'ver=' . get_bloginfo( 'version' ) ) )
    $src = remove_query_arg( 'ver', $src );
  return $src;
}
add_filter( 'style_loader_src', 'qwain_remove_scripts_version_number');
add_filter( 'script_loader_src', 'qwain_remove_scripts_version_number');

 

 

Samenvatting

Met voorgaande stappen is een eerste stap gezet naar een betere beveiliging van je WordPress website.

In het vervolg hierop gaan we verder in op het nog beter beveiligen van de inlog en het gebruik en toepassen van updates. Tevens zullen we dan een aantal tools bespreken waarmee je kunt controleren of je website (inclusief thema en plugins) nog aan de laatste standaarden van WordPress voldoet.

Tevens kunnen we niet vaak genoeg benadrukken dat het regelmatig maken van een goede backup, ook door jezelf, noodzakelijk is.

Vragen & Info

Wij van QWAIN, nemen het beveiligen van door ons ontworpen websites serieus. Wil je weten of jouw website volledig beschermd is, vraag dan geheel vrijblijvend een advies aan via: info@qwain.nl.

Vragen over dit artikel, geef dan een reactie via onderstaand reactie-formulier.

Op de hoogte blijven van alle WordPress Nieuwtjes, Tips & Tricks… schrijf je dan in voor onze Nieuwsbrief en volg ons op Facebook .

 

Overige Artikelen


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

QWAIN - Quality Without Any Interesting Name
Uw partner voor professioneel, snel en betrouwbaar website design, ontwikkeling en trainingen.

WordPress Nieuwsbrief
GEEN ARTIKEL MISSEN ?
Volg dan de duizenden die onze Online WordPress Artikelen maandelijks lezen:
WordPress Nieuwsbrief Popup
WordPress Nieuwsbrief
GEEN ARTIKEL MISSEN ?
Volg dan de duizenden die onze Online WordPress Artikelen maandelijks lezen:
WordPress Nieuwsbrief Popup
Formulierberichten: Foutmelding

Bij vrijwel ieder veld zijn één of meerdere meldingen in te stellen. De foutmelding is er daar één van.

Kolom Indeling

Er verschijnt een foutmelding als het veld “verplicht” is en niet ingevuld of geselecteerd is. Er kan ook een foutmelding getoond worden als de ingevulde waarde niet correct is. Ten behoeve van de gebruikersvriendelijk is het raadzaam om bij ieder veld de foutmelding aan te passen aan het type veld en wat er verwacht wordt dat de gebruiker in moet vullen.

Bij de “Globale Instellingen” vindt je een aantal standaard meldingen welke daar ook aangepast kunnen worden.

Formulierlayout: Kolommen

De velden op het formulier zijn eenvoudig in kolommen weer te geven. Via de CSS-Layout-Klassen optie kies je dan de kolom-breedte:

Kolom Indeling

Ook te opties van de Meerkeuze en de Radioknop zijn in kolommen in te delen.

Formulierveld: Dynamisch

Dit veld wordt gebruikt om dynamisch waarden op te halen uit andere formulieren:

formulieren dynamisch waarden ophalen

In dit voorbeeld hebben we een tweede formulier waarin we de product info, prijs en afbeelding hebben opgeslagen. Het selectieveld is van het type dynamisch en haalt dan de bijkomende informatie op uit het product-formulier.

Formulierveld: Adres

Met dit veld is het mogelijk om in één keer een volledig aantal velden te tonen om adres-informatie in te laten vullen.

Adres Velden

Via de instellingen is de landselectie eventueel uit te schakelen. Er is ook nog een mogelijkheid om een provincie-veld te laten tonen. De extra regel voor de straatnaam is niet uit te zetten. Zouden we dat willen dienen we dat via “Extra CSS” te bewerkstelligen.

Formulierveld: Schakelaar

Met dit veld kunnen we de bezoeker laten kiezen tussen twee waardes als een soort van aan/uit schakelaar.

formulieren schakelaar keuze veld
De keuzes (in dit voorbeeld “Ja” en “Nee”) als ook het label zijn in te stellen.

Via de stylen is het mogelijk om de schakelaar een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. De gekozen waardes worden echter niet opgeslagen.

Het veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om secties wel of niet te tonen.

Formulierveld: Schuifknop

Via de schuifknop kunnen we de gebruiker een nummer laten selecteren.

formulieren nummer schuifknop

Het laagste en het hoogste getal is instelbaar, zo ook het aantal decimalen en stappen waarmee het getal verhoogd of verlaagd zal worden.

Via de stylen is het mogelijk om de knop en de lijn een eigen kleur te geven en de getoonde lettergrootte in te stellen. Via “Eigen CSS” is het mogelijk om bijvoorbeeld een “€” teken voor het getal te laten tonen.

Formulierveld: Schaal (Scale)

Met dit veld kan eenvoudig een beoordelingsveld worden aangemaakt welke getoond wordt als een set van Radioknoppen:

Schaalbeoordeling

De nummering is instelbaar van 0 – 20.

Het is verder een vrij eenvoudig veld. Aan de nummers is geen scheidingswaarde toe te kennen om hier een eigen rekenwaarde mee te creëren. Wil je een eigen rekenfactor toevoegen dan dien je de Radio Button te gebruiken.

Formulierveld: Verborgen Veld

Dit veld wordt niet getoond aan de bezoeker en wordt gebruikt om gegevens in op te slaan die we zelf verder willen gebruiken.

Verborgen veld

Toepassingen van dit veld zijn bijvoorbeeld: berekeningen of het samenvoegen van gegevens als aanhef, voor- en achternaam om een brief- of e-mail aanhef te creëren.

Het is raadzaam om het label van het veld een voor jezelf duidelijk herkenbare naam te geven en ook de veldsleutel te benoemen. Daarmee wordt het gebruik van het veld bij andere velden met dynamische waarden of het maken van formulier-acties en weergaven eenvoudiger. Het veld is dan namelijk herkenbaar.

Formulierveld: Sterbeoordeling

De sterbeoordeling kan gebruikt worden om de gebruiker eenvoudig een score te late geven.

Sterbeoordeling

Het aantal te tonen sterren is in te stellen.

De stijl van de sterren is niet instelbaar via de standaard stijlen en dient dan via “Eigen CSS” te worden opgemaakt.

Veldlabel

Via het veldlabel geven we het veld een ‘zichtbare’ naam voor de gebruiker. Veelal geeft het veldlabel al aan wat er in het veld ingevuld dient te worden:

Veldlabel

Het label dient bij voorkeur kort en duidelijk te zijn. Willen we meer uitleg kwijt kunnen we eventueel de veldbeschrijving gebruiken en/of een placeholder plaatsen.

De positie van het label is instelbaar (boven, onder, voor het veld….) en de opmaak van het veldlabel is in te stellen via de Stijlen en is per formulier of zelfs per veld apart op te maken.

Veldomschrijving

De veldomschrijving is een korte tekst welke onder het veld getoond wordt om een korte uitleg te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld ingevuld wordt:

Veldomschrijving

De opmaak als lettertype grootte, kleur en de uitlijning is in te stellen via de formulier-stijlen en eventueel per formulier of per veld aan te passen.

Formulierveld: RTF (Rich Text)

Het RTF (Rich Text Field) is eenzelfde veld als de Paragraaf, maar dan met de TinyMCE Tekstbewerker functies:

Rich Text Field

Het is mogelijk om een pagina te maken met een formulier welke gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de gebruiker een WordPress-bericht aan te laten maken. Dan wordt dit veld ingezet om het bericht in op te maken.

Formulier Instellingen: Ajax & JavaScript

Via de instellingen van het formulier kunnen we aangeven of er gebruik gemaakt dient te worden van Ajax & JavaScript:

Ajax & JavaScript Instellingen

Bij grotere formulieren is het aanvinken van de eerste optie een aanrader. De formulieren-editor laadt sneller bij het opslaan.

Willen we dat als de gebruiker de verzendknop klikt de pagina niet ververst wordt dan dienen we de tweede optie aan te vinken.

Als de laatste optie is aangevinkt zullen alle velden welke een vaste invoer verlangen (e-mail, datum, tijd, etc.) of verplichte velden direct gecontroleerd worden in plaats van bij het aanklikken van de verzendknop.

CSS Layout Klassen

De “CSS Layout Klassen” worden voornamelijk gebruikt om meerdere velden op één rij (dus naast elkaar) te plaatsen.

Velden op één rij

Velden op één rij

Via de CSS Layout Klassen is het ook mogelijk om bij de meerkeuze-opties de opties in meerdere kolommen te tonen en rekenvelden op te maken.

Lookup Waarde/Veld

Via een lookup kunnen we data uit andere formulieren intergreren in het formulier om bijvoorbeeld een uitklapveld te vullen:

Lookup

In dit voorbeeld hebben we een formulier waarmee alle hondenrassen zijn opgeslagen. Op een ander formulier gebruiken we die opgeslagen rassen dan als uitklapbaar-keuze-veld om de gebruiker zo zijn/haar ras te laten kiezen. Wijzigen we een ras in het rassen-formulier is die wijziging dan ook direct beschikbaar op het formulier waar we de lookup gebruiken.

Placeholder

Een “placeholder” is een vooraf ingevulde waarde in het veld wat we gebruiken:

Placeholder

Placeholders worden meestal gebruikt bij formulieren waar het veldlabel en de veldomschrijving is uitgeschakeld en zo dan aan te geven wat er verwacht wordt dat er in het veld wordt ingevuld.

Dynamische Waarde

Een veld kan gevuld worden met data uit andere velden van het formulier of zelfs uit data van een ander formulier.

Dynamische Waarde

Zo kunnen gegevens uit verschillende velden gekoppeld worden en ingevuld worden in één veld. Hebben we bijvoorbeeld velden waar voornaam en achternaam ingevuld zijn, kunnen we die twee velden samen vormen tot één waarde (voornaam + achternaam) welke dan als briefhoofd of e-mail -aanhef gebruikt kan worden.

Formidable Add-On’s

“Add-On’s” zijn extra toevoegingen of uitbreidingen aan de Formidable-plugin:

Formidable Add-Ons Overzicht

Add-Ons Overzicht

Zo is er een Add-On om gegevens te koppelen aan MailChimp, een Add-On om een login-scherm te maken en ga zo maar verder. De Add-On’s worden als extra plugin(s) geïnstalleerd.

Exporteren

De export-functie kan gebruikt worden om een backup te maken of om een gemaakt formulier te kopiëren naar een andere website:

Exporteren

Hier is het mogelijk om een enkel formulier of meerdere formulieren tegelijk te exporteren. Ook kan de opgeslagen data, aangemaakte weergaven en stijlen van het gekozen formulier mee geëxporteerd worden.

Inzendingen kunnen ook als CSV-bestand geëxporteerd worden om ze dan in Excel te kunnen gebruiken.

Importeren

Hebben we een Formidable XML bestand aangemaakt via de “Exporteer” functie dan kunnen we die weer importeren:

Importeren

Zo kunnen we eenvoudige een eerder gemaakt formulier van de ene website naar de andere kopiëren. Stijlen, inzendingen en overige opties welke via de exporteer-functie meegenomen zijn zullen ook weer ingelezen worden bij het importeren.

Ook is het mogelijk om een CSV-bestand, bijvoorbeeld uit Excel te importeren in een formulier.

Weergaven

“Weergaven” zijn speciale formulieren om ingevulde en opgeslagen gegevens van formulieren te tonen op een pagina of in een bericht.

Contactformulier Weergaven

De data welke ingezonden is via formulieren is dan in een tabel weergave op een pagina te plaatsen. De “Weergaven” zijn geheel naar eigen stijl en wens op te maken en te bouwen.

Stijlen

Alle velden, knoppen, teksten, etc. welke op een formulier getoond worden kunnen visueel aangepast worden via de “Stijlen”:

Formidable Stijlen

Stijlen

Via de stijlen van Formidable is het eenvoudig om de formulier-stijl naar wens aan te passen en zo de kleuren en overige opmaak te kiezen welke aansluit bij het gebruikte thema. Hebben we meerdere formulieren dan is het ook mogelijk om per formulier een stijl-blad aan te maken en die aan het formulier te koppelen.

Globale Instellingen

Via de “Globale Instellingen” kunnen we o.a. de algemene foutmeldingen en een aantal overige berichten instellen, de Pro versie activeren, gebruikersrechten instellen, etc.:

Formidable Globale Instellingen

Instellingen

Hier vindt je ook de optie om de Formidable-plugin te verwijderen en daarmee ook alle opgeslagen formulieren, inzendingen en alles wat de plugin heeft opgeslagen in de WordPress Database.

Inzendingen

De formulier inzendingen worden standaard in de database van WordPress opgeslagen en kunnen worden bekeken via het hoofdmenu van Formidable en dan te kiezen voor “Inzendingen”. De inzendingen van alle formulieren wordt dan getoond:

Formidable Inzendingen Overzicht

Inzendingen Overzicht

Het is hier ook mogelijk om de ingezonden data van ieder gemaakt formulier apart te bekijken. De inzendingen kunnen ook via een zgn. “Weergave” op een in WordPress gemaakte pagina of bericht geplaatst worden en zo aan de bezoeker (gebruiker) getoond worden.

Ook kunnen bepaalde ingevulde velden geplaatst worden in E-mailacties.

Formulierveld: HTML

Het HTML-veld is bedoeld om een stukje met HTML opgemaakte tekst op te nemen in het formulier.

Voorbeeld - Algemene Voorwaarden

HTML Voorbeeld – Algemene Voorwaarden

In het HTML-veld kunnen ook Formidable Shortcodes of Shortcodes van andere geactiveerde plugins opgenomen worden.

Formulierveld: Website

Het website-veld ziet er ook uit als een tekstveld. De invoer wordt gecontroleerd aan de hand van de URL-standaard.

Website-veld

Buiten de zichtbare breedte van het veld en/of het een verplicht veld is kent dit veld verder geen bijzondere instellingen.

Formulierveld: ReCaptcha

reCaptcha wordt ingezet om inzendingen van spam-robots tegen te gaan.

reCaptcha

reCaptcha is een technologie van Google. Om reCaptcha te gebruiken is dan een API-Key van Google nodig welke gratis te verkrijgen is.

Formulierveld: Tijd

Via dit veld is een tijd in te voeren. De tijd (klok) is instelbaar als 12 of 24 uurs als ook het aantal minuten (tijdslot) wat te kiezen is.

Tijden-keuze

Het is ook mogelijk om een enkel tijdsverloop als keuze te laten zien om de keuze voor de gebruiker te vereenvoudigen.

Formulierveld: Datum

Zoals de benaming van het veld al aangeeft is het hier alleen mogelijk om een datum in te voeren. In te stellen is of er een kalender-popup gebruikt kan worden:

Datumveld met kalender-popup

Naast de kalender-optie is het nog mogelijk om een regio (land) te kiezen voor de datum-standaard en vanzelfsprekend of dit een verplicht veld is of niet.

Formulierveld: Telefoon

Het telefoonveld ziet er uit als een normaal tekstveld, met als verschil dat er alleen een voorgedefinieerd nummer in combinatie met karakters als ( ) – + ingevoerd mag worden.

Telefoonveld

Door de vele verschillen in de opmaak van telefoonnummers in Europa wordt dit veld niet vaak toegepast bij openbaar beschikbare formulieren. Hebben we een formulier welke we enkel intern gebruiken en willen we een eenduidige invoer van de telefoonnummers dan is dit veld daarvoor te gebruiken.

Formulierveld: Uitklapbaar (keuzeveld)

Het “Uitklapbaar” keuzeveld is te vergelijken met de “Meerkeuze” en/of “Radio Button”, met als verschil dat de keuzeopties als een uitklap-menu beschikbaar komen:

formulieren uitklapbaar keuze veld

Het aantal opties is in principe onbeperkt aan te maken en zo in te stellen dat meerdere opties te kiezen zijn of alleen één. Een “autocomplete” functie is beschikbaar om het kiezen d.m.v. intypen van de keuze versneld kan worden.

Net als bij de Meerkeuze en de Radio Button zijn er ook “verborgen” waardes aan de keuze-opties mee te geven waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook weer te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Dit veld wordt gebruikt als er veel opties beschikbaar zijn om uit te kiezen.

Formulierveld: Radio Button (keuze)

De Radio Button is een “of of” keuzeveld. De bezoeker kan dus maar één keuze selecteren:

Radio Button

Net als bij de “Meerkeuze” heeft het veld ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Het veld is ideaal om de bezoeker een snelle keuze te laten maken.

Formulierveld: Meerkeuze

Het meerkeuze-veld wordt gebruikt om een aantal vaste keuzes te laten zien aan de bezoeker. In tegenstelling tot de “Radio Button” kan de bezoeker kan dan één of meerdere keuzes selecteren:

Meerkeuze

Het veld heeft ook de optie “Anders”. Kies de bezoeker daarvoor dan verschijnt er een tekstveld waarin de bezoeker een korte vrij tekst kan invoeren.

De uitlijning van de opties kan zowel op één regel als onder elkaar of in kolommen. Ook kunnen er “verborgen” waardes aan de keuze-opties meegegeven worden waarmee verder in het formulier gerekend zou kunnen worden. De keuze-opties zijn ook te gebruiken als voorwaarde bij vervolg-velden met conditionele logica.

Formulierveld: Nummer

Via een nummer-veld kunnen we de bezoeker een getal laten invoeren.

Nummerveld

Het getal kan vrij ingevoerd worden of via een ‘selector’ worden gekozen. Zowel de minimum als de maximum waarde is in te stellen als ook de stap-grootte. Valt het nummer niet binnen de range welke ingesteld is zal een foutmelding getoond worden en wordt de invoer niet goedgekeurd.

De ingevoerde waarde kan eventueel ook gebruikt worden bij andere velden als rekenwaarde om zo, bijvoorbeeld, een offerte of enquête -formulier te maken.

Formulierveld: Tekst

Het tekstveld is het meest gebruikte veld bij formulieren en wordt gebruikt om de bezoeker een vrije tekst op één regel te laten invoeren.

Tekstveld

Het veld heeft standaard geen beperkingen qua invoer en kan wel of niet verplicht gesteld worden. De gegevens welke de bezoeker mag invoeren is wel in te perken via speciale opmaak-codes. Zo is ook de breedte van het veld aan te passen.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren voor velden als Voornaam, Achternaam, Woonplaats, Onderwerp, etc.

Formulierveld: E-mailadres

Door middel van het E-mailadres -veld beperken we de invoer tot een geldig e-mailadres:

E-mailadres -veld

Er wordt automatisch gecontroleerd of de invoer een geldig e-mailadres formaat heeft. Is dat niet zo, zal er een foutmelding verschijnen.

Formulierveld: Paragraaf

Het paragraaf-veld is een soort van tekst-veld waarbij de bezoeker de mogelijkheid krijgt om “onbeperkt” aantal tekstregels in te vullen:

Paragraafveld

Het aantal zichtbare regels en de breedte van het veld zijn vrij in te stellen. Ook is het veld verplicht te maken.

Dit veld wordt meestal gebruikt bij contactformulieren om de reden van het inzenden van het formulier te laten beschrijven.

Formuliervelden

Er zijn vele type velden beschikbaar. Het meest gebruikte veld is het tekstveld. Hiermee kan de bezoeker vrije tekst invoeren als bijvoorbeeld voornaam, achternaam, etc.

Ook zijn er speciale velden waarbij de invoer beperkt is. Dat zijn o.a. de velden: datum, tijd, e-mailadres, website, telefoon, etc. Bij ieder veld is kunnen we instellen of het veld “verplicht” is. Wordt een verplicht veld niet ingevuld, kan de bezoeker het formulier niet inzenden of verder gaan met het invullen van overige velden.

Willen we vaste informatie van de bezoeker dan kunnen we die instellen met behulp van de “Meerkeuze”, “Radio Button” of het “Uitklapbaar” -veld.

Het is belangrijk om bij het maken van een formulier van te voren goed na te denken over de hoeveelheid en welke -informatie we van de bezoeker verlangen.

Lange formulieren (een formulier met veel velden) kan de bezoeker afschrikken en dan het formulier niet invullen.

Willen we meer informatie van de bezoeker dan is het raadzaam om gebruik te maken van zgn. conditionele secties om velden pas zichtbaar te maken zodra er al een aantal velden zijn ingevuld, eventueel door middel van de Meerkeuze en/of Radio-Button.

Formulierveld: Bestandsupload

Via dit veld geven we de bezoeker de mogelijkheid om één of meerdere bestanden toe te voegen aan het formulier:

formulier bestandsupload

Bestandsupload-veld

Het aantal bestanden, het bestandstype en de maximale grootte welke geupload mag worden is in te stellen.

Heb je bijvoorbeeld een sollicitatieformulier, dan zou de bezoeker een cv en pasfoto kunnen uploaden.